มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เปิดโครงการรณรงค์ทางศิลปะ Safe in Custody awareness month

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ทางศิลปะ Safe in Custody awareness month พร้อมเชิญชวนร่วมสนุกกิจกรรมชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินไปเชียงใหม่และปัตตานี

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เปิดตัวเทศกาลศิลปะ Safe in Custody Awareness Month อย่างเป็นทางการ ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ โดยมีผู้มาร่วมกล่าวเปิดงาน ดังนี้ คุณซิลแว็ง บาโน ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศส คุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คุณเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

เกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและสมาคมเพื่อการป้องกันการทรมาน (APT) สำหรับความสำเร็จในการจัดโครงการรณรงค์ Safe in Custody month เพื่อถ่ายทอดผลงานที่ส่งต่อแนวคิดการต่อต้านการทรมานและสนับสนุนความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในระหว่างการควบคุมตัว การควบคุมตัว เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลได้รับรองสิทธิของบุคคลที่ถูกควบคุมตัวว่าต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงสิทธิ เสรีภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย จะต้องได้รับความคุ้มครอง ไม่ถูกทำร้าย ทรมาน หรืออุ้มหาย

เกิดโชค ยังเน้นย้ำว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการรณรงค์ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... ซึ่งตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.นี้

ด้าน ปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวขอบคุณมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และสมาคมเพื่อการป้องกันการทรมานที่ให้เกียรติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มาร่วมรณรงค์ในโครงการ Safe in Custody month ในวันนี้ โดย กสม.ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากการทรมานและการอุ้มหายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง โครงการนี้เป็นโครงการดีที่จะสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วน สิ่งที่น่าสนใจคือ ผ่านการรณรงค์ด้านศิลปะซึ่งง่ายต่อความเข้าใจ ผ่านศิลปะและภาพยนตร์

นอกจากนี้ ปิติกาญจน์ ยังพูดถึงบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ในแก้ไขป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน สำหรับร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ทางกสม.เชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ และกล่าวถึงการทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานระหว่าง กสม.เเละสมาคมเพื่อการป้องกันการทรมาน (APT) และล่าสุดได้ร่วมกันจัดทำคู่มือในการป้องกันการทรมานในที่คุมขัง ซึ่งเป็นคู่มือที่จัดทำโดยความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียน และคู่มือดังกล่าวมีกำหนดเปิดตัวในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงในเรื่องของการตรวจเรือนจำและสถานที่คุมขังต่างๆ นอกจากนี้ กสม.ยังร่วมในโครงการของสมาคมเพื่อการป้องกันการทรมาน (APT) ซึ่งมุ่งเป้าในการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในชั่วโมงแรกๆ ของการคุมขังอีกด้วย

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ในฐานะตัวเเทนผู้จัดงาน ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเเละพูดถึงบริบทของสถานการณ์เเละการรณรงค์ในประเด็นดังกล่าว พร้อมชี้ให้เห็นความสำคัญของศิลปะในการรณรงค์ว่า ครั้งนี้เป็นการนำภาพยนตร์ต่างประเทศมารณรงค์เรื่องยุติการทรมาน หวังว่าเราจะมีเสรีภาพพอที่จะมีสารคดีหรือภาพยนตร์สะท้อนเรื่องการทรมานในไทยได้อย่างเสรีในไม่ช้า จึงเป็นจุดเริ่มของการยอมรับความจริงและพร้อมรับปรุงแก้ไข

ขณะที่ บาร์บาร่า เบอร์นาธ เลขาธิการใหญ่ ผู้เเทนจากสมาคมเพื่อการป้องกันการทรมาน (APT) ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการเปิดงานครั้งนี้ รวมถึงชี้ให้เห็นเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการความร่วมมือ APT-CrCF เเละความสำคัญของการทำงานรณรงค์เชิงศิลปะ

ภายหลังการกล่าวเปิดงาน จะเป็นการแนะนำนิทรรศการงานศิลปะโดยศิลปินที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อ.เจ๊ะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ซึ่งส่งคลิปมาร่วมพร้อมชี้ว่า "ผลงานศิลปะได้สะท้อนเรื่องราวต่างๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ส่งเสียงให้เกิดการรณรงค์ไม่ให้มีการซ้อมทรมานและนำไปสู่การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และหวังว่านิทรรศการในครั้งนี้สามารถเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนรณรงค์ไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวในสังคมต่อไป" และ อ.ทัศนัย เศรษฐเสรี ซึ่งส่งคลิปมาพร้อมกล่าวเช่นกันว่า "ไม่มีชีวิตใดสมควรที่จะต้องได้รับการทรมานไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ ความคิดความรู้สึกสัญชาตญาณตามธรรมชาติและสิทธิทางสังคมคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงสามัญสำนึกพื้นฐานในโลกที่เราอาศัยอยู่ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้พูดกล่าวเรื่องสำคัญในเทศกาลศิลปะจัดขึ้นโดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรมในครั้งนี้"

นอกจากนี้ ยังมีศิลปินอีก 2 คน มาร่วมงานพิธีเปิดด้วยตนเอง ได้แก่ ตะวัน วัตุยา ซึ่งเล่าถึงแผนการจัดทำกิจกรรม Live painting ในวันที่ 18 พ.ย. 2564 ที่จะถึงนี้ว่า ขณะนี้ตนได้จัดทำ project อยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมันเป็นภาพวาดสดที่ผมวาดผู้ลี้ภัย กลุ่มบุคคลที่เคลื่อนไหวทางการเมือง และบางคนที่ยังถูกจับอยู่ในเรือนจำขณะนี้ ตนจึงอยากทำงานศิลปะที่จะสามารถเชื่อมโยงกับงานที่จัดแสดงอยู่ขณะนี้ ซึ่งตนสนใจประเด็นเด็กและเยาวชนที่ดินแดง ตนจึงอยากวาดใบหน้าของเด็กกลุ่มนี้ โดยมีทั้งคำพูดและการพูดคุยถึง เหมือนเป็นการสัมภาษณ์เขา ถึงเรื่องราวขณะที่เขาถูกจับกุมตัวว่า เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา

ด้าน ยศธร ไตรยศ ศิลปินภาพถ่ายที่ทำงานในพื้น 3 จังหวัดมาอย่างยาวนาน ได้กล่าวถึงส่วนร่วมของชุดภาพถ่าย Grey Zone ในโครงการนี้ว่า เนื่องจากผลงานดังกล่าวเคยจัดเป็นนิทรรศการแล้ว ตนจึงคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องปิดโครงการดังกล่าวแล้ว ตนจึงทำการรวบรวมภาพถ่ายทั้งหมดจัดทำเป็นหนังสือเพื่อจำหน่ายและหารายได้ไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ถูกซ้อมทรมานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งหลายกรณีได้รับบาดเจ็บทั้งกายและใจ รวมทั้งสูญเสียรายได้หลังออกมาจากที่คุมขัง จึงอยากนำรายได้ส่วนนี้ไปช่วยเหลือ

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 มีพิธีเปิดนิทรรศการ STOP! TORTURE ณ Patani Artspace ซึ่งงานครั้งนี้ดูแลจัดการโดย อาจารย์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ในส่วนของพิธีเปิด ประกายดาว พฤกษาเกษมสุข ตัวเเทนมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกล่าวเปิดงาน ต่อเนื่องด้วยบทกวีจาก ซัยฟุลเลาะห์ ยะโกะ และการแสดง performance art โดย อ.เจะอับดุลเลาะ ซึ่งนิทรรศการนี้จะเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่ 5 พ.ย. จนถึง 5 ธ.ค. 2564

นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลการจัดแสดงศิลปะในหัวข้อ Safe in Custody Awareness Month นอกจากส่วนของนิทรรศการเเล้ว ยังมีเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่ Doc Club & Pub และสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้เชิญชวนผู้ที่สนใจรับชมภาพยนตร์และรับฟังเสวนาหลังรับชมภาพยนตร์ เข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินไปไปร่วมชมนิทรรศการงานศิลปะที่จังหวัดเชียงใหม่เเละจังหวัดปัตตานี โดยรายละเอียดสามารถดูได้ที่: https://www.facebook.com/CrCF.Thailand/photos/a.607763569270933/4475040142543237/

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์