สภาฯ ลงมติ 270 ต่อ 196 เสียง อนุมัติ ‘พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน’ 4 งูเห่าก้าวไกล 7 พท. สวนมติพรรค

สภาผู้แทนราษฎรลงมติ อนุมัติ พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 5 แสนล้านบาท ด้วยคะแนน 270 ต่อ 196 เสียง งดออกเสียง 1 และไม่ลงคะแนนเสียง 2 ราย พรรคร่วมรัฐบาลไม่แตกแถว ขณะที่ 4 ส.ส.ก้าวไกล และ 7 ส.ส.เพื่อไทย สวนมติพรรค

ผลการลงคะแนนเสียง พ.ร.ก. เงินกู้เยียวยาโควิด-19 เพิ่ม จำนวน 5 แสนล้านบาท (ที่มา วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา)

10 มิ.ย. 64 สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันวันนี้ (10 มิ.ย.) ที่รัฐสภา ในการประชุมผู้แทนราษฎร โดยมีชวน หลีกภัย นั่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 5 แสนล้านบาท โดย สุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาคนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธาน 

เวลา 10.45 น. หลังจากการอภิปรายของ ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายต่อจากเมื่อวาน (9 มิ.ย. 64) คนสุดท้าย และอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวสรุปการอภิปราย สุชาติ ตันเจริญ ซึ่งทำหน้าที่ประธาน นับองค์ประชุม เพื่อลงมติอนุมัติ พ.ร.ก.เงินกู้ฯ โดยผลการลงมติ 496 ราย เห็นด้วย 270 ราย ไม่เห็นด้วย 196 ราย งดออกเสียง 1 ราย และไม่ลงคะแนนเสียง 2 ราย 

กระบวนการต่อจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 ตามนัดหมายของประธานวุฒิสภา และถ้า ส.ว. ลงมติ เห็นชอบ จะมีผลเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บังคับใช้อย่างสมบูรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ถ้าบริหารดีไม่ต้องกู้ 5 แสนล้าน ฝ่ายค้านแนะเปลี่ยน พ.ร.ก.เงินกู้ เป็นพ.ร.บ.งบรายจ่ายกลางปี 64 ให้สภาตรวจสอบ

อภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ 'ก้าวไกล' ชี้ ‘โคก หนอง นา - เกษตรทฤษฎีใหม่’ มีปัญหาหลายด้าน

4 งูเห่าก้าวไกลเจ้าเดิม 7 ส.ส. พท. สวนมติพรรค 

สำนักข่าวมติชน เปิดเผยโผรายชื่อ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน สวนมติพรรค โดยมี ส.ส.จากพรรคก้าวไกล 4 คน และพรรคเพื่อไทย 7 คน

พรรคก้าวไกล ลงมติไม่เห็นด้วยเกือบทั้งพรรค ยกเว้น นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายเอกภพ เพียรพิเศษ และนายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เชียงราย ได้ลงมติเห็นด้วย จำนวน 4 เสียง อย่างไรก็ตาม ทั้ง 4 รายนี้แสดงตัวชัดเจน เตรียมย้ายข้างไปนั่งเก้าอี้ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย 

หากย้อนไปเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64 ส.ส.ก้าวไกล 4 คนนี้เคยสวนมติพรรค เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระ 1 และเมื่อเดือน ก.พ. 64 ปฏิเสธลงชื่อแก้ไขมาตรา 112 หรือกฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์  

มติชน ระบุด้วยว่า ส.ส.พรรคก้าวไกลที่น่าจับตาอีกราย คือ จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม. ซึ่งไม่เคยปรากฏข่าวว่าเป็นงูเห่าหรือเตรียมย้ายพรรคแต่อย่างใด แต่ผลคะเเนนปรากฏเป็น – หรือ ยัติภังค์ หมายถึงผู้ไม่ลงมติ/ผู้ลาประชุม/ผู้ขาดประชุม 

สื่อหลายสำนักเคยรายงานข่าวเมื่อ 11 ก.พ. 64 ระบุว่า จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ เป็น 1 ใน 9 ส.ส.พรรคก้าวไกล ที่ไม่ร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา 112 เช่นเดียวกับ 4 ส.ส.พรรคก้าวไกล ที่โหวตสวนมติพรรครอบนี้ 

ทางพรรคเพื่อไทย (พท.) ลงมติไม่เห็นด้วยเกือบทั้งพรรค ยกเว้น นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น ส.ส.อุดรธานี นายไตรรงค์ ติธรรม ส.ส.บึงกาฬ น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ส.ส.สุรินทร์ และนายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร ซึ่งทั้ง 7 คนนี้ปรากฏผลคะเเนนเป็น – หรือ ยัติภังค์ ที่หมายถึงผู้ไม่ลงมติ/ผู้ลาประชุม/ผู้ขาดประชุม

ทั้งนี้ มี ส.ส. 2 ใน 7 คนจากเพื่อไทย ประกอบด้วย นายจักรพรรดิ ไชยสาสน์ ส.ส.อุดรธานี, น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี เคยโหวตเห็นด้วย ร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 65 ของรัฐบาล มาแล้วก่อนหน้านี้  

ส.ส.ร่วมรัฐบาลไม่แตกแถว 

ส่องฝั่งที่ 'แตกแถว' ไปแล้ว ข้ามฝั่งมาส่องฝั่งที่ 'ไม่แตกแถว' กันบ้าง ทางพรรคร่วมรัฐบาล เริ่มที่พรรคภูมิใจไทยลงมติเห็นด้วยยกพรรค รวมถึง นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม ในฐานะรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ที่สลับทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ยังลงมติเห็นด้วย 

ด้านพรรคพลังประชารัฐ ลงมติเห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้น นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ไม่ลงคะเเนนเสียง 

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ลงคะเเนนเห็นด้วยเกือบทั้งหมดยกเว้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภา งดออกเสียง ส่วนนายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ปรากฏผลคะเเนนเป็น – หรือ ยัติภังค์ ที่หมายถึงผู้ไม่ลงมติ/ผู้ลาประชุม/ผู้ขาดประชุม โดยนายอัครเดช ได้ลาป่วยกับประธานวิปรัฐบาลแล้ว

สุดท้าย การลงคะแนนของพรรคขนาดเล็กและกลาง ที่น่าสนใจ อาทิ นายแพทย์ (นพ.) เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ไม่ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ นพ.เรวัต ขานชื่อในตอนท้ายว่า 'ไม่เห็นชอบ' แต่ในใบลงคะแนนไม่ได้บันทึกไว้ เนื่องจาก นพ.เรวัต มาขอลงมติหลังจากที่ปิดลงคะแนน ส่วนนายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส. จ.ปัตตานี พรรคประชาชาติ ลงมติ 'เห็นด้วย' นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ลงมติ 'ไม่เห็นด้วย' และนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ลงมติ 'ไม่เห็นด้วย'

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์