กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได เปิดระดมทุน ‘28 ปี การต่อสู้ ฟื้นฟูเหมืองหินดงมะไฟ ปี 2’

3 ก.ค. 2565 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได แจ้งข่าวว่าเป็นเวลา 28 ปีแล้วที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ยืนหยัดต่อสู้คัดค้านการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และโรงโม่หิน ที่ตั้งอยู่บน ‘ภูผาฮวก’ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ตามประทานบัตรที่ 27221/15393 ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ที่ละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน ซึ่งเมื่อปี 2563 กลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้ทำการปิดเหมืองหินและโรงโม่หินได้สำเร็จตามข้อเรียกร้องที่ 1 และปี 2564 ได้ก้าวสู่กระบวนการฟื้นฟูภูผาป่าไม้ตามข้อเรียกร้องที่ 2 โดยการสร้างเรือนเพาะชำ เก็บเมล็ดพันธุ์ไม้พื้นถิ่นและเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกสวยงามนำไปเพาะพันธุ์กล้าไม้ที่เรือนเพาะชำ ปลูกกล้าไม้บนภูผาฮวก และนำอินทรียวัตถุไปเทบนภูผาฮวก เพื่อให้อินทรียวัตถุย่อยสลายกลายเป็นดินและปรับสภาพหน้าดินให้พร้อมสำหรับการปลูกต้นไม้ ส่งผลให้ภูผาฮวกเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยความเขียวของกล้าไม้ที่กำลังเติบโตและระบบนิเวศเริ่มฟื้นตัวกลับมา อย่างไรก็ตามแม้กล้าไม้ที่ปลูกฟื้นฟูจะเริ่มเติบโตขึ้น แต่ก็ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูแลกล้าไม้ให้แข็งแรงและต้องปลูกกล้าไม้เพิ่มให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

ในปี 2565 นี้ กลุ่มอนุรักษ์ฯ เตรียมฟื้นฟูภูผาป่าไม้ปีที่ 2 โดยได้เริ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้ไว้ที่เรือนเพาะชำจำนวนกว่า 2,000 ต้น สำหรับปลูกฟื้นฟูภูผาป่าไม้ในช่วงฤดูฝนนี้ให้ครอบคลุมพื้นที่และปลูกซ่อมแซมในส่วนที่ตายจากการปลูกฟื้นฟูเมื่อปีที่ผ่านมา นอกจากนี้จะทำการบำรุง ดูแล กล้าไม้ให้แข็งแรงเจริญเติบโตด้วยการใส่ปุ๋ยคอกให้กับกล้าไม้ ทำเขตปลอดภัยสำหรับกล้าไม้ที่ปลูกฟื้นฟูและคนที่ขึ้นไปเที่ยวชมเนื่องจากพื้นที่บางส่วนยังเป็นพื้นที่อันตรายเกิดดินสไลด์และหินร่วง  และทำเขตทิ้งอินทรียวัตถุเพื่อให้อินทรียวัตถุย่อยสลายกลายเป็นดินและช่วยปรับสภาพหน้าดินให้พร้อมสำหรับการปลูกต้นไม้ในปีถัดไป

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 28 ปี การต่อสู้ ฟื้นฟูเหมืองหินดงมะไฟ ปี 2  ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่ธนาคารออมสินสาขาสุวรรณคูหา เลขบัญชี 020317684940 ชื่อบัญชี นางสุนี อนุเวช และนางสาวดวงฤทัย ทองคำแสน เพื่อนำเงินทุนที่ได้ไปซื้อกระสอบสำหรับใส่ปุ๋ยคอก ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำเขตทิ้งอินทรียวัตถุ ซื้อเชือกและอุปกรณ์ทำฐานสำหรับทำเขตปลอดภัย รวมถึงค่าน้ำมันและค่าอาหารของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ในวันทำกิจกรรมฟื้นฟูภูผาป่าไม้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อวางรากฐานสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณคดีในอนาคตตามข้อเรียกร้องที่ 3

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์