ปิดประชุมสมัยสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา

รัฐสภาปิดประชุมสมัยสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา หลังร่วมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่รัฐบาลเสนอตามหมวดปฎิรูปประเทศ

รัฐสภา

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564 ว่าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ฟังพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2564 ซึ่งครบกำหนดเวลา 120 วัน ในวันที่ 18 กันยายน จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ รัฐสภาปิดประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ภายหลังการพิจารณาเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ โดยมี นส.ตรีนุช เทียทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุถึงหลักการเหตุผลสำคัญในการเสนอร่างกฎหมายที่เป็นการยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 ฉบับ จัดทำให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญ ในการทำให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นจุดเปลี่ยนด้านการศึกษาของไทย เน้นพัฒนาให้เด็กมีสมรรถนะนำองค์ความรู้ไปปรับใช้กับชีวิต มุ่งพัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู ปรับปรุงหลักสูตรของกระทรวง เตรียมความพร้อมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เน้นให้สถานศึกษามีความเป็นเอกภาพ เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สามารถจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและอิสระทางวิชาการ รองรับการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ขณะที่ สมาชิกรัฐสภาต่างให้ความสนใจและอภิปรายแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ และยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมรวมถึงเห็นต่างกับเนื้อหาของร่างในหลายประเด็นเช่นกัน อาทิ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.ประชาธิปัตย์ ที่มองว่าการจัดทำร่างกฎหมายเป็นการกำหนดแต่ไม่ดูถึงศักยภาพของเด็กที่มีความแตกต่างหลากหลาย ไม่คืนครูสู่ห้องเรียนอย่างแท้จริงเนื่องจากมาตรา 77 กำหนดงานเอกสารการจัดทำข้อมูลไว้ให้ครูจำนวนมาก นายสุรวาท ทองบุ ส.ส.พรรคก้าวไกล ทวงถามถึงความก้าวหน้าให้กับครู เนื่องจากไม่มีความชัดเจนในการกำหนดวิชาชีพครู กำหนดให้มีใบอนุญาตฯ แต่ไม่มีสภาวิชาชีพ และในกรณีเป็นครูของรัฐ ไม่มีการกำหนดว่าเป็นข้าราชการครู หรือลูกจ้างของรัฐ นายธนกร ไชยกุล เสนอให้มีการจัดทำกฎหมายปะกอบเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการส่งเสริมการรู้ด้านวิชาชีพในสถาบันอาชีวศึกษา  การส่งเสริมการฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การออกทำงานได้ตรงความต้องการตลาด นายสำลี รักสุทธี ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ชี้ถึงคำนิยามของ ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางศึกษา ที่ไม่ปรากฏในร่างกฎหมาย แต่ในส่วนความก้าวหน้าการเลื่อนวิทยฐานะครูมีความชัดเจน นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.พรรคพลังปวงชนไทย ขอให้การปฏิรูปการศึกษาด้วยการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริง ด้วยการให้ ร.ร.ในเมืองและ ร.ร.ในชนบทมีอุปกรณ์ที่ทัดเทียมกัน เด็กจบมาแล้วมีทักษะ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถและมีมาตรฐาน

'วิรัช' แจงปมสภาล่ม ชี้หลายคนเข้าใจผิดว่าเลื่อนลงมติสมัยหน้า ยันทุกฝ่ายให้ความสำคัญ

มติชนออนไลน์ รายงานว่านายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาท้วงติงหลังองค์ประชุมไม่ครบในการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวานนี้ (17 ก.ย.) ว่ากฎหมายนี้เนื่องจากมีผู้อภิปรายจำนวนมาก และหลายคนเข้าใจว่าน่าจะเลื่อนลงมติในสมัยประชุมหน้า รวมทั้งสมาชิกหลายคนมีภารกิจกลับต่างจังหวัด เพราะอยู่ในช่วงที่มีสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดและสถานการณ์โควิด สมาชิกบางคนจึงเดินทางกลับก่อนและบางส่วนที่อยู่แต่ไม่กล้ายืนยันตัว เนื่องจากหากแสดงตนแล้ว แต่กฎหมายมีเหตุที่โหวตแพ้ก็จะทำให้กฎหมายมีปัญหามากกว่า สู้องค์ประชุมไม่ครบจะเป็นผลดีต่อร่างกฎหมายจึงตัดสินใจไม่โหวต ปล่อยให้องค์ประชุมไม่ครบและมาโหวตใหม่ในสมัยประชุมหน้าในเดือน พ.ย. 2564

เมื่อถามถึงกรณีที่หลายฝ่ายมองว่าผู้ใหญ่ในสภา อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับเด็ก นายวิรัชกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า “ยืนยันว่าทุกฝ่ายเห็นความสำคัญในส่วนนี้อยู่แล้ว”

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์