สปสช.-สธ. จัดระบบเสริม ส่งยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ป่วยโควิด กทม.-ปริมณฑล โทร.แจ้งได้ที่ 1330 

สปสช. สธ. ธ.ก.ส. และ ปณท.ดบ ผนึกกำลังจัดส่ง “ยาฟาวิพิราเวียร์” ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล 5 จังหวัดอีกครั้ง เป็นระบบเสริมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล เพื่อผู้ป่วยได้รับยารักษาโดยเร็ว ลดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ให้ผู้ป่วยโควิด-19 โทร.มาที่ 1330 หลังจากคัดกรองอาการ หากเข้าเกณฑ์ รอรับยาฟาวิพิราเวียร์ที่บ้าน ‘แอปหมอดี’ ร่วมดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว ย้ำต้องเป็นผู้มีสิทธิบัตรทองที่อยู่ในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล 

22 ก.ค.2565 ทีมสื่อ สปสช. รายงานต่อสื่อมวลชนว่า นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ผู้ติดโควิด-19 ที่มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ซึ่งในส่วนของมาตรการรักษาพยาบาลตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียวที่มีอาการเล็กน้อย รักษาแบบ “ผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน” (เจอ แจก จบ) หรือรักษาที่บ้าน (Home Isolation) ส่วนผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลือง รวมถึงกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 ที่มีอาการเข้ารักษาสถานพยาบาลตามสิทธิ์ รับการรักษาตามดุลยพินิจของแพทย์ หากมีอาการรุนแรง หรือกลุ่มสีแดง เข้าหลักเกณฑ์ UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ เข้ารักษาที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้หรือโทร.แจ้งที่สายด่วน 1669 ได้ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สปสช.ได้ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดส่งยาฟาวิฟิราเวียร์ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 อีกครั้ง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อเป็นการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการและจำเป็นต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ ได้รับยาโดยเร็ว หลังจากก่อนหน้านี้เคยจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงเดือนเมษายน 2565 แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย การจัดส่งยาให้ผู้ป่วยก็ยุติลง  

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า การจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ในครั้งนี้จะเป็นระบบเสริมการให้บริการของหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่เป็นระบบหลัก โดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ (22 กรกฎาคม 2565) เป็นต้นไป โดยผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ที่ต้องการรับยาฟาวิพิราเวียร์ ให้โทร.มาที่สายด่วน สปสช. 1330 เจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองอาการตามหลักเกณฑ์ของกรมการแพทย์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกร หากพบว่าผู้ติดเชื้อเริ่มมีอาการที่จำเป็นต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ สปสช.ก็จะจัดส่งยาให้ผู้ติดเชื้อทันทีภายใน 24 ชั่วโมง โดยประสานความร่วมมือการจัดส่งยากับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และการสนับสนุนงบประมาณการจัดส่งโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยได้รับการสนับสนุนยาฟาวิพิราเวียร์จากกระทรวงสาธารณสุข 

“ยาฟาวิพิราเวียร์ที่จัดส่งครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นระบบเสริมกับการให้บริการของหน่วยบริการที่เป็นระบบหลักในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาฟาวิพิราเวียร์อย่างทันท่วงที ลดอัตราเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ ” เลขาธิการ สปสช. กล่าว 

‘แอปหมอดี’ ร่วมดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว ย้ำต้องเป็นผู้มีสิทธิบัตรทองที่อยู่ในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล 

อดิภัทร ชัยชนะสกุล กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัล เฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป กล่าวว่า ตามที่ธุรกิจดิจิทัล เฮลท์ฯ ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อร่วมให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว ผ่านแอปฯ หมอดี (App MorDee) ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา มีประชาชนให้ความสนใจและร่วมลงทะเบียนเพื่อรับบริการจำนวนมาก โดยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลงทะเบียนสะสมมากว่า 5,500 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 90 ไม่เข้าตามหลักเกณฑ์รับบริการ ตามที่ สปสช.กำหนด อย่างไรก็ตามทีมงานแอปฯ หมอดีทุกคนพร้อมให้บริการดูแลผู้ติดเชื้ออย่างเต็มที่ มีการปรับกระบวนการทำงาน รวมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การดูแลผู้ติดเชื้อโควิดโดยแอปฯ หมอดีนี้ จะเป็นการให้บริการผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกลุ่มอาการสีเขียว มีสิทธิหลักประกันสุภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) เฉพาะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) เท่านั้น ซึ่งภาพรวมของผู้ป่วยโควิดที่ลงทะเบียนแต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์บริการนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูง 608 มีอาการรุนแรง, ไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิบัตรทอง หรือไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

