บอร์ด สปสช.เคาะจัดซื้อรากฟันเทียม 7,000 ชุด สำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก 

บอร์ด สปสช.เห็นชอบจัดหารายการรากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปากจำนวน 7,000 ชุด วงเงินไม่เกิน 21 ล้านบาท ตามโครงการให้บริการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมอย่างครบวงจร พร้อมประสานโรงพยาบาลราชวิถีดำเนินการจัดหาทันที 

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) วันที่ 7 มี.ค. 2656 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมการจัดหารายการรากฟันเทียม เป็นรายการตามแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นตามโครงการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565  

ทั้งนี้ที่มาของโครงการดังกล่าว เกิดจากคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข มีมติเมื่อวันที่ 25 ก.พ.2564 มอบหมายให้ สปสช.ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการให้บริการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมอย่างครบวงจร รวมทั้งดำเนินการโครงการนําร่องการใช้ผลิตภัณฑ์รากฟันเทียมในบัญชีนวัตกรรมไทยโดยมุ่งเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ในบัญชีนวัตกรรมไทยให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

โดยพิจารณารูปแบบการจัดซื้อรากฟันเทียมที่เหมาะสมกับหน่วยบริการที่ให้บริการในประเทศไทย ใน 2 รูปแบบ คือ 1.จัดซื้อรากฟันเทียมโดยหน่วยงานส่วนกลาง (central procurement) และสนับสนุนรากฟันเทียมให้หน่วยบริการนําไปดำเนินการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมให้กับผู้ป่วย และ 2.ทำการเจรจาต่อรองราคารากฟันเทียมแบบรวมศูนย์ (central bargaining) กำหนดคุณสมบัติของรากฟันเทียมและกรอบอัตราเบิกจ่ายที่เหมาะสมเพื่อให้หน่วยบริการดำเนินการจัดซื้อรากฟันเทียมด้วยตนเอง 

หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน วันที่ 18 พ.ย. 2564 มีมติเห็นชอบอัตราราคาบริการอุปกรณ์รากฟันเทียม ราคาค่าผ่าตัด และราคาค่าบำรุงรักษารากฟันเทียม ซึ่งผ่านการต่อรองราคาจากคณะทำงานฯ 

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ สปสช. วันที่ 6 ธ.ค. 2564 เห็นชอบสิทธิประโยชน์ 6 รายการ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีรายการการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการจัดทำแผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นตามโครงการพิเศษ

วันที่ 18 ก.พ. 2565 ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบให้เพิ่มเติมการจัดหารายการรากฟันเทียม เป็นรายการตามแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นตามโครงการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7,000 ชุด วงเงินจำนวนไม่เกิน 21ล้านบาท โดยคํานวณจากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 5,513 คน ใช้ 2 ชุด/คน คิดเป็น 11,026 ชุด แต่ปรับลดเหลือ 6 เดือน ตามจำนวนเดือนที่เหลือในปีงบประมาณ 2565  

ด้วยเหตุนี้ หลังจากที่คณะกรรมการ สปสช. ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมการจัดหารายการรากฟันเทียม เป็นรายการตามแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นตามโครงการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามมติข้างต้นแล้ว สปสช.จะได้แจ้งเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถีดำเนินการจัดหาต่อไป 

“การเพิ่มเติมรายการรากฟันเทียมเป็นรายการตามแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นตามโครงการพิเศษ เป็นการสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ ทำให้มีฟันในการบดเคี้ยวอาหารที่ช่วยให้ผู้สุงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลคนไทยทุกกลุ่มวัย” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว  

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 1 ม.ค.2565 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.ได้ออกมาให้ข่าวว่าได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับบัตรทองเพิ่มเติม โดยเพิ่มการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปากเข้ามา ตามวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก โดยให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ไม่มีฟันทั้งปากและมีข้อบ่งชี้การใส่รากฟันเทียมด้วยบริการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมและการบำรุงรักษา รวมเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 24,200 บาทต่อราย 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท