มติ กมธ. เคาะ 5 ขั้นตอนสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต

มติ กมธ.วิสามัญร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.เผยความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนด 5 ขั้นตอนสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต เน้นเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมพิจารณาคัดเลือก

เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2565 ว่านายสมชัย  ศรีสุทธิยากร โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รัฐสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาถึงวิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นหัวใจของกฎหมายของพรรคการเมือง เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมัครพรรคการเมืองทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ โดยหลักการต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นตัวแทนของพรรค แต่สิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึง คือ การเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นเพื่อประกอบพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งกระบวนการส่วนนี้ คือ การจัดทำไพรมารีโหวต หรือ การเลือกตั้งขั้นต้น โดยก่อนที่จะมีรายชื่อของผู้สมัครต้องมีการคัดเลือกกันในระดับพื้นที่ก่อน 

ซึ่งการประชุมเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2565 ได้มีมติกำหนด 5 วิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย 

1.ให้คณะกรรมการสรรหากำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 

2.เมื่อพ้นกำหนดเวลารับสมัคร ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้ง แล้วส่งรายชื่อผู้สมัครให้สาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 

3.เมื่อสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ได้รับรายชื่อผู้สมัครจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิกให้ความเห็นชอบ หรือไม่ให้ความเห็นชอบตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาส่งมา ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

4.ให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดส่งรายชื่อผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้งทั้งได้รับความเห็นชอบและไม่ได้รับความเห็นชอบพร้อมความคิดเห็นตามข้อ 3 ให้คณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาเสนอความคิดเห็น 

5.ให้คณะกรรมการสรรหาส่งรายชื่อผู้สมัครของแต่ละเขตเลือกตั้ง พร้อมความคิดเห็นตามข้อ 3 และ 4 ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะเสนอให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
         
สำหรับประเด็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ขณะนี้ที่ประชุมยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์