คุยกับมดปฏิวัติ กลุ่ม นศ.อิสระ บนเส้นทางต่อสู้เพื่อขอ ‘ลดค่าเทอมเด็กบางมด’

คุยกับตัวแทนจากกลุ่มมดปฏิวัติ หนึ่งในกลุ่ม นศ.บางมด ที่ออกมาร่วมเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยลดค่าเทอม ซึ่งเจ้าตัวเผยว่า ตั้งแต่เกิดวิกฤตการระบาดโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยบางมดไม่เคยมีการลดค่าเทอมให้ จะมีก็เพียงแต่การให้นักศึกษามาขอชิงทุน ซึ่งไม่ใช่ นศ.ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนหน้า พร้อมเผยอีกปมปัญหา คือ ความอิสระของกลุ่มผู้แทนนักศึกษา ที่ไม่สามารถผลักดันเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ เพราะมีการกดดันจากผู้มีอำนาจในรั้วมหาวิทยาลัย 

โปสเตอร์รณรงค์ล่ารายชื่อของกลุ่มฯ เพื่อขอให้มหาวิทยาลัยบางมดลดค่าเทอม

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564 เพจเฟซบุ๊ก 'How to train in Bangmod' ร่วมกับกลุ่มมดปฏิวัติ และกลุ่มองค์กรนักศึกษาพันธมิตร ร่วมประกาศ "ข้อเรียกร้องลดค่าเทอมเด็กบางมด" ที่นักศึกษาทุกคนในรหัส 60-64 (เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 60-64) รวมทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถร่วมลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานว่า พวกเขาจะไม่นิ่งเฉยต่อท่าทีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ ม.บางมด ที่ไม่เคยออกมาเยียวยานักศึกษาอย่างถ้วนหน้า ให้ทำตามข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

  1. ลดค่าลงทะเบียนหน่วยกิจ ร้อยละ 30 
  2. ลดค่าการบำรุงการศึกษา ร้อยละ 80 
  3. ลดค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตปีนี้ ไม่ต่ำกว่า 15%
  4. ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายจากค่าเทอม และค่าบำรุงการศึกษา

เพื่อถามถึงประเด็นข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาจาก ม.บางมด เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ ‘ปัน’ ตัวแทนจากกลุ่มมดปฏิวัติ และนักศึกษา ม.บางมด โดยปัน กล่าวถึงจุดเริ่มต้นการรณรงค์ลดค่าเทอมว่าเป็นการคิดร่วมกันระหว่างกลุ่มนักศึกษา ม.บางมด ประกอบด้วย "How to train in Bangmod" กลุ่มมดปฏิวัติ และกลุ่มองค์กรนักศึกษาพันธมิตร จึงตกผลึกออกมาเป็น 4 ข้อเรียกร้องข้างต้น 

ตัวแทนจากกลุ่มมดปฏิวัติ กล่าวเพิ่มว่า การรณรงค์ล่ารายชื่อเพื่อขอลดค่าเทอมและแจงการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยขณะนี้อยู่ในระหว่างการล่ารายชื่อ และตั้งเป้าไว้ทั้งสิ้น 10,367 รายชื่อ หรือคิดเป็น 70% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด โดยทางกลุ่มฯ คาดว่าจะได้รายชื่อตามเป้าภายในวันที่ 27 ก.ค. 2564 ทั้งนี้ ขณะที่สัมภาษณ์ปัน เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้รายชื่อสนับสนุนจาก นศ.แล้ว 6,170 รายชื่อ 

สำหรับข้อเรียกร้องข้อที่ 4 ทางกลุ่มฯ ขอให้ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยเปิดเผยให้ทางนักศึกษาทราบว่า ค่าเทอมที่ทางมหาวิทยาลัยเก็บไปเป็นจำนวนประมาณ 920 ล้านบาท ทางมหาวิทยาลัยเอาไปทำอะไรบ้าง เนื่องจากที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยไม่เคยมีการเปิดเผยต่อนักศึกษาว่า ค่าเทอมที่เก็บไปได้ นำเอาไปใช้จ่ายอย่างไร

