คกก.สรรหามีมติเลือก 'วิวัฒน์ ตามี่' เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสรรหาฯ มีมติเลือก 'วิวัฒน์ ตามี่' เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านที่ 1 บุคคลผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน


นายวิวัฒน์ ตามี่ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ | แฟ้มภาพ: Hfocus

เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2564 ว่าคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติเลือก นายวิวัฒน์ ตามี่ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านที่ 1 บุคคลผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) และได้ดำเนินการสัมภาษณ์ หรือให้ผู้เข้ารับการสรรหาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เฉพาะผู้เข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นั้น

ในการนี้คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณารายงานการพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยได้ลงมติเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในด้านที่ 1 บุคคลผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน ตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 จากรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา จำนวน 20 คน ผลปรากฏว่า นายวิวัฒน์ ตามี่ เลขานุการและกรรมการมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติให้เสนอรายงานการพิจารณาสรรหาเพื่อเสนอชื่อต่อประธานวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์