ไรเดอร์ ‘GrabBike’ ร้องสภา-คมนาคม ชะลอการบังคับไม่ให้ใช้ ‘ป้ายทะเบียนขาว’ รับ-ส่งผู้โดยสารผ่านแอป

ตัวแทนไรเดอร์ 'GrabฺBike' และวินมอเตอร์ไซค์ ยื่นเรื่องสภาผู้แทนราษฎร-กระทรวงคมนาคม ชะลอการบังคับทะเบียนรถป้ายขาว ไม่ให้บริการสาธารณะ และให้มีกฎหมายใหม่ๆ เข้ามารองรับอาชีพรับจ้างโดยสารผ่านแอปฯ 

 

24 มิ.ย. 2565 สุรเมธ น้อยอุบล ผู้สื่อข่าวพิเศษ รายงานวานนี้ (23 มิ.ย.) ไรเดอร์แอปพลิเคชัน Grab และวินมอเตอร์ไซค์ เดินทางไปยื่นหนังสือ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร และกระทรวงคมนาคม เรียกร้องให้ภาครัฐชะลอการยกเลิกแกร็บไบค์แกร็บวินป้ายทะเบียนขาว ในวันที่ 15 ก.ค. 2565 โดยให้รอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน หรือมีกฎหมายใหม่ๆ เข้ามารองรับอาชีพรับจ้างโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน

กลุ่มแกร็บไบค์ ยื่นหนังสือถึง ส.ส.ที่หน้ารัฐสภา (ที่มา FB: Grab เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน)

ทั้งนี้ เมื่อ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า ‘แกร๊บ ประเทศไทย’ ออกจดหมายถึงพาร์ทเนอร์ ‘GrabBike (win)’ กรณีแกร็บไบค์ ‘ป้ายขาว’ จะสามารถวิ่งให้บริการถึง 15 ก.ค. 2565 จนทำให้ไรเดอร์ GrabBike (win) ไม่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าว 

แกร็บ ประเทศไทย ขอประกาศว่าด้วยคำสั่งของกรมการขนส่งทางบก แกร็บ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบ บริการ GrabBike (win) รูปแบบเดิม

โดยต้องนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารออกจากระบบ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยจะให้บริการวัน สุดท้ายวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

โดยบริการ GrabBike (win) รูปแบบใหม่ จะเปิดให้กับพาร์ทเนอร์คนขับป้ายเหลือง ที่มีคุณสมบัติตามนี้เท่านั้น

1. ต้องมีใบขับขี่สาธารณะและจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ

2. สามารถรับงานได้เฉพาะในเขตที่ลงทะเบียนกับกรมขนส่งฯ (ห้ามรับข้ามเขต)

3. อัตราค่าโดยสารจะเป็นอัตราเดียวกับวินมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กรมขนส่งฯ กำหนด

'เอ็ม' จากกลุ่ม Grab เคลื่อนที่เร็ว เราช่วยกัน และเป็นหนึ่งในตัวแทนที่ไปยื่นเรื่องที่กระทรวงคมนาคม และที่รัฐสภา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าววานนี้ (23 มิ.ย.) ว่า เหตุที่ต้องไปยื่นเรื่อง เนื่องจากต้องให้มีการเลื่อนการบังคับใช้คำสั่ง ยกเลิกทะเบียนป้ายขาว ให้บริการขนส่งสาธารณะ ให้วิ่งให้บริการได้ถึงวันที่ 15 ก.ค.นี้ โดยให้รอผลการพิจารณาจากสภาก่อน และจึงตัดสินใจว่าจะบังคับใช้หรือไม่  

เอ็ม ระบุว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มารับหนังสือจะเอาเข้าวาระเรื่องด่วนให้ภายในอาทิดหน้า (27 มิ.ย.-1 ก.ค.) ให้วาระปัจจุบันที่ถกอยู่จบก่อนแล้วจะประสานกลับมา

