กสม. จัดเวทีพบเครือข่ายภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในเชิงรุก

กสม. จัดเวทีพบเครือข่ายภาคประชาสังคม รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในเชิงรุก

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางปรีดา คงแป้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ประชุม ‘กสม. พบภาคประชาสังคม’ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นต่าง ๆ เช่น สิทธิพลเมือง สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ สิทธิชุมชน ที่ดินทำกิน แรงงาน ผู้หญิง เด็ก กลุ่มหลากหลายทางเพศ ฯลฯ กว่า 100 คน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาวพรประไพ ชี้แจงถึงนโยบายของ กสม. ชุดที่ 4 ซึ่งเน้นการทำงานเชิงรุกด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ จากนั้น กสม. ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่งภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมการประชุมได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการทำงานร่วมกันอย่างกว้างขวาง  เช่น เสนอให้ตรวจสอบและติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ปัญหาเป็นรายกรณีและเชิงระบบ การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง และการปฎิรูปกฎหมายที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของการร้องเรียน ปัญหาที่ดินทำกิน สิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่มีการละเมิดสิทธิข้ามพรมแดน สิทธิที่จะได้รับบริการสาธารณสุขของกลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงประเด็นสถานะบุคคล สิทธิของเด็กเล็ก และสิทธิกลุ่มหลากหลายทางเพศ

ประธาน กสม. กล่าวด้วยว่า กสม. ยินดีที่ได้รับฟัง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเสียงสะท้อนในประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากภาคประชาสังคม ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ กสม. ชุดปัจจุบัน ทั้งนี้ กสม. พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในเชิงโครงสร้าง และเชิงประเด็น เพื่อให้สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน ซึ่งหลังจากนี้ กสม. จะจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนรายประเด็นกับภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์