เครือข่ายอากาศสะอาดยื่น 26,500 รายชื่อต่อสภา สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด

เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ส่งมอบ 26,500 รายชื่อต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.กํากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. …. หวังสร้างอากาศสะอาดให้กับคนไทยได้หายใจอากาศสะอาดซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 ว่านางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบรายชื่อประชาชน 26,500 รายชื่อ จาก รศ. ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยและคณะเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กํากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. …. เพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ดังกล่าว มีสาระสำคัญคือต้องการสร้างอากาศสะอาดให้กับคนไทย ให้คนไทยได้หายใจอากาศสะอาดซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน และสิทธิดังกล่าวก่อให้เกิดหน้าที่ของรัฐในการเคารพปกป้องและทำให้เกิดขึ้นจริง ปฏิรูประบบการบริหารจัดการอากาศสะอาดแบบองค์รวม สร้างระบบการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดให้เป็นเอกภาพ สร้างระบบการจัดการร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมในการจัดการอากาศสะอาดแบบบูรณาการ เพิ่มสัดส่วนมาตรการจูงใจในกฎหมายโดยมีเครื่องมือจูงใจให้ผู้ประกอบการหรือเกษตรรายย่อยผลิตสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายจากมลพิษทางอากาศ  

ด้านนางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าหลังรับรายชื่อดังกล่าวแล้วจะได้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์