Skip to main content
sharethis

กิจกรรม #ลำพูนcarmobลี้ ผู้ชุมนุมยกการแสดงออกเชิงสัญญะผ่านการทำพิธีกรรม ความเชื่อทางล้านนาทั้ง ตีกล้องสะบัดชัย รำดาบ 12 เล่ม พ่นไฟใส่หุ่น ร่ายฟ้อนล้านนา “สนั่นฟ้าเฟือนดิน”  “พลิกดินคว่ำฟ้าชะตาดับ” ไล่ประยุทธ์

22 ส.ค. 2564 กิจกรรม #ลำพูนcarmobลี้ ที่บริเวณโรงเรียนห้วยแหน เปิดประตูสู่เมืองลี้ ณ อนุสาวรีย์สามครูบา มีประชาชนเข้าร่วม โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเข้าสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวก โดย ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงฟ้องบูชาสามครูบา รำยูงแพน ซึ่งนักยูงเป็นสัญลักษณ์ของครูบาศรีวิชัย ต่อด้วยการแสดงรำดาบ 12 เล่ม พร้อมการบรรเลงสะล้อ ซอซึง และการตีกล้องสะบัดชัยประกอบการแสดง ร่วมทั้งมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์การเผาและฟันหุ่นจำลองของประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทั้งนี้กิจกรรมร่ายฟ้อนล้านนา “สนั่นฟ้าเฟือนดิน” มีบทกลอนที่มีเนื้อหาใจความต่อไปนี้

“ร่ายฟ้อนเพื่ออัญเชิญคุณแห่งแก้วทั้งสาม ครูบาขาวปี๋ ครูบาวงศ์ คุณบารมีแห่งครูบาศรีวิชัยเจ้า เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งน้ำเป๋นร้อยดอยเป๋นแสน แม่เจ้าจ๋ามเทวี พญามังรายณ์ พ่อขุนงำเมือง พ่อขุนรามคำแหง คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูบาอาจารย์ คุณแดด คุณฝน คุณลม คุณน้ำ คุณไฟ คุณแม่ธรณีเจ้าที่ หื้อช่วยปกปักฮักษาเพนกวิน อานนท์และทุกคนที่บ่าได้ฮับความยุติธรรม ทุกคนที่กำลังต่อสู่เรียกร้องความถูกต้องดีงามแก่คนหมู่หลาย แต่ถูกทำร้ายหมายปองหื้อบาดเจ็บพ่ายหนี ขอหื้อทุกคนอยู่รอดปลอดภัย แคล้วคลาดจากหมู่มารร้าย จากหอก ดาบ ควันปื๋น ฟืนไฟ หื้อได้ชัยชนะสมดังหมายทุกประก๋าร และขอเทวดาอารักษ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ช่วยดลหื้อหมู่มาร หมู่คนที่ทำผิดคิดร้ายหมายปองมิชอบ หมายครองครอบสิ่งพึงแบ่งปันแห่คนหมู่นัก ขอหื้อหมู่มันจักมีอันอ่อนเปลี้ยเสียกำลัง แพ้พ่ายหนีหายต๋ายดับในที่สุด”

และร่ายฟ้อนล้านนา “พลิกดินคว่ำฟ้าชะตาดับ” มีเนื้อหาดังนี้

“ร่ายฟ้อนเพื่ออันเชิญผีเจ้าที่ เจ้าทาง ฝูงเปรต ผีพราย  ผีห่า ซาตาน ผีสือ พีโพง ผีต๋ายโหง ผีป่า ผีถ้ำ ผีขุนน้ำดงดอย ผีกะ ผีกองกอย ม้าบ้อง ผีคนตายตกต้องเพราะอำนาจอยุติธรรม ผีคนถูกโควิดซ้ำกระชากจิตออกร่างแม้ยามบ่าถึงเวลาพรากห่างหาย ผีคนบ่าได้ทำผิดคิดร้าย แต่หมายหื้อบ้านเมืองก้านกุ่งรุ่งเรืองไปภายหน้า ผีคนถูกเข่นฆ่าต๋ายดับที่ยังเหิดหุยเตียวท่องลุยอยู่ทั่วน้ำ ภู ฟ้า ป่าดง ผีไพร่  ผีปกกะโหล้ง ผีบ้าต๋าวอด ผีมด ผีเม็ง ผีคนโดนข่มเหงเต๋งเต็กหื้อตกต๋ายพ่ายแพ้ ผีสางนางไม้ ผีต๋ามอย ผีอี่ค้อย ผีโพงดง ผีที่พลัดหลงบ่าได้ไปผุดไปเกิดทางใด”

