'ไบเดน' แถลงวันรับรู้ประเด็นคนข้ามเพศ 'ผมอยู่ข้างพวกคุณ' ในช่วงเวลารัฐฝ่ายขวาแห่ออก กม. กีดกัน

รัฐบาล โจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ออกคำแถลงเกี่ยวกับ  "วันสากลแห่งการตระหนักรู้เกี่ยวกับคนข้ามเพศ" (TDOV) ระบุว่า รัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนข้ามเพศต้องเผชิญในช่วงที่มีการออกกฎหมายในระดับรัฐย่อยๆ ที่ลักษณะกีดกันคนข้ามเพศ เช่น กรณีฟลอริดาและเท็กซัส โดยที่ไบเดนให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาด้วยการผ่านร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มความคุ้มครองไม่ให้มีการกีดกันเลือกปฏิบัติ

1 เม.ย. 2565 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมาจัดเป็น "วันสากลแห่งการตระหนักรู้เกี่ยวกับคนข้ามเพศ" หรือ "Trans Day of Visibility" (TDOV) ซึ่งเป็นวันที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ 13ปี ที่แล้วโดยหญิงข้ามเพศในรัฐมิชิแกน ในสหรัฐฯ ราเชล แครนดัลล์ เพราะเธอเล็งเห็นปัญหาว่าในประเด็น LGBTQ+ ทั้งหลายในตอนนั้นมีการมองเห็นรับรู้ประเด็นคนข้ามเพศน้อยมาก ทำให้อยากมีวันที่ทำให้ผู้คนเล็งเห็นและตระหนักรู้ในเรื่องนี้

ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ได้ออกคำแถลงเกี่ยวกับวันสากลแห่งการตระหนักรู้เกี่ยวกับคนข้ามเพศประจำปี 2565 โดยระบุว่าเขาเล็งเห็นการมีอยู่ของคนข้ามเพศทุกคน และ "ตระหนักรับรู้ถึงการยืนหยัดต่อสู้, ความเข้มแข็ง และความสุขในชีวิต ของคนข้ามเพศ, นอนไบนารี และผู้ที่แสดงออกทางเพศไม่ตรงกับบรรทัดฐานของสังคมทุกคน"

คำแถลงของไบเดนระบุอีกว่าคนข้ามเพศและบุคคลผู้หลากหลายทางเพศสภาพทุกคนสมควรได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสมควรได้รับการสนับสนุน อีกทั้งรัฐบาลสหรัฐฯ ยังเล็งเห็นถึงปัญหา "ความทุกข์ร้อนและการกีดกันเลือกปฏิบัติ ที่ชุมชนคนข้ามเพศทั้งในประเทศของพวกเราและทั่วโลกยังคงต้องเผชิญอยู่"

The Washington Post

รัฐบาลกลางสหรัฐฯ แถลงเรื่องนี้ในช่วงที่รัฐบาลระดับรัฐมีการออกกฎหมายหลายฉบับในเชิงกดขี่และกีดกันผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะคนข้ามเพศ เช่น ในเท็กซัสรัฐบาลที่นำโดยพรรครีพับลิกันออกกฎหมายกีดกันไม่ให้คนข้ามเพศเล่นกีฬาในระดับนักเรียน และในรัฐฟลอริดาก็เพิ่งจะมีการลงนามรับรองกฎหมายห้ามสอนเรื่องความหลากหลายทางเพศในชั้นเรียนโดยผู้ว่าการรัฐจากพรรครีพับลิกัน ซึ่งกฎหมายนี้ถูกมองว่าเป็นการลบเลือนประวัติศาสตร์และตัวตนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ในคำแถลงของไบเดนก็มีการระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในช่วงปีที่ผ่านมามีการออกกฎหมายในระดับรัฐย่อยๆ ทั่วอเมริกาที่เป็นการกีดกันเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศและกีดกัน LGBTQ+ อื่นๆ โดยที่ไบเดนระบุว่ากฎหมายกีดกันเหล่านี้เป็นการย่ำยีความเป็นมนุษย์ของคนข้ามเพศและกร่อนทำลายคุณค่าของประเทศสหรัฐฯ

ในช่วงที่ฝ่ายขวาในสหรัฐฯ กำลังพยายามกีดกันให้คนข้ามเพศเป็นชายขอบเช่นนี้ ก็เริ่มมีการคาดการณ์ว่ารัฐบาลไบเดนจะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย Title IX ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิพลเมืองและป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติทางเพศในด้านการศึกษา การแก้ไขเพิ่มเติมที่ว่านี้คือการระบุเพิ่มนิยามเรื่อง "การกีดกันเลือกปฏิบัติบนฐานของเพศ" ให้ขยายไปถึง "การกีดกันเลือกปฏิบัติบนฐานของภาพเหมารวมทางเพศ คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องทางเพศ (รวมถึงบุคคลที่มีคุณลักษณะอินเตอร์เซ็กส์), การตั้งครรภ์หรือสภาวะที่เกี่ยวข้อง, เพศวิถี และเพศสภาพ" นั่นหมายความว่ากฎหมายจะคุ้มครองไม่ให้เลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศอื่นๆ ด้วย

