ย้อนดูงบฯ 'วันฉัตรมงคล' ปี 63 พบเบื้องต้น 13.79 ล้าน

สืบค้นงบประมาณเกี่ยวกับการเฉลิมวันฉัตรมงคลปี 63 จาก actai.co พบ 160 โครงการ ใน 41 หน่วยงาน รวมมูลค่า 13.79 ล้านบาท ขณะที่โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับ "ราชาภิเษก" ปี 63 มากถึง 1,729 โครงการ เป็นมูลค่ารวมถึง 915 ล้านบาท ย้อนไปปี 62 ที่มีพิธีพระบรมราชาภิเษกจะมีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับ "ราชาภิเษก" ถึง 13,578 โครงการ วงเงิน 2,850 ล้านบาท

4 พ.ค.2564 เนื่องในวันฉัตรมงคลที่ถือเป็นวันฉลองพระเศวตฉัตรปีแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งเมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล รวยงานว่า ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยืนยัน แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงาน ประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วอาคารสำนักงานตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานให้สวยงามในระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ลงบนหน้าหลักเว็บไซต์จังหวัด

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 และแจ้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดดำเนินการจัดทำด้วย นอกจากนี้ ให้เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัด ร่วมประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 ด้วยความสมัครใจ

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ขึ้น จึงเห็นควรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ โดยเน้นไปที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไม่ให้กระจายไปในวงกว้าง ด้วยนั้น

อย่างไรก็ตาม วันนี้ (4 พ.ค.64) ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Saiseema Phutikarn สืบค้นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับ "วันฉัตรมงคล" เฉพาะปี 2563 (จาก www.actai.co) พบว่าแม้จะ "ลดขนาด" แล้วแต่ก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องไม่น้อยเลย โดยมีทั้งหมด 160 โครงการ ใน 41 หน่วยงาน รวมมูลค่างบประมาณทั้งสิ้น 13.79 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ใช้งบสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ โครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมไฟประดับบริเวณถนนราชดำเนินเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 ล้านบาท และการซื้อไม้ประดับตกแต่งเมืองในพระราชพิธีฉัตรมงคล 2 ล้านบาท ของ กรุงเทพมหานคร โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงวัฒนธรรม 8.6 แสนบาท โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกองทัพบก 4.9 แสนบาท และ โครงการจัางทำระบบลงทะเบียนงานสโมสรสันนิบาต เนื่องในวันฉัตรมงคล ของสำนักเลขานายกฯ 4.6 แสนบาท

เมื่อแยกโครงการเป็นแต่ละประเภทจะพบว่า เป็นงบประมาณที่เกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 ล้านบาท การจัดนิทรรศการ 2.4 ล้านบาท การตกแต่งสถานที่ 3 ล้านบาท และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 4.4 ล้านบาท ถ้าดูตามหน่วยงาน 5 อันดับแรกได้แก่ กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่ใช้งบเนื่องในวันฉัตรมงคล มากที่สุด 6 ล้านบาท รองลงมาคือ กระทรวงวัฒนธรรม 4.8 ล้านบาท กองทัพบก 4.9 แสน สำนักเลขา 4.6 แสน อบจ.เชียงใหม่ 4.6 แสน อย่างไรก็ตามน่าสงสัยว่าอาจมีโครงการเกี่ยวกับวันฉัตรมงคลอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในข้อมูลนี้ เพราะถ้าดูโครงการในส่วนหน่วยงานท้องถิ่นแล้วมีอยู่เพียงไม่กี่จังหวัด เป็นไปได้ว่าอาจจัดซื้อจัดจ้างรวมกับรายการอื่นจึงไม่ได้แสดงอยู่ในการสืบค้นนี้

Saiseema ยังระบุอีกว่า นึกขึ้นได้ว่าจริงๆ แล้ว พิธีฉัตรมงคล เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ พิธีบรมราชาภิเษก จึงลองสืบค้นด้วยคำว่า "ราชาภิเษก" ในเว็บ www.actai.co ดูบ้าง ซึ่งกลับพบเฉพาะปี 2563 มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับ "ราชาภิเษก" มากถึง 1,729 โครงการ เป็นมูลค่ารวมถึง 915 ล้านบาท พบว่างบประมาณจะสูงมาก แต่ส่วนใหญ่เกินครึ่งใช้ในโครงการก่อสร้างซุ้ม/ประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพิธีพระบรมราชาภิเษกมากถึง 475 ล้านบาท (207 โครงการ) ถัดไปคือการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษกทั้งหมด 263 ล้านบาท (192 โครงการ) ซึ่งทั้งสองส่วนเป็นการก่อสร้างเพื่อเป็น "ที่ระลึก" เพียงครั้งเดียว ไม่ได้เป็นโครงการที่ต้องจัดจ้างประจำทุกปี ในปีถัดๆ ไปคงไม่เป็นภาระกับเงินภาษีประชาชนอีก (ยกเว้นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม สาธารณูปโภคฯลฯ)

"ใครสงสัยว่าถ้าปี 63 มีโครงการเกี่ยวกับ "ราชาภิเษก" เป็นมูลค่าถึง 915 ล้านบาท แล้วปี 62 ซึ่งเป็นปีที่มีพิธีพระบรมราชาภิเษกจะมีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับ "ราชาภิเษก" มากมายขนาดไหน วงเงินงบประมาณเท่าไหร่ คำตอบคือ 13,578 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 2,850 ล้านบาท น่าจะพอถือว่าไม่มากไม่น้อย กำลังพอดีพอเพียงพอสมพระเกียรติ" Saiseema ระบุถึงข้อมูลจากการสืบค้น

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์