'ก้าวไกล' ยื่นญัตติขอรัฐสภาตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกินหลักการหรือไม่

พรรคก้าวไกลยื่นญัตติด่วนขอรัฐสภาตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกินหลักการหรือไม่ โดยเฉพาะการให้อำนาจ กกต. ออกข้อกำหนดเองได้ เหมือนเป็นการมอบอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติให้ กกต. หวังเกิดความชัดเจน

'ก้าวไกล' ยื่นญัตติขอรัฐสภาตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกินหลักการหรือไม่
ที่มาภาพ: สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2564 ว่านายธีรัจชัย พันธุมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) คนที่หก พร้อมด้วย นายรังสิมันต์ โรม กรรมาธิการและที่ปรึกษา แถลงข่าวความคืบหน้าในพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ว่ากรรมาธิการยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

นายธีรัจชัย กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พรรคก้าวไกลยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่ยังเป็นอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และไม่ได้เป็นการแก้ไขเรื่องการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แต่เป็นการแก้ไขระบบเลือกตั้งเพียง 2 มาตราเท่านั้น ซึ่งในการพิจารณามีการตอบโต้กัน ว่ากรณีแบบนี้จะพิจารณามาตราอื่นได้หรือไม่ เพราะตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อที่ 124 หลักการในการแก้ไขต้องเป็นไปโดยชัดแจ้ง ดังนั้น ความชัดแจ้งของเรื่องนี้ คือ แก้ไขมาตรา 83 จำนวน ส.ส. และ มาตรา 91 เรื่องการคำนวณคะแนน 

นอกจากนี้ ยังมีการตีความแก้ไขเกินเลยไปหลายมาตรา โดยเฉพาะการให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกข้อกำหนดเองได้ เหมือนเป็นการมอบอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติให้ กกต. ถามว่าเป็นการกระทำที่ชอบหรือไม่ อีกทั้งยังมีการแก้ไข มาตรา 85 86 92 93 และ 94 ถามว่าเหล่านี้เป็นการแก้ไขเกินหลักการหรือไม่ อาศัยเสียงข้างมากตีความตามอำเภอใจหรือไม่ เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 ระบุว่า รัฐสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักกฎหมาย และหลักนิติธรรม   

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงได้พิจารณาแล้วว่าจะยื่นญัตติให้รัฐสภาพิจารณาอีกครั้ง ว่าการแก้ไขเกินเลยแบบนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยยื่นตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อที่ 151 เพื่อให้เป็นบรรจุเป็นญัตติก่อนการพิจารณารัฐธรรมนูญในวาระ 2-3

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์