เช็คพรรคไหนเอาสูตรหาร 500 ของหมอระวี พรรคไหนเอาหาร 100 ของปกรณ์วุฒิ

ตรวจสอบมติรัฐสภาว่า พรรคไหนเอา ญัตติของระวี สูตร ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 500 หรือเอา ญัตติของปกรณ์วุฒิ คือ สูตรหาร 100 แบบไม่มี ส.ส.ปัดเศษ ขณะที่ ‘วัน’ ลบโพสต์ โทรขอโทษ ‘อมรัตน์’ รับเข้าใจก้าวไกล คลาดเคลื่อน 

7 ก.ค.2565 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยแพร่ใบประมวลผลการลงมติการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ซึ่งมีมติสำคัญ 2 มติ คือ โดยครั้งแรกเวลา 21.54 น. กรณี ม.23 แก้ไขม.128 กับครั้งที่ 2 เวลา 22.12 น. กรณี ม.23 แก้ไข ม.128 แก้ไขตามผู้สงวนความเห็น ระวี มาศฉมาดล

คำถามแรก พรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ถามสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้างมาก กดปุ่มเห็นด้วย สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ กมธ.ที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติ กดปุ่มไม่เห็นด้วย (ซึ่งมี ระวี มาศฉมาดล (พรรคพลังธรรมใหม่) สงวนความเห็น และปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล (พรรคก้าวไกล) แปรญัตติไว้)

ผล :

  • เห็นด้วย 160 หมายถึง เห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ไม่มีการแก้ไข
  • ไม่เห็นด้วย 392 หมายถึงเห็นด้วยกับผู้สงวนความเห็นและผู้สงวนคำแปรญัตติ  
  • งดออกเสียง 23
  • ไม่ลงคะแนน 2 

พรเพชร สรุปว่า เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับคำสงวนของ กมธ.เสียงข้างน้อย กับเห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้แปรญัตติ 

โดยลงมติเห็นด้วย เพื่อไทย 112 เสียง, พลังประชารัฐ 2 เสียง ประชาธิปัตย์ 10 เสียง, เศรษฐกิจไทย 9 เสียง, ชาติไทยพัฒนา 1 เสียง, เสรีรวมไทย 1 เสียง, ประชาชาติ 6 เสียง, เพื่อชาติ 5 เสียง, เศรษฐกิจใหม่ 1 เสียง, ชาติพัฒนา 3 เสียง, ไทรักธรรม 1 เสียง และพลังปวงชนไทย 1 เสียง ขณะที่ ส.ว. 7 เสียง

ส่วนที่ลงมติไม่เห็นด้วย ประกอบด้วย เพื่อไทย 7 เสียง, พลังประชารัฐ 56 เสียง, ภูมิใจไทย 59 เสียง, ประชาธิปัตย์ 34 เสียง เศรษฐกิจไทย 2 เสียง, ชาติไทยพัฒนา 5 เสียง, เสรีรวมไทย 5 เสียง, เศรษฐกิจใหม่ 4 เสียง และ ก้าวไกล 47 เสียง (ที่ยืนยันจะใช้ร่างแปรญัตติของ ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่เสนอให้ใช้สูตรคำนวณหาร 100) ส่วน ส.ว.154 เสียง ลงมติไม่เห็นด้วย และยังมีพรรคขนาดเล็กที่มี 1 เสียงอีก 7 เสียงลงมติไม่เห็นด้วย

คำถามที่ 2 จากนั้น ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เราจะเห็นด้วยกับญัตติของผู้ใด ระหว่าง ระวี มาศฉมาดล (พรรคพลังธรรมใหม่) กับ ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล (พรรคก้าวไกล)สมาชิกฟังให้ดีเพราะว่าวิธีการลงคะแนนลงมติอาจจะ ถ้อยคำอาจจะดูแปลกๆ เช่น ระวี มาศฉมาดล ก็จะถามว่า ถ้าผู้ใดเห็นด้วยกับญัตติของระวีกรุณากดปุ่มเห็นด้วย ผู้ใดไม่เห็นด้วยกับ ระวี คือเห็นด้วยกับ ปกรณ์วุฒิ กดปุ่มไม่เห็นด้วย

