มิ.ย. 64 ผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงาน 307,883 คน ถูกเลิกจ้าง 90,744 คน

เดือน มิ.ย. 2564 ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม.33 ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 307,883 คน ถูกเลิกจ้าง 90,744 คน

3 ส.ค. 2564 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน มิ.ย. 2564 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน มิ.ย. 2564 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,097,986 คน ลดลงร้อยละ -1.75 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,295,514 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,077,670 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.18

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม) เดือน มิ.ย. 2564 มีผู้ว่างงานจำนวน 307,883 คน ลดลงร้อยละ -22.19เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 395,693 คน) แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 303,984 คน) ร้อยละ1.28 ทั้งนี้อัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในไตรมาส 1/2564 เท่ากับร้อยละ 2.0

สถานการณ์การเลิกจ้าง เดือน มิ.ย. 2564 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 90,744 คน ลดลงร้อยละ -37.74 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 145,747 คน) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 91,794 คน) ร้อยละ -1.14และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในเดือน มิ.ย. 2564 เท่ากับร้อยละ 0.80 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์