ให้ขนส่งทางบกหารือ 'ไรเดอร์' และ 'Grab' หาแนวทางช่วยเหลือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ)

รมว.คมนาคม ให้กรมขนส่งทางบกหารือ ตัวแทนกลุ่ม 'ไรเดอร์' และ 'Grab' เพื่อหาแนวทางดำเนินการช่วยเหลือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ที่นำมาให้บริการรับส่งผู้โดยสาร ให้สามารถจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย - เปิด “ลงทะเบียน Rider ผู้ได้รับผลกระทบ” ได้ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-26 ก.ค. 2565

25 มิ.ย. 2565 เพจกรมการขนส่งทางบก รายงานว่านายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  มอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกแก้ไขปัญหากรณีกลุ่มไรเดอร์ยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากกรณีบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน “Grab” จะหยุดการให้บริการ Grabbike (win) ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้การรับรองแอปพลิเคชัน สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องไม่มีการให้บริการที่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายโดยการนำรถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคลไปรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบแอปพลิเคชัน ทำให้ไรเดอร์เผชิญภาวะตกงานกะทันหัน ขาดรายได้ในการดำรงชีพในปัจจุบัน 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมหารือกับตัวแทน กลุ่มไรเดอร์ทั้งรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ที่ยื่นข้อเรียกร้อง พร้อมกับเชิญนายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร (Executive Director) บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือการประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเป้าหมายในการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะให้ทุกกลุ่มสามารถประกอบอาชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบข้อมูลความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ที่ชัดเจนรวมถึงข้อเท็จจริงต่างๆ และสามารถนำไปพิจารณากำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างเหมาะสม กรมการขนส่งทางบกจะเปิดรับลงทะเบียนให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ที่ประสงค์จะให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์ม สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google Forms “ลงทะเบียน Rider ผู้ได้รับผลกระทบ” ได้ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-26 ก.ค. 2565 เมื่อครบกำหนดแล้ว จะนำข้อมูลมาพิจารณาแนวทางและวิธีการจัดระเบียบการรับส่งผู้โดยสารด้วยรถจักรยานยนต์ผ่านระบบแอปพลิเคชันร่วมกับคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยกรมการขนส่งทางบก กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) โดยจะพิจารณาแนวทางการเปิดให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) ที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในเวลาที่กำหนดต่อไป พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์มต้องปรับปรุงแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อให้เกิดเป็นธรรมในการให้บริการ และไรเดอร์สามารถประกอบอาชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย  

เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับลงทะเบียนไรเดอร์ทุกแพลตฟอร์มเพื่อรับทราบข้อมูลความเดือดร้อนที่ชัดเจน และหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีที่กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือถึง Grab เพื่อให้พิจารณาหยุดการให้บริการ Grabbike (win) ภายใน 30 วัน ซึ่งครบกำหนดวันที่ 15 ก.ค. 2565 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้บริการและไรเดอร์ กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้กลุ่มไรเดอร์สามารถปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายที่ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถประกอบอาชีพร่วมกันได้ มีการให้บริการถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์