โดย ประธานรัฐสภา ย้ำว่า ผู้ใดเห็นด้วยกับญัตติ ระวี มาศฉมาดล กดปุ่มเห็นด้วย ผู้ใดไม่เห็นด้วยกับ ระวี คือเห็นด้วยกับ ปกรณ์วุฒิ กดปุ่มไม่เห็นด้วย

สำหรับ ญัตติของระวี คือ เอาส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 500 ส่วน ญัตติของปกรณ์วุฒิ คือ หาร 100 แบบไม่มี ส.ส.ปัดเศษ

ผล : 

  • เห็นด้วย 354 หมายถึงเอาญัตติของระวี คือ เอาส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 500
  • ไม่เห็นด้วย 162 หมายถึงเอาญัตติของปกรณ์วุฒิ คือ หาร 100 แบบไม่มี ส.ส.ปัดเศษ
  • งดออกเสียง 37
  • ไม่ลงคะแนนเสียง 4

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

พรรค

กดปุ่มเห็นด้วย (= เอาสูตรหาร 500 ญัตติของระวี)

กดปุ่มไม่เห็นด้วย (= เอาสูตรหาร 100 ญัตติของปกรณ์วุฒิ)

งดออกเสียง

ไม่ลงมติ/ขาดประชุม

เพื่อไทย

7

96

5

24

พลังประชารัฐ

63

0

1

33

ภูมิใจไทย

59

0

0

3

ประชาธิปัตย์

37

4

6

5

ก้าวไกล

5

42

0

4

เศรษฐกิจไทย

2

0

9

5

ชาติไทยพัฒนา

5

0

1

6

เสรีรวมไทย

5

1

0

4

ประชาชาติ

0

6

0

1

เพื่อชาติ

0

5

0

1

เศรษฐกิจใหม่

4

0

0

2

พลังท้องถิ่นไท

4

0

0

1

รวมพลังประชาชาติไทย

5

0

0

0

ชาติพัฒนา

0

3

0

1

ครูไทยเพื่อประชาชน

1

0

0

0

ไทยศรีวิไลย์

1

0

0

0

ไทยรักธรรม

0

1

0

0

ประชาธิปไตยใหม่

1

0

0

0

ประชาภิวัฒน์

1

0

0

0

พลเมืองไทย

1

0

0

0

พลังชาติไทย

1

0

0

0

พลังธรรมใหม่

1

0

0

0

พลังปวงชนไทย

0

1

0

0

เพื่อชาติไทย

1

0

0

0

ส.ว.

150

3

37

173

โดย ส.ว.ที่ลงมติสนับสนุนญัตติของปกรณ์วุฒิ 3 คนประกอบด้วย วันชัย สอนศิริ สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ และเสรี สุวรรณภานนท์ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ 4 เสียงที่สนับสนุนคือ กนก วงษ์ตระหง่าน บัญญัติ บรรทัดฐาน สุทัศน์เงินหมื่นและอันวาร์ สาและ

‘วัน’ ลบโพสต์ โทรขอโทษ ‘อมรัตน์’ รับเข้าใจก้าวไกล คลาดเคลื่อน 

ทั้งนี้ภายหลังมติคืนที่ผ่านมา มีประเด็นถกเถียงกันจน อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้โพสต์กรณีที่วัน อยู่บำรุง ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ออกมากล่าวหาว่า พรรคก้าวไกลฝ่ามติวิปฝ่ายค้านลงมติหาร 500 ว่า “คุณวัน อยู่บำรุง เข้าใจคลาดเคลื่อน ที่ถูกต้องคือพรรคก้าวไกล โหวตสนับสนุนสูตรหาร 100 สามารถขอตรวจสอบหลักฐานการโหวตจากสภาได้”

“นอกจากคุณวัน อยู่บำรุงแล้ว ยังมีเพื่อน ส.ส.อีกหลายท่านที่เข้าใจคลาดเคลื่อน ที่ถูกต้องคือพรรคก้าวไกล โหวตสนับสนุนสูตร หาร 100 มีหลักฐานการโหวตที่สภามีการบันทึกไว้ชัดเจน” อมรัตน์ระบุ

ด้าน วัน ได้เข้ามาแสดงความเห็นโดยรับว่า เข้าใจคลาดเคลื่อนและพิมพ์ตกหล่นหลายคำและผมได้เข้าไปขอโทษในเพจ ส.ส. อมรัตน์ และโทรคุยกันแล้ว ที่สำคัญได้ลบโพสต์ไปแล้วด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์