สมาคม ขรก.ท้องถิ่น ขอผลักดัน 'ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ 8/2560' ชี้ขัดหลักกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ยื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนราษฎร ขอผลักดัน 'ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ 8/2560 กรณีการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น' ชี้ขัดกับหลักการกระจายอำนาจของการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2565 ว่านายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ รับหนังสือจาก นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เรื่อง การเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 8/2560 กรณีการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งขัดกับหลักการกระจายอำนาจของการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้อาศัยอำนาจตามคำสั่งนี้ในการจัดสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ และสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานบริหารเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา รวม 3 ครั้ง ได้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายในทางปฏิบัติจนนำไปสู่การฟ้องศาลปกครองในปัจจุบันกว่า 500 คดี ทำให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ราบรื่น จึงสมควรที่จะคืนอำนาจการบริหารงานบุคคลกลับไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามหลักการปกครองท้องถิ่นเช่นเดิม

ด้านนายชัยชนะ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ก่อนที่จะมีคำสั่ง คสช. 8/2560 อำนาจการแต่งตั้งผู้บริหารส่งท้องถิ่นขึ้นอยู่ส่วนท้องถิ่นแล้วแต่พื้นที่ เมื่อนำอำนาจมารวมอยู่ที่พื้นที่ส่วนกลางจึงเกิดปัญหา เช่น การสอบไม่เป็นไปด้วยความโปรงใส  ข้าราชการท้องถิ่นไม่ได้เติบโตในพื้นที่เดิมที่ตนเองรับราชการ โดยพรรคประชาธิปัตย์ จะเดินหน้าสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้แทนสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือต่อนายวรพจน์ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และคณะ เพื่อขอเสนอร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่ง คชส. ที่ 8/2560 โดยนายวรภพ กล่าวว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการรวมศูนย์อำนาจการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งประเทศไทยควรยุติราชการรวมศูนย์เป็นกลไกหลัก และควรผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจแก่ส่วนท้องถิ่นต่อไป
         
นอกจากนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ยังได้ยื่นหนังสือต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองต่างๆ รวมถึงคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้พิจารณาร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์