อีกทั้ง ปันยังกล่าวถึงสาเหตุของการเรียกร้องครั้งนี้ว่า "ตั้งแต่เกิดการระบาดของ Covid-19 ทางมหาวิทยาลัยยังไม่เคยมีการเยียวยาแบบถ้วนหน้าสักครั้งเดียว แต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยอื่นอาจจะมีลดค่าเทอมให้ 10% ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีนักศึกษาหลายคนออกมาเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยช่วยลดค่าเทอมให้ แต่ทางผู้ใหญ่หรือผู้บริหารในมหาวิทยาลัยกลับบอกว่าให้ไปสมัครทุน ‘ถ้านักศึกษาได้รับความเดือดร้อน’ ซึ่งทุนที่ว่านั้นมีจำนวนจำกัด และมีเกณฑ์กำหนด ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสมัครได้"

"กลายเป็นว่านักศึกษาจ่ายค่าเทอมเท่าเดิม แต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับทุนนั้นอยู่ดี

"ส่วนหากถามว่ารัฐบาลควรเข้ามาช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาหรือไม่ ทางเราคิดว่าควรเข้ามาช่วยอย่างยิ่ง เพราะว่ายังไงทางมหาวิทยาลัยตลอดจนโรงเรียน ควรต้องได้รับการสนันสนุนจากรัฐบาลอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงิน รวมไปถึงการสนับสนุนอื่นๆ ด้วย และในกรณีที่รัฐบาลไม่ออกมาเข้มงวดว่า 'ให้สถานศึกษาต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการไม่ได้เข้ามาใช้บริการของนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมักจะมีข้ออ้างในการไม่ยอมลดค่าเทอม' เพราะว่าที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีการออกประกาศให้ช่วยกันลดค่าเทอม แต่มันเป็นแค่ประกาศขอความร่วมมือ ซึ่งไม่ได้มีความชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยต้องทำตาม ทางเราคิดว่าถ้าจะช่วยเหลือกันจริงๆ ควรทำให้ชัดเจนไปเลยว่า หากไม่ทำตามที่ อว. ประกาศ จะมีโทษตามมา" ตัวแทนกลุ่มมดปฏิวัติ กล่าว

ปัน มีความเห็นเพิ่มว่า จริงๆ แล้ว ทางมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งจาก อว. หากมหาวิทยาลัยมีใจต้องการช่วยเหลือนักศึกษาจริง ก็น่าจะประกาศมาตรการช่วยเหลือได้เลย โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากข้างบน 

"เรื่องประกาศล่าสุดของกระทรวง อว. ที่จะให้การช่วยเหลือนักศึกษานั้น ตนในฐานะนักศึกษาและเพื่อนๆ นั้นมองว่าหากมหาวิทยาลัยมีความคิดที่จะช่วยเหลือนักศึกษาจริงๆ ไม่เห็นจำเป็นต้องรอประกาศจาก อว. มหาวิทยาลัยสามารถลดได้เลย เหมือนกับที่หลายๆ มหาวิทยาลัยทำ อว. ชงเรื่องยังไม่ถึงไหน แต่มหาวิทยาลัยอื่นประกาศลดให้ทันที โดยไม่ต้องรอทาง อว. ซึ่งหากมหาวิทยาลัยที่ผม (ปัน) เรียนอยู่มีวิสัยทัศน์มากพอ ก็ควรที่จะประกาศลดไปเลยตั้งแต่ตอนนี้" ปัน สำทับ

ขณะที่ในส่วนของการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ปัน กล่าวว่า "ในทีแรกนั้นได้คุยกับทางมหาวิทยาลัยอื่นว่าจะมีการยื่นหนังสือให้กับกระทรวง อว. ร่วมกัน แต่ด้วยปัญหาเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกัน จึงยังไม่ได้ดำเนินการต่อ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหา เพราะว่าเท่าที่ผม (ปัน) เข้าใจคือมหาวิทยาลัยอื่นจะมีองค์กรที่เป็นตัวแทนจากนักศึกษา หรือสภานักศึกษาเป็นผู้ยื่นเรื่อง แต่ในกรณีของพวกผมนั้นออกมาเคลื่อนไหวในนามของกลุ่มอิสระ เพราะว่าทางองค์การนักศึกษา และทางสภานักศึกษา ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ เพราะว่าโดนทางผู้มีอำนาจในมหาวิทยาลัยกดดัน ซึ่งตรงจุดนี้สะท้อนว่าตัวแทนของนักศึกษาไม่ได้มีอิสระและอำนาจในการตัดสินใจอย่างแท้จริง"

ถัดมา หากมหาวิทยาลัยยังไม่มีการตอบรับหรือไม่ได้ชี้แจงอะไร หลังจากมีการยื่นรายชื่อแล้ว ปัน กล่าวว่า “ทางกลุ่มจะทำการล่ารายชื่อและเขียนจดหมายร้องเรียนถึงอธิการบดี สภามหาวิทยาลัย รวมไปถึงกระทรวง อว. 

"ต่อมา จะใช้เพจที่ตนทำอยู่ กระจายเรื่องนี้สู่สาธารณะ เพื่อเป็นการกดดันทางมหาวิทยาลัย และเพื่อไม่ให้เรื่องนี้เงียบหายไป ซึ่งตรงนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยรับรู้ว่า หากไม่เยียวยานักศึกษา มหาวิทยาลัยก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน

"จากการที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการคืนค่าเทอม ทางกลุ่มพวกเรายังไม่ได้รับการคุกคามจากทางมหาวิทยาลัย แต่เท่าที่ส่วนตัวทราบมาคือ ทางองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาบางคนเห็นด้วยกับเรื่องที่กลุ่มเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ แต่เขาถูกทางกองกิจการนักศึกษา ‘ทำให้รู้สึกเกิดความกลัว’ กลัวว่าจะถูกสอบหรือถอดถอนออกจากตำแหน่ง ทำให้เคลื่อนไหวได้ลำบาก ซึ่งก็เป็นปัญหาต่อมาว่าโครงสร้างองค์กรนักศึกษากำลังถูกครอบงำ" ปัน กล่าว

สำหรับประเด็นที่ว่าในความเห็นของปัน การศึกษาฟรีและเป็นสวัสดิการที่ถ้วนหน้านั้นสามารถเป็นไปได้หรือไม่ในไทย 

"พวกเรามองว่าเป็นไปได้ และต้องเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ด้วย เพื่อช่วยให้เกิดการกระจายโอกาสทางการศึกษา ไม่ว่าจะคนรวยหรือคนจนก็ควรได้รับการศึกษาที่ดี และเพื่อมีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นบ้าง เช่น อยู่กับครอบครัว หรือไปทำอย่างอื่นตามความชอบ เป็นต้น เพราะจะเห็นได้ว่าเด็กที่ทางบ้านมีฐานะไม่ดี จะต้องช่วยที่บ้านทำงานเพื่อที่จะนำเงินมาจ่ายค่าเทอม พวกเราจึงว่ามองรัฐควรทำจะให้การศึกษาเป็นเรื่องฟรี ถ้วนหน้า และมีคุณภาพ เพื่อลดภาระให้กับประชาชน อีกทั้งเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงได้" ปัน กล่าว

ตัวแทนกลุ่มมดปฏิวัติ ทิ้งท้ายว่า "ในสถานการณ์โควิดเด็กไม่สามารถได้รับคุณภาพการศึกษาที่เท่าเดิมอยู่แล้ว กลับกันผู้ปกครองและผู้เรียนต้องมาแบกรับค่าใช้จ่ายเท่าเดิม จึงอยากจะให้ผู้มีอำนาจทั้งในมหาวิทยาลัยและรัฐบาลเห็นความสำคัญตรงนี้ และต้องรีบออกมาเยียวยาอย่างเร่งด่วน ซึ่งจากการที่ผม (ปัน) ทำเพจจะเห็นคอมเมนต์ของผู้ปกครองว่า ‘ตกงานมา 6 เดือนแล้ว แต่ยังต้องแบกรับค่าเทอมเท่าเดิม’ หรือกรณีเพื่อนนักศึกษาบางคนที่ไม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้ ก็ต้องดรอปเรียนไปหนึ่งเทอมเต็มๆ ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่า มีคนเดือดร้อนจริงๆ เพราะฉะนั้นทุกคนควรที่จะได้รับการเยียวยาอย่างถ้วนหน้าโดยเร็วที่สุด"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อำนาจนำในรั้วมหาลัย' คุยกับ นศ. ม.ศิลปากร ผู้คิดแคมเปญปรับ #ลดค่าเทอมให้นักศึกษา

ปกกมล พิจิตรศิริ ผู้รายงานข่าวชิ้นนี้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันฝึกงานกับกองบรรณาธิการข่าวประชาไท 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์