เผย 12 รายชื่อหลังปิดรับสมัคร กสม. เพิ่มเติม

สนง.เลขาธิการวุฒิสภา เผยหลังปิดรับสมัคร กสม. (เพิ่มเติม) มีผู้สมัคร 12 คน ขณะเตรียมส่งรายชื่อให้หน่วยงาน ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ก่อนนัดสัมภาษณ์ พร้อมเชิญส่งข้อมูลของผู้สมัครให้ คกก.สรรหา ภายใน 3 ก.พ. 65

เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่าสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2565 ระบุว่าตามที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เปิดรับสมัครบุคคล หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. (เพิ่มเติม) ตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย กสม. พ.ศ. 2560 จำนวน 1 คน ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 2564 - 13 ม.ค. 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ จุดรับสมัคร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ นั้น 

ภายหลังปิดการรับสมัครเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ปรากฎว่า มีผู้สมัคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย 
   
1. นายรัชพล สุวรรณโชติ อายุ 52 ปี นายกสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย
2. นายสมนึก ตุ้มสุภาพ อายุ 52 ปี ทนายความ
3. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อายุ 60 ปี อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน
4. รองศาสตราจารย์ เจริญศักดิ์ ศาลากิจ อายุ 63 ปี อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5. พลตำรวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร อายุ 60 ปี อดีตที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร อายุ 66 ปี อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
7. นายประยูรเดช คณานุรักษ์ อายุ 64 ปี ทนายความ
8. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว อายุ 56 ปี ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิต้านเอดส์
9. นายรักชาติ สุวรรณ์ อายุ 57 ปี ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้
10. นายไมตรี จงไกรจักร์ อายุ 47 ปี ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท
11. นายทัศไนย ไชยแขวง อายุ 53 ปี ทนายความ
12. นายพรชัย จงภักดี อายุ 64 ปี กรรมการผู้จัดการบริษัท แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด
    
สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา กสม. จะส่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 8 (1) และมาตรา 9 และตรวจสอบลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วย กสม. พ.ศ.2560 เมื่อได้รับผลการตรวจสอบดังกล่าวมาแล้ว คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการสรรหาเป็น กสม. จากนั้น จะเชิญผู้เข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม มาสัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กสม. ต่อไป

ทั้งนี้ขอเชิญส่งข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เข้ารับการสรรหา มายังคณะกรรมการสรรหา ได้ที่ ตู้ ปณ.45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 และทางเว็บไซต์ www.senate.go.th ภายในวันอังคารที่ 3 ก.พ. 2565 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท