กลุ่มอนุรักษ์ฯ ค้านเหมืองหิน ร่วมประชุม สภา อบต.ดงมะไฟ หวั่นสอดไส้ต่ออายุประทานบัตรทำเหมือง

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได จ.หนองบัวลำภู ค้านเหมืองหินรุดเข้าร่วมประชุม สภา อบต.ดงมะไฟ หวั่นสอดไส้ระเบียบวาระพิจารณาต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองหิน

 

17 ม.ค.2565 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได จ.หวัดหนองบัวลำภู รายงานต่อสื่อมวลชนว่า วันนี้ (17 ม.ค.65) เวลาประมาณ 08.30 น. สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได กว่า 30 คน เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เพื่อเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

กลุ่มอนุรักษ์ฯ มีข้อห่วงกังวลว่าอาจมีการเสนอบรรจุระเบียบวาระพิจารณาและลงมติต่ออายุใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง เพื่อทำเหมืองแร่ และต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ตามประทานบัตร 27221/15393 ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด เข้าสู่การประชุมสภา อบต.ดงมะไฟ เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้บริษัทกลับมาทำเหมืองหินปูน ระเบิดภูเขา ทำลายป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง เนื่องจากบริษัทได้ทำการยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตรดังกล่าวต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไว้แล้ว แต่เอกสารยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งขาดอีก 2 ส่วน คือ รายงานการศึกษาสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ และ มติสภา อบต.ดงมะไฟ ต่ออายุใบอนุญาตให้ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติและการต่ออายุประทานบัตรดังกล่าว

รายงานระบุว่า เวลาประมาณ 09.30 น. ก่อนที่จะเปิดประชุมสภา อบต.ดงมะไฟ ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ฯ ยื่นหนังสือขอเข้าร่วมประชุมสภา อบต.ดงมะไฟ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 และขอให้มีคำสั่งยับยั้งการนำวาระพิจารณาการต่อใบอนุญาตให้ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติและการต่ออายุประทานบัตร ของ บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด เข้าสู่สภา อบต.ดงมะไฟ ต่อประธานสภา อบต.ดงมะไฟ ซึ่งภายหลังจากการยื่นหนังสือสภา อบต.ดงมะไฟ ได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ โดยไม่มีการเสนอบรรจุวาระการพิจารณาและลงมติต่ออายุใบอนุญาตให้ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติและการต่ออายุประทานบัตรดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในระเบียบวาระใดๆ ของสภา อบต.ดงมะไฟ

“ตอนเช้าก่อนเข้าร่วมประชุมก็รู้สึกหวั่น แต่พอเข้าร่วมประชุมแล้วสภา อบต.ดงมะไฟ ก็ได้รับปากว่าจะไม่ทำแบบเดิมอีก และเขาก็ยังพูดว่าเรื่องที่แล้วมาก็ให้มันแล้วไป ชาวบ้านก็รู้สึกสบายใจในระดับหนึ่ง แต่การประชุมครั้งต่อไปก็ไม่มั่นใจอยู่ดี ไม่อาจไว้วางใจได้ ประชุมสมัยหน้าเราก็จะไปร่วมประชุมเหมือนเดิม” ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ฯ เผยถึงความรู้สึกหลังจากเข้าร่วมประชุมสภา อบต.ดงมะไฟ

ทั้งนี้หลังจากปิดประชุมสภา อบต.ดงมะไฟ กลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา เพื่อยื่นหนังสือต่อจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา ขอให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด และไม่ให้มีการนำระเบียบวาระการพิจารณาการต่อใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง และการพิจารณาการต่อใบอนุญาตประทานบัตร เพื่อทำเหมืองแร่ ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิจำกัด และ/หรือนายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ เข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ อย่างเด็ดขาด

“สภา อบต.ดงมะไฟ ได้ดำเนินการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 แล้ว ไม่มีการนำระเบียบวาระการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตเข้าสู่การประชุมสภา แต่ในการประชุมสมัยต่อไปนั้นชาวบ้านไม่วางใจ” กลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้กล่าว ขณะที่นายอำเภอสุวรรณคูหากล่าวว่า “เรื่องมาถึงขนาดนี้จะมีการพิจารณาขอต่ออายุประทานบัตรได้ยังไง” กลุ่มอนุรักษ์ฯโต้กลับว่า “ก็ไม่อาจไว้วางใจได้เพราะคำขอต่ออายุประทานบัตรที่บริษัทได้ทำการยื่นไว้นั้นยังไม่ได้ถอนคำขอ ที่สำคัญยังไม่มีการประกาศยกเลิกเขตแหล่งหินอุตสาหกรรมในพื้นที่บริษัทก็อาจจะกลับมาทำเหมืองอีก ซึ่งในปีนี้ชาวบ้านจะเดินหน้าเรื่องป่าชุมชนบ้านผาซ่อน-โชคชัยและเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ที่เคยทำเหมืองหินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์”

รายงานข่าวระบุตอนท้ายว่า แม้ในวันนี้สภา อบต.ดงมะไฟ จะไม่มีการเสนอบรรจุระเบียบวาระพิจารณาและลงมติต่ออายุใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง เพื่อทำเหมืองแร่ และต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ตามประทานบัตร 27221/15393 ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด แต่กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ก็ไม่สามารถไว้วางใจได้ เพราะตลอด 27 ปีที่ผ่านมาสภา อบต.ดงมะไฟ ได้ทำการเอื้อประโยชน์ให้บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด เข้าทำเหมืองแร่หินปูนและโรงโม่หินในพื้นที่จนส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ ก่อเกิดความขัดแย้งต่อคนในชุมชน รวมถึงก่อให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ความสูญเสียชีวิตถึง 4 ศพ ซึ่งกลุ่มอนุรักษ์ฯ ยืนยันว่าจะติดตามการประชุมสภา อบต.ดงมะไฟ อย่างใกล้ชิด และเดินหน้าฟื้นฟูภูผาป่าไม้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพื่อพัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์