มช. ประกาศคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา หลัง นศ.ยื่นทวงถามความชัดเจนต่อผู้บริหาร

นักศึกษา มช. เข้าพบผู้บริหารถามหาความชัดเจนในการคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งยื่นหนังสือถึงกระทรวงอุดมศึกษาฯ ต่อมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศว่าจะคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาในวันพุธที่ 29 ก.ย. นี้

28 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวานนี้ (27 ก.ย.64) ช่วงเย็น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกประกาศว่าจะคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาในวันพุธที่ 29 ก.ย. นี้ หลังจาก เวลา 10.00 น. วันเดียวกัน  ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทวงถามถึงความชัดเจนในการคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา ที่ทางมหาวิทยาลัยยังมิได้ดำเนินการโอนเงินในส่วนนี้คืนให้แก่นักศึกษาอีกเป็นจำนวนกว่า 11,000 คน พร้อมทั้งระบุว่า ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากการกำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างกระชั้นชิด

ช่วงสายหลังจากยื่นหนังสือทวงถามนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยตอบกลับในเรื่องการคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษามาว่า ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเงินจากทางรัฐบาลมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (22 ก.ย. 64) ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมให้แก่นักศึกษา

นอกจากนี้ ตัวแทนนักศึกษายังได้สอบถามถึงความคืบหน้าของทางมหาวิทยาลัยในการจัดหาวัคซีนให้แก่นักศึกษา เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดว่า นักศึกษาจะสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติได้ต่อเมื่อจังหวังเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 20 – 30 คนต่อวัน และนักศึกษาต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันพบว่าทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักศึกษาได้เพียง 30 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาทั้งหมด และจากเดิมที่ทางมหาวิทยาลัยเคยฉีด Astrazeneca ให้นักศึกษาทั้ง 2 เข็ม ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยมีแผนจะให้นักศึกษาลงทะเบียนฉีดวัคซีนแบบสูตรไขว้ (Sinovac + Astrazeneca) เท่านั้น ตัวแทนนักศึกษาจึงได้เรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยจัดหาวัคซีนให้นักศึกษาได้หลากหลายมากกว่านี้ รวมไปถึงการจัดหาวัคซีนทางเลือกด้วย

ทั้งนี้ ทางตัวแทนนักศึกษาได้ยื่นข้อเรียกร้องทั้งหมดเป็นหนังสือไปถึงกระทรวงการอุดมศึกษาและคณะกรรมาธิการการศึกษาผ่านทางผู้บริหารมหาวิทยาลัย และทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส. เชียงใหม่ จากพรรคเพื่อไทย และเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู ตัวแทนจากพรรคก้าวไกลในจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย

เนื้อหาในข้อเรียกร้องมีดังนี้ :

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อเรียกร้องแก่คณะกรรมาธิการการศึกษา

สืบเนื่องประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มีการออกนโยบายเรียนออนไลน์เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาด ตลอดจนการให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติเศรษฐกิจ และป้องกันการหลุดจากระบบการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของเยาวชนหลักแสนคน ขณะนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังได้รับผลกระทบจากการออกนโยบายที่ไม่ชัดเจนของทางกระทรวงฯ ที่ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการบริหารค่าครองชีพจากการที่ยังไม่ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนทั้งในสัดส่วนที่มาจากเงินสนับสนุนของกระทรวงฯ และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนลดของมหาวิทยาลัยเองเฉกเช่นมหาวิทยาลัยอื่นที่มีนโยบายการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาแตกต่างกัน ประกอบกับนักศึกษาบางส่วนที่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากการออกกำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างกระชั้นชิด รวมถึงการที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถออกประกาศอย่างชัดเจนถึงรูปแบบการเรียนในภาคเรียนต่อไป

