สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้มีการสรรหากรรมการบริหารชุดใหม่ (ชุดที่ 5) พร้อมจัดโครงสร้างการบริหารงานตั้งคณะอนุกรรมการ ทำงาน 5 ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การทำงาน "ส่งเสริมวิชาการ พัฒนาทักษะวิชาชีพ สนับสนุนเสรีภาพ คุ้มครองผู้บริโภคสื่อ"

5 ก.ย. 2564 เว็บไซต์สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย รายงานว่าสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ทำการสรรหาคณะกรรมการสภาชุดใหม่ สมัยที่ 5 มีวาระการทำงาน 2 ปี ผลของการสรรหาได้คณะกรรมการทั้งหมด 19 คน แบ่งเป็นกรรมการจากสายวิชาชีพ 12 คน กรรมการจากสายผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน และคณะกรรมการ ได้มีการประชุมเลือกนายสุปัน รักเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ส่วนรองประธานคนที่ 1 ดร.สุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการนิเทศศาสตร์

รองประธานคนที่ 2 นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ หัวหน้าแผนกผลิตข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เลขาธิการนางสาวจันทร์แรม สัมพันธ์วิวัฒน์  ผู้เชี่ยวชาญสำนักข่าวไทย อสมท.  รองเลขาธิการนายชูชาติ เพ็ชรโต บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN16 และTrue4U  เหรัญญิกนายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กร สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 HD ส่วนกรรมการอีก ๑๓ คน ประกอบด้วย นายสมภพ รัตนวลี ผู้อำนวยการสำนักข่าวเวิร์คพ้อยท์ ทีวี

นายเอมพงศ์ บุญญานุพงศ์ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) นายวรวรรธน์ ขุนทอง บรรณาธิการข่าวไทยรัฐ ทีวี นางสาวณัฐชาพรรณ โชติสิริพรฤทธิ์ บรรณาธิการข่าวอมรินทร์ ทีวี นางสาวภาวิณี ธรรมนนทิกุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม รักษาการหัวหน้าข่าวอาชญากรรม-สังคม สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

นายจตุพร สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไปและผู้ประกาศสถานีโทรทัศน์ PPTV นายธนชาติ สีแก้ว รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์คพ้อยท์ ทีวี รศ.รุจน์โกมล บุตร ผู้แทนจากสภาองค์กรผู้บริโภค ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระ

นายสุรพงษ์ กองจันทึก นักกฎหมายและสิทธิมนุยชน นายสันติ ศิริธีราเจษฎ์ เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กองค์การยูนิเซฟประเทศไทย นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ทนายและประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้มีมติแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการขึ้นมา 5 คน ประกอบด้วย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล ประธานอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกษ์ นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายและสิทธิ นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย ประธานอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน  ในการดำเนินการทางประธานอนุกรรมการแต่ละฝ่ายจะสรรหาอนุกรรมการเข้าร่วมงานและกำหนดกรอบการทำงานให้เป็นไปตามเจนารมณ์ของสภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทยต่อไป

สำหรับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนในสภาวิชาชีพสื่อวิทยุและโทรทัศน์ก่อตั้งขึ้นมาในวันที่ 10 เม.ย. 2552  โดยมีเจตนารมณ์ในการก่อตั้งคือ "การควบคุมกำกับกันเองในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พร้อมทั้งการส่งเสริมเสรีภาพและความรับผิดชอบ ยกระดับการทำงานของคนในวิชาชีพสื่อ และส่งเสริมสนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน"

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นับตั้งแต่วันก่อตั้งได้ดำเนินงานมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 12 ปี มีคณะกรรมการมา 4 ชุด

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์