ปศุสัตว์รับเจออหิวาต์หมูแล้ว ด้าน ครม.อนุมัติงบ 574 ล้านชดใช้ค่าทำลายหมูติดโรคให้เกษตรกร

อธิบดีกรมปศุสัตว์แจงหลังชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่นครปฐมและราชบุรีพบเชื้ออหิวาต์หมู 1 ตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ในนครปฐมเตรียมประกาศมีการระบาดในไทย ด้าน ครม.อนุมติงบ 574 ล้านบาทชดเชยฆ่าทำลายหมูติดเชื้อช่วง มี.ค.-ต.ค.2564 ให้เกษตรกร ส่วน รมต.พาณิชย์เตรียมของบอุดหนุนเกษตรกรรายย่อยแก้หมูแพง

พท.เปิดหลักฐาน ครม.รู้อหิวาต์หมูระบาดตั้งแต่ก.ค.64 เบิกงบไปใช้แล้วแต่ยังปฏิเสธ จี้รัฐบาลรับผิดชอบ

11 ม.ค.2565 ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่าวันนี้ทางกรมปศุสัตว์ได้ให้ข่าวเกี่ยวกับการทำลงพื้นที่เก็บตัวอย่างจากพื้นที่พื้นที่ที่มีการเลี้ยงหมูหนาแน่นในช่วงวันที่ 8-9 ม.ค.2565 รวม 309 ตัวอย่างจากในราชบุรีและนครปฐมเพื่อหาเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู หรือ AFS (African swine fever virus)

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านวิชาการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรค ASF กล่าวว่า จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างในเบื้องต้นจากจำนวนทั้งหมด 309 ตัวอย่าง พบผลวิเคราะห์เป็นลบจำนวน 308 ตัวอย่างและพบผลบวกเชื้อ ASF จำนวน 1 ตัวอย่าง จากตัวอย่างพื้นผิวสัมผัสบริเวณโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งที่มาจากจังหวัดนครปฐมหลังได้สั่งการด่วนจัดชุดเฉพาะกิจลงสุ่มตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงในช่วงวันที่ 8-9 ม.ค.ที่ผ่านมา

รายงานระบุว่าการสุ่มตรวจดังกล่าวดำเนินการเพื่อสำรวจโรคและเก็บตัวอย่างจากเลือดสุกรที่ฟาร์ม (blood sampling) และจากบนพื้นผิวสัมผัสบริเวณโรงฆ่าสัตว์ (surface swab) นำไปตรวจหาโรคส่งวิเคราะห์ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ โดยในวันที่ 8 ม.ค. ได้สุ่มดำเนินการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างจำนวน 6 ฟาร์ม รวม 196 ตัวอย่างและวันที่ 9 มกราคม 2565 สุ่มดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างจำนวน 4 ฟาร์ม 109 ตัวอย่าง และ 2 โรงฆ่า 4 ตัวอย่าง รวม 113 ตัวอย่าง

อย่างไรก็ตามจากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้นจากจำนวนทั้งหมด 309 ตัวอย่างพบว่าผลเป็นลบจำนวน 308 ตัวอย่างและพบผลบวกว่ามีเชื้อ ASF 1 ตัวอย่างจากตัวอย่างบนพื้นผิวสัมผัสบริเวณโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งในนครปฐม

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวถึงการดำเนินการกับปัญหานี้ว่าได้ให้ชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่สอบสวนโรคทางระบาดวิทยาถึงแหล่งที่มาและสาเหตุเพื่อควบคุมโรคโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ และกรณีตรวจพบโรคในประเทศ กรมจะต้องดำเนินการประกาศเป็นเขตโรคระบาดและมีการควบคุมการเคลื่อนย้ายหมูนรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดที่พบโรคร่วมกับการพิจารณาทำลายหมูที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคหรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับฟาร์มที่เป็นโรคและจ่ายค่าชดใช้หมูที่ถูกทำลาย ส่วนในพื้นที่ที่ไม่อยู่ในรัศมีควบคุมโรคการจะเคลื่อนย้ายหมูทุกวัตถุประสงค์จะต้องได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ รวมทั้งการนำหมูมาเลี้ยงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

