'ฅนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมือง' พบผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ขอให้ยกเลิกการทำเหมืองทรายแก้ว 2 แห่งในพื้นที่

กลุ่มฅนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมือง พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เดินทางเข้ายื่นข้อเรียกร้องแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ยกเลิกการทำเหมืองแร่ 2 แห่งในพื้นที่ หลังยื่นหนังสือไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ ด้านผู้ว่าฯ รับปากจะตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่ขอร้องประชาชนอย่าเพิ่งทำประชามติในช่วงนี้เพราะโควิด-19 ระบาดหนัก กาฬสินธุ์เป็นพื้นที่สีแดง

6 ส.ค. 2564 เฟซบุ๊กเพจกลุ่มฅนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมือง รายงานว่า วันนี้ (6 ส.ค. 2564) เวลาประมาณ 9.00 น. กลุ่มฅนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมือง และประชาชน ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกประทานบัตรทำเหมืองแร่ทรายแก้ว คำขอที่ 2/2563 ของบริษัท แทนซิลิก้า จำกัด และคำขอที่ 3/2563 ของบริษัท แซนด์ไมนิ่ง จำกัด

ต่อมา เวลาประมาณ 09.20 น. เจ้าหน้าที่ประจำศาลากลางจังหวัดได้พาประชาชนกลุ่มฅนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมือง และประชาชนในพื้นที่ ต.นาโก เดินเข้าไปยังห้องประชุมฟ้าแดดสูงยาง ชั้น 2 ของอาคารศาลากลาง โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งต่อประชาชนที่มายื่นหนังสือในวันนี้ว่าอนุญาตให้ประชาชนอยู่ในห้องประชุมได้เพียง 20 คนเท่านั้น เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ส่วนประชาชนที่อยู่อีกห้องหนึ่งจะสามารถรับฟังการประชุมผ่านการถ่ายทอดเสียง

หลังจากนั้นประมาณ 20 นาที ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เดินเข้ามาถึงห้องประชุม เพื่อพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มฅนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมืองและประชาชน ต.นาโก ที่นั่งรออยู่ในห้องประชุมก่อนหน้านี้แล้ว โดยก่อนที่จะมีการประชุมพูดคุย ผู้ว่าฯ ได้กล่าวแจ้งต่อประชาชนที่มาในวันนี้ว่า "ให้ใช้คำพูดที่เหมาะสม เป็นสุภาพชน และมีเวลาให้ 40 นาที" สร้างความสงสัยให้แก่ประชาชนว่าเหตุใดผู้ว่าฯ ถึงได้กล่าวเช่นนั้น เพราะที่ผ่านมาทางกลุ่มและประชาชนที่ได้รับผลกระทบล้วนพูดคุยด้วยดี

กลุ่มฅนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมือง และประชาชน ต.นาโก ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดว่าไม่ต้องการให้ทำเหมืองแร่ทรายแก้วในพื้นที่ เพราะจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กว่า 7,000 คน ทั้งยังมีข้อพิพาทในเรื่องของการทำเหมืองแร่ทรายแก้วเถื่อนในพื้นที่ นอกจากนี้ พื้นที่ที่จะทำเหมืองใน ต.นาโกยังเป็นการทำเหมืองในพื้นที่แหล่งน้ำซับซึม ซึ่งจะทำเหมืองแร่ไม่ได้ เพราะขัดต่อ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 มาตรา 17 วรรค 4 ที่ระบุชัดเจนว่า “พื้นที่ที่จะกำหนดให้เป็นแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองต้องไม่ใช่พื้นที่แหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึม” ดังนั้นจึงเป็นการประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และยังเป็นการประกาศในช่วงที่เกิดสภาวะวิกฤติโรคระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างหนัก ถือเป็นการฉกฉวยโอกาสในช่วงที่มีการประกาศ “ล็อกดาวน์” ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพการแสดงออก หรือมีส่วนร่วมได้อย่างปกติ ร่วมทั้งเป็นการกระทำที่ไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้นต้องยกเลิกการขอประทานบัตร แต่ที่ผ่านมา จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับเพิกเฉย ไม่ยอมดำเนินการตามที่ประชาชนร้องขอแม้แต่น้อย และยังฉวยโอกาสช่วงวิกฤตโควิด-19 เร่งดำเนินการออกประกาศจากกรมอุตสาหกรรมพื้นที่ฐานและการเหมืองแร่ เรื่องขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ทรายแก้วในพื้นที่ 2 แปลงอีกด้วย

 

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา ตัวแทนกลุ่มฅนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมือง และประชาชนตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านและขอให้ยกเลิกประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องขอประทานบัตรทำเหมืองแร่แก้ว ทั้ง 2 แปลง ต่อวศิน ศุภพิสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมยื่นคำขาดขอให้ดำเนินการยกเลิกภายใน 7 วัน และหากไม่ดำเนินการตามที่ชาวบ้านยื่นหนังสือ ชาวบ้านจะกลับมาอีกครั้งพร้อมประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งสองตำบล

ทั้งนี้ เวลาได้ล่วงเลยมา 14 วันแล้ว แต่ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเพิกเฉยไม่ดำเนินการยกเลิกประกาศดังกล่าวของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กลุ่มคนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมืองและประชาชนที่มายื่นหนังสือในวันนี้ได้ชี้แจงถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึงร้องขอให้พิจารณาย้ายเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมฯ ซึ่งผู้ว่าฯ ได้ตอบกลับมาว่าจะตรวจสอบใหม่ทั้งหมด ไม่เฉพาะหน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัดเท่านั้น แต่จะตรวจสอบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีผู้ร้องขอให้มีการตรวจสอบการยื่นคำขอทำเหมืองแร่ทรายแก้วทั้ง 2 พื้นที่ และจะให้ผู้ประกอบการทุกพื้นที่เข้ามาคุย เพื่อถามความประสงค์ว่าจะยืนยันดำเนินการต่อหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ว่าฯ ยังได้เน้นย้ำอีกว่า จ.กาฬสินธุ์เป็นพื้นที่สีแดง กำชับหน่วยงานรัฐไม่ให้มีการประชุม การติดประกาศทำประชามติใดๆ ไม่ได้ และผิดกฎหมาย

 

ต่อมา เวลา 10.47 น. กลุ่มคนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมืองและประชาชน ต.นาโก ได้ยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกคำขอประทานบัตรที่ 1/2561 ของห้างหุ้นส่วน บัวขาวคลังแก้วจำกัด คำขอประทานบัตรที่ 2/2563 ของบริษัทแทนซิลิกาจำกัด ในพื้นที่ ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ และขอให้เพิกถอนคำขอประทานบัตรและขอให้ยกเลิกประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ ของบริษัทแซนด์ไมนิ่งจำกัด คำขอที่ 3/2563 ในพื้นที่ ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับ

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์