ด้านกระทรวงคมนาคมภายในอาทิดหน้าจะติดต่อมาให้ตัวแทนผู้ร้องเรียนเข้าไปพูดคุย มีตัวแทนฝ่ายผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บริษัทแพลตฟอร์ม วินมอเตอร์ไซค์ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

นอกจากนี้ ตัวแทนแกร็บกล่าวว่า ถ้าหากการผลักดันกฎหมายไม่ให้รถจักรยานยนต์ป้ายขาวรับส่งผู้โดยสารจะทำให้คนจำนวนมากตกงานและขาดรายได้ อีกทั้งตนยังไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่ภาครัฐต้องการให้รถจักรยานยนต์ป้ายทะเบียนเหลืองเป็นรถสาธารณะรับส่งผู้โดยสารได้เท่านั้น เนื่องจากแพลตฟอร์มหรือบริษัทย่อมมีข้อมูลของผู้ขับขี่อยู่แล้ว สามารถประสานงานกับหน่วยงานรัฐได้ต่อไปในอนาคต และตนเองยังคาดหวังว่าจะมีการออกกฎหมายใหม่ที่รองรับแกร็บไบค์ป้ายขาว 

ตัวแทนแกร็บไบค์ยังกล่าวอีกว่า ขั้นตอนการทำป้ายทะเบียนเหลืองมีความยุ่งยากและซับซ้อน เนื่องจากการจะทำทะเบียนป้ายเหลืองได้ ในขั้นตอนแรกจะต้องอาศัยให้วินมอเตอร์ไซค์ในแต่ละพื้นที่นั้นๆ ลงชื่อรับรองให้ โดยต้องให้กรรมการวินฯ สมาชิกวินฯ ลงชื่อรับรอง จากนั้นต้องไปผ่านระบบเขตแต่ละเขตให้เขตรองรับ ต่อไปก็ไปขึ้นทะเบียนที่ขนส่ง ซึ่งขั้นตอนแรกก็ทำไม่ได้แล้ว เพราะใครจะมาลงชื่อให้

“อยากให้ภาครัฐช่วยดูแลหรือทำอะไรก็คำนึงถึงประชาชนที่ใช้บริการและผู้ให้บริการ สอบถามเขาบ้างว่าถ้าไม่มีแล้วจะเกิดปัญหาอะไรบ้าง ไม่ใช่ฟังแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วมาตัดสินใจ เข้าใจว่ากฎหมายก็คือกฎหมาย แต่กฎหมายไหนที่ยังไม่พัฒนา กดขี่ หรือเสียประโยชน์ก็ควรเอาออก ควรเอากฎหมายที่มีการพัฒนามากกว่านี้เข้ามาใช้” ตัวแทนแกร็บไบค์กล่าวทิ้งท้าย

ขณะที่เว็บไซต์ The Active รายงานวานนี้ (23 มิ.ย.) กรมการขนส่งทางบก ประกาศว่า การให้บริการเรียกรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ หรือป้ายขาว) มาใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร นอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ฐานใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนแล้ว ยังมีการคิดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดกรมการขนส่งทางบกจึงไม่สามารถรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการให้บริการในลักษณะที่นำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวได้

ดังนั้น รถจักรยานยนต์ที่นำมาให้บริการรับส่งผู้โดยสารต้องจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัยและเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน กับวินมอเตอร์ไซค์ หรือในอีกกรณี หากไม่ประสงค์จดทะเบียนขับขี่สาธารณะ ก็ยังสามารถนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลรับส่งอาหารและสิ่งของ ซึ่งยังให้บริการต่อได้ตามเดิมก็คือย้ายจากการเป็นแกร็บวิน แกร็บไบค์ ไปเป็นแกร็บฟู้ด

กทม.พร้อมช่วยฝึกอาชีพ กรณีตกงาน

เว็บไซต์ The Active รายงานวันนี้ (24 มิ.ย.65) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าหารือกับผู้บริหารบริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) ถึงแนวทางการแก้ไขหรือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากการออกคำสั่งของกรมขนส่งทางบกเรื่องการบริการแกร็บรูปแบบใหม่ เนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลแกร็บ ผู้ที่มีอำนาจกำกับดูแลแกร็บคือกรมการขนส่งทางบก

