กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ร้องผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู แจงปมเหมืองหินปูนต่อพื้นที่ประทานบัตร

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ร้องผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู แจงปมเหมืองหินปูนและโรงโม่ต่อพื้นที่ประทานบัตร ยันปักหลักชุมนุมต่อไปจนกว่าเหมืองจะออกไปอย่างเด็ดขาดไม่กลับมาอีก

8 ก.ค. 2565 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได จ.หนองบัวลำภู แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่า กลุ่มอนุรักษ์ฯประมาณ 20 คน เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ เพื่อ ขอให้ชี้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปิดทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรม ก่อสร้าง) และโรงโม่ และสถานภาพของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ต่อพื้นที่ประทานบัตรที่ 27221/15393 

แต่เนื่องด้วยผู้ว่าฯติดภารกิจราชการ จึงได้มอบหมายให้ เวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าฯ รับเรื่องแทน

โดยเวลาประมาณ 12.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้เปิดห้องประชุม ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 เพื่อรับร้องเรียนจากกลุ่มอนุรักษ์ฯ ซึ่งก่อนที่จะเริ่มการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมได้แจกเอกสาร ของ บริษัท สุมิตรอุดรก่อสร้าง 1979 จำกัด เรื่อง แสดงเจตนารมณ์ไม่เกี่ยวข้องกับเหมืองดงมะไฟ โดยเนื้อหาในเอกสารระบุว่า ตามที่ได้กระแสข่าวว่า กลุ่มอนุรักษ์พื้นที่ดงมะไฟ แจ้งว่า บริษัทสุมิตรอุดรก่อสร้าง 1979 จำกัด นั้นจะเข้ามาซื้อเหมืองของ ธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ ท้องที่ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ที่กำลังดำเนินการต่ออายุประทานบัตรนั้น ทางบริษัทขอแสดงเจตนารมณ์และยืนยันว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะซื้อเหมืองและกิจการดังกล่าวต่อจาก ธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ แต่อย่างใด ทั้งนี้ ทางบริษัทฯขอให้กลุ่มอนุรักษ์พื้นที่ดงมะไฟ ยุติการเรียกร้องให้บริษัทฯมีความเสื่อมเสียเพียงเท่านี้ โดยมี อโณทัย ชูตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัทสุมิตรอุดรก่อสร้าง 1979 จำกัด ลงลายมือชื่อรับรอง

จากนั้นตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ฯอ่านเนื้อหาในหนังสือและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขณะนี้ขอให้ชี้แจงข้อสงสัยของกลุ่มอนุรักษ์ฯ

1. บริษัท สุมิตรมิเนอรัล จำกัด และ/หรือ บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ได้รับใบอนุญาตขนแร่จากอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูหรือไม่ และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูจะเดินทางมาเจรจากับกลุ่มอนุรักษ์ฯ เพื่อเปิดทางให้ทำการขนย้ายแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ออกจากเขตพื้นที่โรงโม่จริงตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่

2. บริษัท สุมิตรมิเนอรัล จำกัด สามารถเปิดทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และโรงโม่หิน ต่อจากบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ได้หรือไม่ ในเมื่อประทานบัตรที่ 27221/15393 และใบอนุญาตการเข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ได้หมดอายุลงไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2563 และไม่ได้รับอนุญาตให้มีการต่ออายุแต่อย่างใด

3. สถานภาพของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ต่อประทานบัตรที่ 27221/15393 เป็นอย่างไร มีสิทธิในการยกกิจการให้บริษัท สุมิตรมิเนอรัล จำกัด รับช่วงทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) หรือทำโรงโม่ต่อตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ ทั้งที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประทานบัตรและใบอนุญาตการเข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) แต่อย่างใด อีกทั้งสภาพพื้นที่ในปัจจุบันก็ไม่สามารถทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมฯ และโรงโม่ได้แล้ว และบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด เองก็ได้ทำการขนย้ายรถเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากพื้นที่แล้ว

หลังจากรับหนังสือ เวียงชัย กล่าวยืนยันกับกลุ่มอนุรักษ์ฯว่า เรื่องแรก เรื่องผู้ว่าฯ จะเดินทางมาเจรจากับกลุ่มอนุรักษ์ฯ เพื่อเปิดทางให้ทำการขนย้ายแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ทางจังหวัดหนองบัวลำภู ไม่รู้เรื่องและไม่มีแน่นอน ส่วนเรื่องที่สองทางบริษัทสุมิตรได้ชี้แจงในเอกสารแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหมืองดงมะไฟ ส่วนข้อสงสัยที่สาม บริษัทไม่สามารถกลับมาทำเหมืองได้แล้วเพราะประทานบัตรหมดแล้วโดยยึดหลักกฎหมาย ถ้าตราบใดที่ใบประทานบัตรหมดอายุลงแล้ว ไม่สามารถโอนได้ อันนี้สบายใจ ส่วนสถานภาพของบริษัทตอนนี้ไม่สามารถทำได้แล้วเพราะประทานบัตรหมดแล้ว ทางจังหวัดจะชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรให้กลุ่มภายใน 7 วัน และยืนยันว่าที่ผู้ว่าฯจะลงไปเจรจาไม่มีแน่นอน”

ขณะที่กลุ่มอนุรักษ์ฯ กล่าวต่อเวียงชัยว่า เรื่องผู้ว่าฯจะมาเจรจาทางชาวบ้านไม่ได้เป็นผู้กล่าวหาผู้ว่าฯ แต่เป็นทางฝ่ายคนงานเหมืองที่เป็นผู้แอบอ้างชื่อผู้ว่าฯ ซึ่ง เวียงชัยก็ตอบกลับว่า ต่อไปให้เก็บหลักฐานของผู้ที่แอบอ้างชื่อผู้ว่าฯและในครั้งต่อไปผู้ว่าฯ ยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้างชื่อผู้ว่าฯ

ส่วนกรณีโรงโม่สุมิตรทางกลุ่มฯไม่ได้กุเรื่องขึ้นมา แต่ข่าวทั้งหมดทางกลุ่มฯได้จากอดีตคนงานเหมือง ซึ่งไปปล่อยข่าวทั่วตำบลดงมะไฟ ที่บริษัทฯออกมาชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ให้สิ้นสงสัย ทางกลุ่มฯต้องขอบคุณที่ชี้แจงให้เราทราบ และหวังว่าทางบริษัทฯจะรักษาชื่อเสียงโดยกำชับให้คนงานเหมืองหยุดปล่อยข่าว เพราะทางกลุ่มฯให้ความสำคัญทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ยังคงยืนยันอุดมการณ์รักษาภูผาฮวก พร้อมทั้งยืนยันปักหลักชุมนุมต่อไปจนกว่าเหมืองจะออกไปอย่างเด็ดขาดไม่กลับมาอีก อีกทั้งทางกลุ่มกำลังปลูกต้นไม้บนอดีตเหมืองซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่ 2 ในการฟื้นฟูเหมืองซึ่งตอนนี้ต้นไม้ที่ปลูกปีที่แล้วก็เจริญเติบโตอย่างดี และพัฒนาอดีตเหมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งผลักดันให้เป็นป่าชุมชน เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งน้ำ ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์