“ขออัญเชิญูฝูงห่าผีหมู่ดีทั้งหลายทุกหมู่ชุม มาชุมนุมพร้อมพล ช่วยลุกขู่ไล่รุมชนหมู่ผีเสนาอำมาตย์ ที่ปกปักฮักษาหมู่ครองอำนาจขี้ฉ้อก่อก๋รรมทำร้ายประชาราษฎ์และหน่อดีจ๋าวงามแห่งบ้านเมือง  ขอหื้อหมู่ผีเสื้อบ้านเสื้อเมืองแห่งหมู่ศักดินาเหลิงอำนาจทุกต๋นตั๋ว จงแตกพ่ายกั๋วแพ้หนี เปิดทางหื้อผีหมู่ชุมดีทุกผู้ ช่วยจกตับไต๋คัวในหมู่มารร้ายหื้อตัปปุดไส้ล่อน หื้อต๋ายต๋าบ่าห่อนได้หลับ หื้อลี้ลับพังพ่ายหนี หื้อสูญสิ้นอำนาจบารมีแห่งหมู่เขา หื้อบุญวาสนาที่เคยมีบางเบาเหิดหาย หื้อก๋ายเป๋นจิตตกแตกต๋ายพ่ายแพ้ทางหมู่คนหนุ่มสาวและทุกผู้คนที่เรียกร้องสิทธิ์อันชอบแก่ต๋นตั๋วและคนหมู่หลาย ขอความวิบัติฉิบหายตกต้องแก่ผู้รีดนาทาเร้นเค้นขอดอำนาจและทรัพย์สินเงินทองมาก๋องที่ต๋นตั๋วหมู่เขา ขอหื้อตกต๋ายแตกดับแพ้พ่ายหนีโดยพลัน เทอญ.”

เนื่องจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยทางเพจลำพูนปลดเอกได้มีการประกาศยกระดับชุมนุมของจังหวัดลำพูนในสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้มีการชุมนุมทางการเมืองทุกหัวเมืองให้ขยายไปทั่วทุกอำเภอของจังหวัดลำพูน เพื่อไปสิ้นสุดที่หัวเมืองใหญ่ของล้านนาคือ จังหวัดเชียงใหม่ และนักกิจกรรมท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมคาร์ม็อบที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เนื่องจากเมืองลี้เป็นเมืองของบุคคลสำคัญทั้งสามครูบา ได้แก่ ครูบาขาวปี๋ ครูบาวงศ์ ครูบาศรีวิชัย ซึ่งล้วนแต่เป็นกบฏล้านนาที่เป็นสัญลักษณ์ของการโดนกดขี่จากสยามในเวลาดังกล่าว

สำหรับวิธีการแสดงออกทางการเมืองเชิงสัญญะผ่านการทำพิธีกรรม ความเชื่อทางล้านนา นักเคลื่อนไหวท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “เบื้องต้นระบอบประยุทธ์มีความเชื่อเรื่องไสยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เห็นได้จากพิธีกรรมทางพราหมณ์ พุทธ และสามครูบาเป็นความเชื่อท้องถิ่นและเป็นที่อาศัยพึ่งพิงบารมีของทั้งชาวล้านนาและชาวลี้ ซึ่งนำพิธีกรรมเหล่านี้ก็เป็นยุทธวิธีการเอาความเชื่อปะทะความเชื่อ” “เป็นยุทธวิธีของหมู่เฮา(พวกเรา)”

รวมทั้งการจัดกิจกรรม #ลำพูนคาร์ม็อบลี้ มีผู้เข้าร่วมทางการเมืองท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า “ณ ปัจจุบันคนต่างอำเภอ มีการรับรู้ว่า อยากจะเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศ แต่การมีขบวนคาร์ม็อบเข้าไปต่างอำเภอ ทำให้แสดงภาพชัดเจนขึ้นว่าคาร์ม็อบมีจริง เกิดขึ้นจริง”

“ลำพูนเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สังคมต่างอำเภอเมืองจึงเป็นแรงงานภาคเกษตร ทำให้โซเชียลมีผลน้อย และการจัดกิจกรรมคาร์ม็อบเข้าไปในต่างอำเภอ แสดงให้เห็นว่า อยากให้ท่านมาร่วมกับเราด้วยและอย่าทิ้งประชาธิปไตย” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็น

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net