ดังนั้น การที่กรมการขนส่งทางบกออกมาตราการต่าง ๆ กรุงเทพมหานครต้องเคารพในสิ่งที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ แต่อาจมีบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร ประเด็นแรก ช่วงที่ผ่านมา บริษัทแกร็บ ถือเป็นช่องทางที่เพิ่มรายได้ทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแกร็บฟู้ด ที่รับส่งอาหาร ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ประชาชนสมัครเข้าร่วมทำงานเพื่อหารายได้ ทดแทน

ประเด็นที่ 2 เป็นเรื่องที่ฝากแกร็บดำเนินการ เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหา 2 เรื่องที่กังวล คือ การจอดรถกีดขวางการจราจร การที่แกร็บฟู้ด จอดบริเวณริมถนนและริมทางเท้าจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านอาหารดัง ซึ่งทำให้การจราจรติดขัด ได้ขอให้แกร็บเข้มงวดในเรื่องนี้ และเรื่องความปลอดภัยในทัองถนน เช่น ขอให้ย้ำเตือนเรื่องการจอดรถให้คนข้ามถนน เนื่องจากแกร็บมีพนักงานขับขี่จำนวนมากอาจถึงหลักแสน หากกลุ่มนี้ช่วยในเรื่องความปลอดภัย หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

“กทม. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแกร็บในเรื่องของระเบียบ เราต้องเคารพในสิ่งที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ หากมีผลกระทบเกี่ยวกับอาชีพ หรือการหารายได้ กทม. จะหาทางว่าจะช่วยเหลือด้านใดได้บ้าง อาทิ การฝึกอาชีพ หรือด้านอื่นๆ ต่อไป” ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

ทวง GrabBike(win)

วันนี้ (25 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต พบว่ามีการรณรงค์แคมเปญออนไลน์บนเว็บโซต์ change.org ชื่อว่า ล่ารายชื่อทวงคืน GrabBike(win) โดยรายละเอียดระบุดังนี้

พวกเราพาร์ทเนอร์ Grab ประเทศไทยมองว่า..

เพราะ กฏหมาย ที่ไม่เคยปรับแก้ให้เข้ากับยุคสมัย

เพราะเมืองๆนี้ไม่ได้เป็นธรรมกับคน คนธรรมดาไม่สามารถมีขนส่งสาธารณะคุณภาพดีๆ ได้เลย เมืองนี้เอื้อประโยชน์กับนายทุน รถเมล์ไม่เคยพัฒนา มอไซค์รับจ้างห้ามพัฒนา แต่รถไฟฟ้าขยายและกลับแพงเอาๆ เมืองนี้ห้ามคนทำงานหารายได้เสริม แต่เอื้อเฟื้อทุกอย่างเพื่อนายทุนได้ง่ายไปหมด การมีGrabBike คือการอำนวยความสะดวกกับประชาชนในช่วงรถติดและยังช่วยให้ประชาชนมีรายได้ ควรแก้กฏหมายให้เข้ากับสังคมยุคใหม่ เพื่อให้ทุกคนสามารถทำมาหากินได้

- GrabBike ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน

- GrabBike ช่วยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชน

- GrabBike มีระบบความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์คอยดูแล 

- GrabBike มีหลากหลายประเทศที่เป็นที่ยอมรับ

ดังนั้น พวกเราพาร์ทเนอร์ Grab Bike ต้องการเสนอให้ทางรัฐบาลหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เสนอให้ประเทศไทยควรปรับแก้กฏหมายเพื่อภาครัฐจะได้เข้ามาควบคุม ตรวจสอบการให้บริการ และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารได้ และยังเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีในภาคธุรกิจและประชาชนเอง

ทั้งนี้ จากการสืบค้นเมื่อ 25 มิ.ย. 2565 เวลา 12.57 น. มีผู้ร่วมลงชื่อแล้วทั้งสิ้น 1,983 รายชื่อ

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์