สภานิสิตจุฬาฯ เรียกร้องยกเลิกคำสั่งลงโทษ 'เนติวิทย์-พิชชากร'

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกร้องยกเลิกคำสั่งลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต 'เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล' และ 'พิชชากร ฤกษ์สมพงษ์' กรณีเชิญ 'เพนกวิน-ปวิน-รุ้ง' ไลฟ์เซอร์ไพรส์นิสิตใหม่

26 ก.พ. 2565 เพจสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ จดหมายเปิดผนึกถึงอธิการบดีและคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 0821/2565 เรื่อง ลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ระบุว่า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เผยจุฬาฯ สั่งปลด ‘เนติวิทย์’ พ้นตำแหน่งนายก อบจ.

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการประกาศคำสั่งที่ 0821/2565 เรื่อง ลงโทษตัดคะแนนความ ประพฤตินิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 คน ได้แก่ นางสาวพิชชากร ฤกษ์สมพงษ์ นิสิตคณะครุศาสตร์ อุปนายก คนที่ 1 องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ นายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากกรณีที่มีการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีการเชิญวิทยากรจาก ภายนอกเข้ามาร่วมบรรยาย ในฐานความผิดที่นิสิตทั้งสองไม่รักษาความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย และฐานนำขนบประเพณีหรือวิธีการอันไม่เหมาะสมแก่วัฒนธรรมไทย มาปฏิบัติ 

ในเบื้องต้น หลังจากที่การดำเนินกิจกรรมนี้เสร็จสิ้นลง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าว และทางสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการประกาศ ถึง แนวทางในการดำเนินการทางวินัยต่อคณะผู้จัดงานดังกล่าวมาก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งคำถามกันอย่าง กว้างขวางในหมู่ของนิสิตและประชาชนทั่วไปว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เปรียบเป็นเสาหลักของชาติ จะกลัวอะไรกับเพียงแค่คำพูดคำเดียว” และการดำเนินการทางวินัยต่อนิสิตผู้จัดงานนั้นเป็นไปด้วยความ ยุติธรรมแล้วหรือไม่ 

ผลจากการประกาศคำสั่งดังกล่าวทำให้นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ต้องพ้นสภาพจากการดำรง ตำแหน่งนายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้เกิดคำถาม ให้กับนิสิตและสังคมว่า การดำเนินการครั้งนี้ของทางมหาวิทยาลัยคือ การขัดขวางการแสดงออกของนิสิตที่เห็นต่างจากคณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้ว การดำเนินการนี้เป็นไปด้วยความชอบธรรมหรือไม่ 

ประการที่หนึ่ง การจัดกิจกรรมดังกล่าวขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเสรีภาพของนิสิตที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่แปลกใหม่ และทำให้เกิดมุมมองที่แตกต่างกันภายใต้ขอบเขต ของกฎหมายและเป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ที่เป็นการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยไม่มีการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมย่อมเป็นผู้มีวิจารณญาณเพียงพอ ที่จะกลั่นกรองถึงความเหมาะสมในการรับฟังและนำไปปฏิบัติและกิจกรรมดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดความ แตกแยกในหมู่นิสิตแต่อย่างใด จึงไม่เห็นด้วยกับโทษฐานที่ให้แก่นิสิตทั้งสองคนในเรื่องของการไม่รักษาความ สามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยและฐานนำขนบประเพณีหรือ วิธีการอันไม่เหมาะสมแก่วัฒนธรรมไทยมาปฏิบัติ 

ประการที่สอง การประกาศคำสั่งนี้ถือเป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์และเสรีภาพของนิสิต เป็นอย่างมาก และบทลงโทษดังกล่าวมีอัตราที่หนักเกินควร และประกาศคำสั่งนี้ จะสร้างคำถามที่อาจ สั่นคลอนเสาหลักแห่งองค์ความรู้ของชาติ และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษา ระดับประเทศอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะสามารถให้สิทธิและเสรีภาพแก่นิสิตในการสร้างสรรค์ กิจกรรมที่แปลกใหม่และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของนิสิตอย่างแท้จริง 

ด้วยเหตุนี้ องค์กรนิสิตทั้ง ๑๙ องค์กร จึงขอเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยกเลิกคำสั่ง ประกาศที่ 0821/2565 เรื่อง ลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้ง นางสาวพิชชากร ฤกษ์สมพงษ์ นิสิตคณะครุศาสตร์ อุปนายก คนที่ 1 องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ นายกองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขากับสังคมและประชาชนที่จะมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้องค์กรนิสิตทั้ง 19 องค์กร ขอยื่นจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ต่อ อธิการบดีและคณะกรรมการ อุทธรณ์ร้องทุกข์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ดำเนินการอย่างเป็นธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของนิสิต ซึ่งทางองค์กรนิสิตทั้ง 19 องค์กร จะไม่นิ่งเฉยและจะติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวจนกว่าจะมีผลการ พิจารณาอย่างเป็นธรรมแก่องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างโดยเร็ว 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์