ลงมติ 'ประยุทธ์' ได้เสียงไว้วางใจ 264 เสียง น้อยสุดลำดับ 2

มติที่ประชุมสภาฯ ลงมติไว้วางใจ 'ประยุทธ์' ได้เสียงไว้วาง 264 เสียง น้อยสุดลำดับ 2 จาก 6 รมต. ด้าน 'สุชาติ' ไว้วางใจน้อยสุด 263 เสียง ด้าน 'เฉลิมชัย' ได้ไว้วางใจมากสุด 270 เสียง

Voice online รายงานว่าเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ก.ย. 2564 ที่รัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้พิจารณาลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามที่ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กับคณะจำนวน 185 คนเสนอ โดยปัจจุบัน ส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 482 คน ดังนั้น มติไม่ไว้วางใจจะต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของ ส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่คือ 242 เสียง โดยผลการลงมติมีลำดับดังนี้

1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

ไว้วางใจ 264 เสียง

ไม่ไว้วางใจ 208 เสียง

งดออกเสียง 3 เสียง

ผู้ลงมติ 475 คน

2.อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข

ไว้วางใจ 269 เสียง

ไม่ไว้วางใจ 196 เสียง

งดออกเสียง 11 เสียง

ผู้ลงมติ 476 คน

3.สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน

ไว้วางใจ 263 เสียง

ไม่ไว้วางใจ 201 เสียง

งดออกเสียง10 เสียง

ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

ผู้ลงมติ 475 คน

4.ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

ไว้วางใจ 269 เสียง

ไม่ไว้วางใจ 195 เสียง

งดออกเสียง 10 เสียง

ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

ผู้ลงมติ 475 คน

5. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์

ไว้วางใจ 270 เสียง

ไม่ไว้วางใจ 199 เสียง

งดออกเสียง 8 เสียง

ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

ผู้ลงมติ 478 คน

6.ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ไว้วางใจ 267 เสียง

ไม่ไว้วางใจ 202 เสียง

งดออกเสียง 9 เสียง

ผู้ลงมติ 478 คน คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคร่วมรัฐบาล 270 เสียง ขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน 212 เสียง โดยมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง 6 คนได้คะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่ง 242 เสียง ทำให้ รัฐมนตรีทั้งหมดรอดพ้นการลงมติไม่ไว้วางใจ โดย พล.อ.ประยุทธ์ ถือว่าได้คะแนนเสียงจากที่ประชุมสภาฯ ไว้วางใจน้อยที่สุดมาเป็นลำดับที่ 2 คือ 264 เสียงขณะที่ สุชาติได้คะแนนเสียงไว้วางใจน้อยที่สุดเป็นลำดับที่ 1 จำนวน 263 เสียง

ขณะเดียวกันจากการลงมติไม่ไว้วางใจของสภาฯ ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยรับคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจมากที่สุด โดยการลงมติไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ (4 ก.ย. 2564) เป็นครั้งที่ 3 ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งเป็นนครั้งแรกที่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้คะแนนเสียงไม่ไว้วางใจมากที่สุด 208 เสียงจากบรรดา 6 รัฐมนตรี แต่คะแนนไม่ไว้วางใจไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่พ้จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

เปิดชื่อ 7 ส.ส.เพื่อไทย โหวตสวนมติ

มติชนออนไลน์ รายงานบันทึกการลงคะแนน ในส่วนของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย พบ 7 ส.ส.มติสวนทางเสียงส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 1.นายศรัณวุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ 2.นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ 3.นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ 4.นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี 5.น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี 6.นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก และ 7.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี ซึ่งแจกแจงเป็นรายมติ ดังนี้

มติไว้วางใจ 264 ต่อ 208 งดออกเสียง 3 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

พบ 3 ส.ส.ไม่ลงคะแนนใดๆ ประกอบด้วย

นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ
นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี
นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก

มติไว้วางใจ 269 ต่อ 196 งดออกเสียง 11 เสียงนายอนุทิน ชาญวีรกูล 

พบนายศรัณวุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ งดออกเสียง

พบ 5 ส.ส.ไม่ลงคะแนนใด ประกอบด้วย

นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ
นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี
นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก
นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ
น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี

มติไว้วางใจ 263 ต่อ 201 งดออกเสียง 10 ไม่ลง 1 คะแนน นายสุชาติ ชมกลิ่น  

พบ นายศรัณวุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ งดออกเสียง

พบ 3 ส.ส.ไม่ลงคะแนนใดๆ ประกอบด้วย

นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ
นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี
นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก

มติไว้วางใจ 269 ต่อ 195 งดออกเสียง 10 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ

พบ นายศรัณวุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ งดออกเสียง

พบ 5 ส.ส. ไม่ลงคะแนนใดๆ ประกอบด้วย

นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ
นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี
นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก
นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ
น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี

มติไว้วางใจ 270 ต่อ 199 งดออกเสียง 8 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

พบ นายศรัณวุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ งดออกเสียง

พบ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี ลงมติไม่ลงคะแนนเสียง

พบ 3 ส.ส.ไม่ลงคะแนนใดๆ ประกอบด้วย

นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ
นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี
นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก

มติไว้วางใจ  267 ต่อ 202 งดออกเสียง 9 เสียง ของนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

พบ นายศรัณวุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ งดออกเสียง

พบ 3 ส.ส. ไม่ลงคะแนนใดๆ ประกอบด้วย

นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ
นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี
นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก

เปิดผลโหวตนายกฯ 'พปชร.-ภท.' แถวตรง '2 ส.ส.ปชป.' งดออกเสียง 'คารมก้าวไกล' ไว้วางใจ

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานว่าสำหรับคะแนนผลโหวตที่ออกมานั้น ปรากฏว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แม้จะได้รับเสียงโหวตเกินครึ่ง 264 คะแนน ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป แต่กลับได้คะแนนเสียงไม่ไว้วางใจถึง 208 คะแนน มากกว่าอีก 5 รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยกัน โดยผลโหวตที่ออกมาพบว่า ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล รวม 272 เสียง เทคะแนนไว้วางใจนายกฯเกือบครบ โดยส.ส.พลังประชารัฐ 119 คน ไม่มีใครแตกแถวลงมติไว้วางใจพล.อ.ประยุทธ์ครบทุกคน แม้กระทั่งร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเป็นตัวตั้งตัวตี ล็อบบี้เสียงส.ส.ให้ลงมติไม่ไว้วางใจนายกฯนั้น ก็ยังลงมติไว้วางใจให้พล.อ.ประยุทธ์ทำหน้าที่ต่อไป ยกเว้นนายสุชาติ ตันเจริญ คนเดียวที่ลงมติงดออกเสียง ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่พรรคภูมิใจไทย 61 เสียง ลงมติไว้วางใจพล.อ.ประยุทธ์ครบเช่นกัน แม้กระทั่งนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็ลงมติไว้วางใจให้นายกฯ พรรคประชาธิปัตย์ 48 คน ลงมติไว้วางใจนายกฯ 45 เสียง มีเพียงนายอันวาร์ สาเละ ส.ส.ปัตตานี โหวตสวนไม่ไว้วางใจพล.อ.ประยุทธ์ ส่วนนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลงมติงดออกเสียง ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ อาทิ พรรคชาติไทยพัฒนา 12 คน พรรคพลังท้องถิ่นไท 5 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย 5 คน พรรคชาติพัฒนา 4 คน ลงมติไว้วางใจพล.อ.ประยุทธ์ครบถ้วน

ขณะที่การลงคะแนนของพรรคเล็กปรากฏว่า เสียงแตกกระจัดกระจายไปคนละทิศทาง โดยพรรคไทยศรีวิไลย์ของนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ พรรคไทรักธรรม นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค พรรคประชาธิปไตยใหม่ นายสุรทิน พิจารณ์ ลงมติไม่ไว้วางใจนายกฯ ส่วนพรรคเล็กอื่นๆอย่าง พรรคประชาธรรมไทย พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคพลเมืองไทย พรรคพลังชาติไทย พรรคพลังธรรมใหม่ พรรคเพื่อชาติไทย ลงมติไว้วางใจนายกฯ ขณะที่พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทยนั้น นายดำรงค์ พิเดช ลงมติไม่ไว้วางใจนายกฯ แต่นายยรรยงก์ ถนอดพิชัยธำรง ส.ส.พรรครักษ์ผืนป่าฯอีกคน กลับลงมติไว้วางใจนายกฯ

สำหรับการลงมติของซีกฝ่ายค้านนั้น เทเสียงไม่ไว้วางใจนายกฯเกือบทั้งหมด โดยพรรคเพื่อไทย 134 คนลงคะแนนไม่ไว้วางใจพล.อ.ประยุทธ์ 131 คน  แม้กระทั่งส.ส.ที่มักลงคะแนนสวนมติพรรค อย่างน.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. ครั้งนี้ก็ร่วมลงมติไม่ไว้วางใจพล.อ.ประยุทธ์เช่นกัน มีเพียง 3 คน คือ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก ที่ไม่ลงมติใดๆ

ส่วนพรรคก้าวไกล 53 คน ลงมติไม่ไว้วางใจ ยกเว้นส.ส.กลุ่มงูเห่า อาทิ นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลงมติไว้วางใจนายกฯ ขณะที่นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี นายพีรเดช คำสมุทร นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย ไม่ยอมลงมติใดๆ และนายจรัส คุ้มไข่น้ำ ส.ส.ชลบุรี ลาประชุม เพราะติดโควิด พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ ลงมติไม่ไว้วางใจนายกฯ ยกเว้นนายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ ที่ลงคะแนนไว้วางใจนายกฯ

อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ทำให้คะแนนไม่ไว้วางใจนายกฯสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากพรรคการเมืองขนาดเล็กเสียงแตกแล้ว พบว่าพรรคเพื่อชาติได้เทคะแนนเป็นเอกฉันท์ 5 คะแนนไม่ไว้วางใจนายกฯ ขณะที่การโหวตรัฐมนตรีรายอื่นๆของพรรคเพื่อชาติเสียงแตก โดยนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ อดีตหัวพรรค เป็นคนเดียวที่โหวตไม่ไว้วางใจครม.ทุกคน แต่ส.ส.อีก 4 คนในพรรค โหวตคว่ำนายกฯ แต่โหวตงดออกเสียงให้รัฐมนตรีคนอื่นๆ ทั้งนี้ ยังมีนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย ที่โหวตไม่ไว้วางใจนายกฯ เช่นกัน

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์