โพลเผยประชาชนรู้สึกไม่ค่อยได้รับอิสระการแสดงความเห็น 33.64% เห็นด้วยดารา Call Out 68.88%

สวนดุสิตโพลสำรวจออนไลน์ 2,121 คน มองสถานการณ์ปัจจุบันวิกฤตมากไม่เห็นทางออก 70.72% ส่วนใหญ่รู้สึกไม่ค่อยได้รับอิสระการแสดงความเห็น 33.64% เห็นด้วยดารา Call Out 68.88%

1 ส.ค. 2564 สืบเนื่องจากปัจจุบันประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพต้องประสบกับปัญหาวิกฤติไม่แตกต่างกัน การออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ การแก้ปัญหาของรัฐบาลจึงมีให้เห็นมากขึ้น เนื่องจากทุกคนเดือดร้อนและต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในยามวิกฤติ โควิด-19” สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,121 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 26-29 ก.ค. 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไรกับสถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้

อันดับ 1

โควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรง ผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น        

91.71%

อันดับ 2

ประชาชนทำมาหากินลำบาก สภาพจิตใจย่ำแย่           

87.35%

อันดับ 3

ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน       

80.81%

อันดับ 4

วิกฤตมาก มองไม่เห็นทางออก      

70.72%

อันดับ 5

ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้น

69.49%

2. ประชาชนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์บ้านเมืองมากน้อยเพียงใด

ไม่ค่อยมีอิสระ 33.64% มีอิสระมาก 24.76% มีอิสระพอสมควร 21.25% มีอิสระน้อย 20.35%    

3. ประชาชนมักแสดงความคิดเห็นของตนเองผ่านช่องทางใด

อันดับ 1

การพูดคุย

69.33%

อันดับ 2

การแชตทางไลน์ (Line)      

60.09%

อันดับ 3

โพสต์บนเฟซบุ๊ก (Facebook)    

40.83%

อันดับ 4

การพูดคุยทางโทรศัพท์    

38.61%

อันดับ 5

โพสต์บนทวิตเตอร์ (Twitter)

17.22%

4. การแสดงความคิดเห็นของประชาชน ณ วันนี้ เป็นอย่างไร

อันดับ 1

เป็นสิทธิของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย        

79.02%

อันดับ 2

สะท้อนการทำงานทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน 

68.44%

อันดับ 3

ต้องการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา            

67.77%

อันดับ 4

เป็นการระบายความอัดอั้นตันใจวิธีหนึ่ง

58.90%

อันดับ 5

อาจมีผู้ไม่หวังดี สร้างกระแส โจมตีกัน     

56.34%

5. การแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์บ้านเมืองในยามวิกฤติโควิด-19 นี้ ควรทำอย่างไร

อันดับ 1

เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น

73.38%

อันดับ 2

ใช้สิทธิของตนเองอย่างเหมาะสม

66.24%

อันดับ 3

เน้นสร้างสรรค์ เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา   

65.04%

อันดับ 4

ไม่ยั่วยุ สร้างความแตกแยก    

58.47%

อันดับ 5

แสดงความคิดเห็นในขอบเขตที่สามารถแสดงได้

57.22%

6. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการที่ศิลปินดารา/อินฟลูเอนเซอร์ออกมาแสดงความคิดเห็นในช่วงนี้
เห็นด้วย 68.88% ไม่เห็นด้วย 16.22% ไม่แน่ใจ 14.90%

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่าการที่ผลโพลมองว่าประชาชนยังไม่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเท่าใดนักทั้ง ๆ ที่เป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของประชาชนที่อยากระบายความอัดอั้นตันใจและส่งเสียงให้รัฐบาลได้ยินมากขึ้น เพราะในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือคนธรรมดาก็ย่อมมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหา จึงขึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วว่าจะอยากรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่

ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดารา/คนดัง influencer ได้ ออกมา Call out วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลจนนำมาสู่ข้อสงสัยว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดหรือไม่ และประชาชนมีอิสระเสรีภาพมากเพียงใด ในการออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ในส่วนนี้พิจารณาได้ว่า การกระทำใดจะเป็นความผิดหรือไม่ต้องดูว่าในขณะที่กระทำได้มีบทกฎหมายตัวใดหรือไม่ที่ระบุว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด หรือต้องรับโทษจากการกระทำนั้น เช่น การโพสต์ข้อมูลเท็จ หรือบิดเบือนข้อมูล อาจเข้าข่ายความผิดได้ ดังนั้น การต่อสู้ของคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ก็คงต้องบอกว่า "เป็นสิ่งที่สามารถทำได้" ด้วยการกล่าวอ้างสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 34, 35 และเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งอยู่ในวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ ตาม ป.อาญามาตรา 329 (3) และไม่สมควรที่จะถูกรัฐบาลฟ้องหรือดำเนินคดีใดๆ เพราะจะแสดงให้เห็นว่ารัฐได้ปิดกั้นเสรีภาพและปิดกั้นการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์