กสม.ลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุม #ม็อบ7สิงหา หวังทุกฝ่ายยึดหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเตรียมลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุม #ม็อบ7สิงหา พร้อมขอให้ทุกฝ่ายยึดหลักสิทธิมนุษยชน และขอให้ระวังเรื่องสุขภาพ

6 ส.ค. 2564 ตามที่กลุ่มต่างๆ ได้นัดหมายชุมนุมเพื่อแสดงข้อเรียกร้องทางการเมืองต่อรัฐบาลในวันเสาร์ที่ 7 ส.ค. 2564 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกับเครือข่ายกลุ่มราษฎรและกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564 ขอให้ กสม. ลงพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การชุมนุมในวันดังกล่าวด้วยนั้น

กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อย่างไรก็ตาม การชุมนุมในระยะหลัง มีข้อน่าห่วงกังวลทั้งในด้านความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความเสี่ยงในด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กสม. จึงมีมติมอบหมาย ปรีดา คงแป้น, ผศ.สุชาติ เศรษฐมาลินี, ศยามล ไกยูรวงศ์ และวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในวันดังกล่าว เพื่อติดตามเฝ้าระวังว่า เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงออกของประชาชนได้รับการคุ้มครองหรือไม่ ผู้ชุมนุมได้ดำเนินการชุมนุมให้เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธหรือไม่ และปฏิบัติการของรัฐในการควบคุมฝูงชนเป็นไปตามหลักสากล หลักความจำเป็นและได้สัดส่วนกับสถานการณ์หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ กสม. ขอยืนยันในบทบาทหน้าที่การสังเกตการณ์และเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นกลาง เป็นธรรม และรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์