ในประเด็นการคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และการออกกำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา อย่างกระชั้นชิด ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กล่าวอ้างถึงสาเหตุว่าเกิดจากการที่ทางกระทรวงฯ ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณในการเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ทางนักศึกษาเห็นว่าในขณะนี้ในหลายมหาวิทยาลัยมีการคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ทั้งการคืนแบบเต็มจำนวน (คืนครบร้อยละ 50 ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งเงินสนับสนุนจากทางกระทรวงฯ และเงินส่วนลดจากมหาวิทยาลัย) หรือการคืนเงินในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว ในขณะที่มหาวิทยาลัยของตนยังคงไม่สามารถออกกำหนดการคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีนักศึกษาอีกกลุ่มกำลังประสบผลกระทบด้านการเงินจากการเปลี่ยนกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างกระชั้นชิด ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเป็นอย่างมากถึงความไม่ชัดเจนในการออกนโยบายคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมถึงการจัดสรรงบประมาณของทางกระทรวงฯ ที่ทำให้นักศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ได้รับความเดือดร้อนจากการออกนโยบายของมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน

สำหรับประเด็นรูปแบบการเรียน ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการกล่าวอ้างถึงประกาศนโยบายของทางกระทรวงฯ ที่ระบุเงื่อนไขในการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษาว่า ในการออกนโยบายให้นักศึกษากลับมาใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนจะต้องมีเงื่อนไขที่ทางกระทรวงฯ ประกาศไว้ทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่ 1. สถานการณ์การระบาดในพื้นที่เริ่มคลี่คลาย 2. จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกัน และเฝ้าระวังดูแลเมื่อมีการติดเชื้อ 3. ประเมินสถานการณ์โดยปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้เงื่อนไขแก่ผู้นำนักศึกษาผ่านที่ประชุมว่า หากต้องการกลับเข้ามาใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการเรียน จังหวัดเชียงใหม่จะต้องมีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 20 – 30 คนต่อวัน และนักศึกษาจะต้องได้รับวัคซีนขั้นต่ำคิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด และเมื่อมีการทวงถามถึงความคืบหน้าในการบริหารจัดการวัคซีนแก่นักศึกษา พบว่าทางมหาวิทยาลัยดำเนินการฉีดวัคซีนแก่นักศึกษาไปได้เพียงร้อยละ 30 ของนักศึกษาทั้งหมด ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมีแผนจะให้นักศึกษาลงทะเบียนฉีดวัคซีนแบบสูตรไขว้ (Sinovac + Astrazeneca) เท่านั้น จะไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่ง และยังไม่มีแผนในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกอื่น ๆ ที่แน่ชัดอีกด้วย เหตุผลและการดำเนินงานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความไม่มีเป้าหมาย หลักเกณฑ์ และกำหนดวันที่ที่ทางมหาวิทยาลัยจะต้องตัดสินใจประกาศรูปแบบการเรียนแบบชัดเจนเพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาและดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวก

จากเหตุการณ์ข้างต้น เราในฐานะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงต้องการขอความอนุเคราะห์ไปยัง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย และคุณเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคก้าวไกล ให้ยื่นข้อเรียกร้องแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดังนี้

1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะต้องประกาศนโยบายในการคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของทุกมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ไม่เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนการบริหารเงินของนักศึกษาและครอบครัว 

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะต้องดำเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่ใช้ในการเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามที่ได้ประกาศไว้ให้ครบถ้วนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทุกมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาของตนเองอย่างรวดเร็ว และปราศจากอุปสรรคในการเรียนการสอนที่ไร้ประสิทธิภาพจากการขาดงบประมาณสนับสนุน

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะต้องประกาศนโยบายกำหนดรูปแบบการเรียนในภาคเรียนต่อไปอย่างชัดเจน ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดเกณฑ์ที่สามารถวัดได้อย่างชัดแจ้ง มีกำหนดวันที่และระยะเวลาในการตัดสินใจประกาศนโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของนิสิตและนักศึกษา 

4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะต้องดำเนินการให้เกิดทางเลือกในการฉีดวัคซีนแก่นิสิตและนักศึกษาอย่างหลากหลาย ได้มาตรฐาน และครบถ้วนเฉกเช่นเดียวกันกับที่นานาอารยประเทศได้รับ เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 และมีโอกาสได้กลับเข้าไปใช้สถานที่ของสถาบันตนเองในการศึกษาที่เป็นช่วงเวลาสำคัญของชีวิตโดยเร็วที่สุด

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์