นอกจากนั้นจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการป้องกันควบคุมโรค ASF ทางกรมปศุสัตว์เห็นควรประกาศประเทศไทยว่าพบโรค ASF แล้วและจะรายงานต่อองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ต่อไปเพื่อแจ้งเตือนให้ประเทศสมาชิกทราบ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ระบุอีกว่าเพื่อการควบคุมโรค AFSขอความร่วมมือเกษตรกรในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมอย่างเคร่งครัด และแจ้งให้ทราบว่าโรคดังกล่าวนี้ไม่ติดต่อสู่คนหรือสัตว์อื่น ผู้บริโภคยังรับประทานได้โดยต้องปรุงให้สุกด้วยความร้อนกว่า 70 องศาเซลเซียส หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยหรือพบสุกรป่วยตายผิดปกติ หรือสัตว์ป่วยตายผิดปกติ หรือต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์ สามารถแจ้งกรมปศุสัตว์ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์

ครม.อนุมัติจ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกร 574 ล้าน

หลังการประชุมคณระรัฐมนตรี ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุม ครม.ในประเด็นเกี่ยวกับการระบาดของโรคอหิวาต์ในหมู ว่าในที่ประชุมมีมติอนุมัตงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 574.1 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมูและโรคระบาดในหมูหรือหมูป่า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายราคาหมูที่ถูกทำลายตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-15 ต.ค.2564

ธนกรกล่าวว่ามีจำนวนเกษตรกรที่ดำเนินการทำลายหมูไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการชดเชยอยู่ 4941 ราย และจำนวนหมู 159,453 ตัว เป็นจำนวนเงิน 574.1 ล้านบาท ในพื้นที่ 56 จังหวัด การชดใช้ค่าเสียหายให้ใช้แนวทางการจัดสรรค่าชดใช้ตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงต่างๆ ตามพ.ร.บ.โรคระบาด 2558 และกฎกระทรวงค่าใช้จ่ายราคาสัตว์ที่ถูกทำลายเนื่องจากเป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะโรคระบาด พ.ศ.2560

โฆษกรัฐบาลกล่าวต่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการระบบเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงกำกับดูแลให้เกษตรกรและการควบคุมโรคให้มีรั้วรอบฟาร์มและพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นต้น นอกจากนั้นขณะนี้ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับจฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการวิจัยวัคซีนคาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนออกมาใช้ได้ในปีนี้เป็นประเทศแรกของโลก

รมต.พาณิชย์เตรียมเสนอนายกฯ ของบแก้หมูแพง

นอกจากนั้นในวันเดียวกันนี้ แฟนเพจพรรคประชาธิปัตย์รายงานว่า จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาเนื้อหมูขึ้นราคาว่า ขณะนี้มีโครงการพาณิชย์ลดราคา ที่กำหนดราคาหมูเนื้อแดงไว้คงที่ในกิโลกรัมละ 150 บาท กว่า 600 จุด พร้อมเตรียมเสนอของบกลาง เพื่อเร่งมาชดเชยราคาในโครงการฯ ที่ตรึงไว้ 150 บาทต่อกิโลกรัม และอุดหนุนกับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย เพื่อให้มีกำลังใจในการเลี้ยงหมูต่อไป และไม่ให้เกิดภาวะหมูขาดแคลนในอนาคต โดยในวันพรุ่งนี้ (11 ม.ค.) จะชี้แจงด้วยวาจาให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบก่อนในเบื้องต้น แต่การพิจารณานำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศนั้นยังต้องระมัดระวังโรคติดต่อ สุขอนามัยและข้อกฎหมายทางการค้าอื่นๆ ประกอบ

ส่วนประเด็นการปรับราคาไข่และเนื้อไก่ที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น รัฐมนตรีพาณิชย์ฯ ระบุว่าทางกระทรวงยังไม่อนุญาตให้มีการขึ้นราคาหากมีการฉกฉวยขึ้นราคาก็จะมีการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค แต่หากมีความจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้ารายการใดก็ยังสามารถทำเรื่องมายังกระทรวงพาณิชย์เพื่อพิสูจน์เป็นรายกรณีเพื่อไม่ให้กระทบเกษตรกรรายย่อยจากการกดราคาทางนโยบายและป้องกันไม่ให้สินค้าขาดตลาดอีก

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์