สวนดุสิตโพลสำรวจ 569 ครัวเรือนเดือดร้อนจากน้ำท่วม 44.17% ไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะป้องกันน้ำท่วมได้

สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 569 ครัวเรือน 70.49% มองว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ 69.61% ชี้ที่ผ่านมาไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 44.17% ไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะป้องกันน้ำท่วมได้

10 ต.ค. 2564 จากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ สร้างความเสียหายและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ในขณะที่อีกหลายจังหวัดยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกรณี “น้ำท่วม” สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวนทั้งสิ้น 569 ครัวเรือน สำรวจระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2564 สรุปผลได้ ดังนี้  

1. ประชาชนคิดว่า “ปัญหาและอุปสรรค” ของน้ำท่วมครั้งนี้ คือเรื่องใด                         

อันดับ 1

เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้    

70.49%

อันดับ 2

ที่ผ่านมาไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง    

69.61%

อันดับ 3

ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกภัย    

65.90%

อันดับ 4

การทำงานแยกส่วน ไม่ประสานร่วมมือกัน

59.01%

อันดับ 5

การให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจน ไม่มีระบบการแจ้งเตือนที่ดี

55.83%

2. ประชาชนคิดว่าสิ่งที่ควร “ตระหนักและให้ความสำคัญ” กับปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ มีอะไรบ้าง

อันดับ 1

ควรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ    

77.03%

อันดับ 2

รัฐบาลให้ความสำคัญและแก้ไขอย่างจริงจัง    

71.91%

อันดับ 3

มีวิธีการป้องกันน้ำท่วมในระยะยาว          

70.67%

อันดับ 4

เร่งฟื้นฟูธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ

70.14%

อันดับ 5

ตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อน ฝาย คันกั้นน้ำ     

67.67%

3. ประชาชนคิดว่าสถานการณ์น้ำท่วมมีผลกระทบอย่างไรบ้าง

อันดับ 1

กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน     

86.62%

อันดับ 2

พืชผลทางการเกษตรเสียหาย

83.10%

อันดับ 3

บ้านเรือนเสียหาย ต้องซ่อมแซมบ้านเรือน         

78.35%

อันดับ 4

เดินทางไม่ได้ เส้นทางถูกตัดขาด ชำรุด      

72.89%

อันดับ 5

ประชาชนวิตกกังวล เสียสุขภาพจิต        

71.83%

4. สิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการโดยเร่งด่วน คือ

อันดับ 1

ช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วม เช่น เรือ ห้องน้ำ ที่พักชั่วคราว ถุงยังชีพ

87.35%

อันดับ 2

ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับประชาชน แจ้งเตือนรวดเร็ว       

83.48%

อันดับ 3

เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม      

74.52%

อันดับ 4

ป้องกันพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เตรียมพร้อมรับมือ

74.17%

อันดับ 5

ร่วมมือกับหลาย ๆ ฝ่าย หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

66.26%

5. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลเพียงใด

ไม่น่าจะป้องกันได้ 44.17% ป้องกันไม่ได้ 28.62% น่าจะป้องกันได้ 23.68% ป้องกันน้ำท่วมได้แน่นอน 3.53%        

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปผลการสำรวจ : “คนไทย” ที่ได้รับผลกระทบจาก “น้ำท่วม” 2564 โดยสำรวจเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวนทั้งสิ้น 569 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2564 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของน้ำท่วมครั้งนี้ คือ ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ร้อยละ 70.49 สิ่งที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญ คือ ควรมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 77.03 โดยน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ร้อยละ 86.62 รองลงมาคือ พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ร้อยละ 83.10 สิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการเร่งด่วน คือ ช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วม ร้อยละ 87.35 และมองว่ารัฐบาลไม่น่าจะป้องกันน้ำท่วมได้ ร้อยละ 44.17

การสำรวจครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มองว่าน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติและที่ผ่านมายังไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง บริหารจัดการน้ำไม่มีประสิทธิภาพ ประชาชนจึงได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย รัฐบาลจึงควรแก้ปัญหาในระยะยาว นำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านน้ำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและคนไทยอยู่ร่วมกับ “น้ำ” ได้โดยไม่ลำบาก   

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์