เดวิดฮิโน โจซา ผู้อำนวยการโครงการเพื่อโอกาสทางการศึกษาขององค์กรคณะกรรมการทนายความเพื่อสิทธิพลเมืองภายใต้กฎหมาย กล่าวว่า ถ้าหากข้อกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย Title IX ออกมาจริงก็ "อาจจะกลายเป็นสิ่งที่พลิกสถานการณ์ได้" เพราะรัฐเสี่ยงจะถูกตัดงบประมาณถ้าหากไม่ทำตามกฎของรัฐบาลกลาง

ทั้งนี้ถ้อยแถลงของรัฐบาลกลางยังระบุถึงปัญหาความรุนแรงต่อคนข้ามเพศในสหรัฐฯ ที่ในปี 2564 นับเป็นปีที่คนข้ามเพศและผู้แสดงออกทางเพศไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานสังคมถูกสังหารอย่างน้อย 50 ราย ซึ่งเป็นจำนวนตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2556 มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมากกว่าเดิมในรัฐทางตอนใต้อย่าง เท็กซัส, ฟลอริดา และจอร์เจีย ซึ่งไบเดนระบุว่าชีวิตที่สูญเสียไปเหล่านี้ล้วนมีคุณค่า และทุกคนควรได้รับเสรีภาพ, ความยุติธรรม และความสุขในชีวิต ไบเดนระบุว่า "พวกเราต้องให้เกียรติต่อชีวิตเหล่านี้ด้วยการปฏิบัติ โดยการผลักดันความก้าวหน้าในเรื่องความเท่าเทียมและสิทธิพลเมืองสำหรับคนข้ามเพศทุกคน"

ไบเดนระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐฯ มีพันธกิจในการทำให้คนข้ามเพศทุกคนได้รับเสรีภาพและความเสมอภาคทำให้เขาลงนามคำสั่งพิเศษหมายเลข 13988 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกีดกันเลือกปฏิบัติบนฐานของอัตลักษณ์ทางเพศและเพศวิถี มาตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ไบเดนสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

ในถ้อยแถลงยังระบุว่ารัฐบาลมีแผนการจะทำให้การระบุเพศในหนังสือเดินทางสำหรับชาวอเมริกันมีการคำนึงถึงอย่างครอบคลุมความหลากหลายทางเพศมากขึ้น และเรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคที่จะทำให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศและครอบครัวไม่ถูกกีดกันเลือกปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย, การจ้างงาน, การศึกษา, เครดิต และเรื่องอื่นๆ

"ในวาระวันสากลแห่งการตระหนักรู้เกี่ยวกับคนข้ามเพศนี้ พวกเราขอเชิดชูบุคคลข้ามเพศผู้ที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพ, ความเสมอภาค, ศักดิ์ศรี และการเคารพในความเป็นมนุษย์ พวกเรายังขอยกย่อง พ่อแม่, ครูอาจารย์, โค้ช, หมอ และผู้สนับสนุนอื่นๆที่รับรองตัวตนของเด็กๆ ลูกหลานคนข้ามเพศของพวกเขาและช่วยให้เยาวชนเหล่านี้เข้าถึงศักยภาพของตัวเองได้" ไบเดนระบุในคำแถลง

"บุคคลข้ามเพศเป็นกลุ่มชาวอเมริกันที่กล้าหาญที่สุดกลุ่มหนึ่งเท่าที่ผมเคยรู้จัก... ถึงคนข้ามเพศชาวอเมริกันทุกช่วงวัย ผมรู้ว่าพวกคุณเป็นคนกล้าหาญมาก พวกคุณเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้ ผมอยู่เคียงข้างพวกคุณ" ไบเดนระบุในคำแถลง

 

 

เรียบเรียงจาก

A Proclamation on Transgender Day Of Visibility, 2022, White House, 30-03-2022
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/30/a-proclamation-on-transgender-day-of-visibility-2022/

Biden Education Dept. to Codify Title IX Protections of Transgender Students, Common Dreams, 30-03-2022
https://www.commondreams.org/news/2022/03/30/biden-education-dept-codify-title-ix-protections-transgender-students

Anti-Trans Violence and Rhetoric Reached Record Highs Across America in 2021, Time, 30-12-2021
https://time.com/6131444/2021-anti-trans-violence/

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Transgender_Day_of_Visibility
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์