เลขานุการประธานสภาฯ รับหนังสือเสนอร่างกฎหมายทรัพยากรน้ำ ฉบับประชาชน

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากหัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่และคณะ เสนอร่างกฎหมายทรัพยากรน้ำ ฉบับประชาชน หวังบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 ว่านายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากนายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ และนายจินดา แสงโสภา ตัวแทนผู้ประสานงานเสนอกฎหมาย เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
       
โดย ตัวแทนผู้ประสานงานฯ กล่าวว่า สาระสำคัญร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ดังกล่าว กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับประเทศ พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยยกเลิกคณะกรรมการลุ่มน้ำและกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเป็นระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับจังหวัด และระดับภาค รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการบริหารจัดการในภาวะน้ำแล้ง โดยกำหนดให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ยังแก้ไขเพิ่มเติมการบริหารจัดการในภาวะน้ำท่วม โดยกำหนดให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำในระดับต่าง ๆ และจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จัดตั้งงบประมาณและบริหารงบประมาณที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ด้าน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า การเข้าชื่อเสนอกฎหมายเป็นสิทธิเสรีภาพประชาชนตามรัฐธรรมนูญ โดยหลังจากนี้จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและแจ้งผลการวินิจฉัยภายใน 15 วัน จากนั้นผู้เสนอร่างกฎหมายจึงจะสามารถเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่นจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ให้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการเสนอกฎหมายจากภาคประชาชนต่อไป

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์