Skip to main content
sharethis

ความเหลื่อมล้ำด้านค่าจ้างของคนทำงานในสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่ พบ 'ผู้หญิงผิวดำ' ต้องทำงาน 579 วัน ถึงจะได้ค่าตอบแทนเท่ากับ 'ชายผิวขาว' ที่ทำงาน 365 วัน หลายอาชีพที่สำคัญต่อการฟื้นตัวจากวิกฤต COVID-19 ก็ยังพบช่องว่างค่าจ้างนี้ด้วยเช่นกัน


เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564 ถือเป็นวัน 'Black Women’s Equal Pay Day' ในสหรัฐฯ | ที่มาภาพประกอบ: equalpaytoday.org

6 ส.ค. 2564 ในสหรัฐอเมริกาปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านช่องว่างรายได้ของคนทำงานกลุ่มต่าง ๆ ยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นช่องว่างรายได้ระหว่างเพศ หรือช่องว่างรายได้ระหว่างชาติพันธุ์

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564 ถือเป็นวัน 'Black Women’s Equal Pay Day' ในสหรัฐฯ มีการเปิดเผยข้อมูลว่าจากสถิติเมื่อปี 2563 ผู้หญิงผิวดำต้องทำงานเพิ่มถึง 214 วัน เพื่อให้เธอมีรายได้เท่าชายผิวขาว โดยผู้หญิงผิวดำต้องทำงาน 579 วัน ถึงจะมีรายได้เท่ากับผู้ชายผิวขาวที่ทำงานเพียง 365 วัน

ตามข้อมูลของศูนย์กฎหมายสตรีแห่งชาติ (National Women’s Law Center - NWLC) โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงผิวดำได้รับเงินจากการทำงานเพียง 63 เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ชายผิวขาวได้จากการทำงาน สำหรับผู้หญิงผิวดำที่ทำงานเต็มเวลา จำนวนนี้เท่ากับช่องว่างค่าจ้างเฉลี่ย 2,009 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน 24,110 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี และ 964,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดอาชีพการทำงาน 40 ปี เมื่อเทียบกับชายผิวขาว 

หลายอาชีพที่สำคัญต่อการฟื้นตัวจากวิกฤต COVID-19 ก็พบช่องว่างค่าจ้างด้วยเช่นกัน


งานที่จำเป็นในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 อย่างแพทย์ ก็ยังพบว่าช่องว่างค่าจ้างของผู้หญิงผิวดำกลับกลุ่มอื่น ๆ ยิ่งเหลื่อมล้ำ | ที่มาภาพประกอบ: U.S. Indo-Pacific Command (CC BY-NC-ND 2.0)

มีงานการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงผิวดำต้องเผชิญกับช่องว่างค่าจ้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงงานที่จำเป็นในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ผู้หญิงผิวดำที่ทำงานในอาชีพที่สำคัญต่อการฟื้นตัวจากวิกฤต COVID-19 เช่น แพทย์ พยาบาล ครู พนักงานดูแลเด็ก พนักงานเสิร์ฟ และแคชเชียร์ ได้ค่าจ้างน้อยกว่าชายผิวขาวร้อยละ 11-27 ตามข้อมูลจากสถาบันนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ (Economic Policy Institute - EPI)

จากข้อมูลของ EPI พบว่าในอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนสูงเช่นแพทย์ที่เป็นในแนวหน้าในการต่อสู้กับ COVID-19 นั้นความเหลื่อมล้ำยิ่งขยายกว้างขึ้น แพทย์และศัลยแพทย์ชายผิวขาวทำรายได้เฉลี่ย 63.41 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง แต่ผู้หญิงผิวดำที่ทำงานในตำแหน่งนี้เหมือน ๆ กัน กลับทำรายได้เพียง 46.59 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง 

อาชีพอื่น ๆ ที่พบความเหลื่อมล้ำนี้ปรากฎก็ได้แก่ บุรุษพยาบาลที่เป็นชายผิวขาวทำรายได้เฉลี่ย 34.87 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง แต่พยาบาลที่เป็นผู้หญิงผิวดำได้เพียง 28.74 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง 

ครูประดับประถมและมัธยมต้นที่เป็นชายผิวขาวทำรายได้เฉลี่ย 33.75 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง แต่ครูประดับประถมและมัธยมต้นที่เป็นผู้หญิงผิวดำได้เพียง 26.81 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง 

ผู้ดูแลเด็กที่เป็นชายผิวขาวทำรายได้เฉลี่ย 15.21 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง แต่ผู้ดูแลเด็กที่เป็นผู้หญิงผิวดำได้เพียง 12.41 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง 

การเลือกปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ

มีการวิเคราะห์ว่าหนี้เงินกู้จากการศึกษาและภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ช่องว่างค่าจ้างทางเพศและเชื้อชาติรุนแรงขึ้น ในสหรัฐฯ แม้นายจ้างสามารถช่วยเหลือหนี้การศึกษาของพนักงานเพื่อแลกกับการลดภาษีได้สูงถึง 5,250 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ซึ่งดูเหมือนจะสามารถช่วยคนทำงานได้จำนวนมาก แต่พบว่าบางบริษัทก็กลับพยายามหาผลประโยชน์ (เรื่องการลดภาษี) ด้วยการเลือกปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือชำระคืนหนี้เงินกู้จากการศึกษาและการดูแลเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุน 

จากสถิติของ EPI พบว่าโดยทั่วไปแล้วพนักงานที่เป็นคุณแม่ที่ทำงานเต็มเวลาจะได้รับค่างจ้าง 75 เซ็นต์สำหรับทุก ๆ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่จ่ายให้กับพนักงานที่เป็นคุณพ่อ แต่คุณแม่คนผิวสีจะได้รับเงินเพียง 52 เซ็นต์ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น 

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่าวิธีที่อาจจะดีที่สุดในการปิดช่องว่างค่าจ้างระหว่างเพศและเชื้อชาติ คือการผลักดันให้ผู้หญิงผิวดำขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจในการตัดสินใจในองค์กรมากขึ้น


ที่มาเรียบเรียงจาก
Black women make nearly $1 million less than white men during their careers (Sharon Epperson, CNBC, 3 August 2021
Black women face a persistent pay gap, including in essential occupations during the pandemic (Valerie Wilson, EPI, 2 August 2021)

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net