อดิภัทร กล่าวต่อว่า กรณีผู้ติดเชื้อที่ลงทะเบียนกับแอปฯ หมอดี แต่ไม่เข้าตามหลักเกณฑ์รับบริการนั้น จะมีทีมงานแอปฯ หมอดีโทรศัพท์ หรือส่งข้อความผ่าน SMS แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบหลักเกณฑ์ตามที่ สปสช. กำหนด รวมถึงให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการรับบริการตามสิทธิของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามแอปฯ หมอดี ยังให้บริการดูแลสุขภาพให้ผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นสิทธิบัตรทองได้ โดยผู้ป่วยสามารถชำระค่าบริการเอง สำหรับผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพกับบริษัทที่ร่วมมือกับแอปฯหมอดี ยังสามารถเคลมค่ารักษาได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย 

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ติดเชื้อโควิดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางแอปฯ หมอดีจะมีการติดตามสถานการณ์และให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มกำลัง 

“ผู้ป่วยโควิดกลุ่มอาการสีเขียวสิทธิบัตรทองในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล สามารถรับบริการพบแพทย์ออนไลน์  สั่งยาตามอาการและรอรับยาที่บ้านได้ พร้อมมีเภสัชกรแนะนำการใช้ยา รวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามอาการอย่างต่อเนื่องผ่านแอปฯหมอดี  เพียงกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ https://form.typeform.com/to/cNKqNz3p” ดร.อดิภัทร กล่าว  

ขั้นตอนการลงทะเบียนรักษาโควิดแบบการแพทย์ทางไกล  

1.ผู้ที่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด อาการไม่รุนแรง (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สปสช.-สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ที่ 

-อายุ 15-60 ปี 

-น้ำหนักไม่เกิน 90 กิโลรัม หรือ BMI ไม่เกิน 30 

-ไม่ตั้งครรภ์ 

-ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง 

-ไม่มีโรคประจำตัว รวมถึงโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน แม้จะคุมอาการได้ก็ตาม 

-ไม่ใช่กลุ่ม 608 คือ ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี, ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ์ 

-ไม่มีอาการของโรคโควิด-19 รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ 

-ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง เช่น ภาวะอ้วน 

-กรณีคนพิการ รับดูแลคนพิการที่สามารถใช้การสื่อสารทางออนไลน์ได้ และไม่มีอัตราเสี่ยงต่อตัวผู้ป่วยเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ 

2.สามารถเลือกลงทะเบียนตามแบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการ Self-Isolation สำหรับผู้ป่วย COVID-19 สนับสนุนโครงการโดย สปสช. และ สวทช. ผ่านการให้บริการบน  

1. แอปพลิเคชัน Good Doctor Technologyให้บริการโดย บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย): https://forms.gle/YKVMKy1p8FRDDBje7  

รับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ที่อยู่ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เท่านั้น***  

สอบถามเพิ่มเติม Line ID: @gdtt  

หรือ 2. แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ให้บริการโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด: https://form.typeform.com/to/cNKqNz3p  

รับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ที่อยู่ในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล 5 จังหวัด นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เท่านั้น       สอบถามเพิ่มเติม Line ID : @mordeeapp 

3.เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันตัวตนเข้ารับบริการ คัดกรอง ประเมินอาการเบื้องต้น และปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ให้คำแนะนำการดูแลตัวเอง  

4.จัดส่งยาตามความจำเป็นให้กับผู้ป่วย โดยบางรายอาจได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ขึ้นอยู่กับอาการ 

5.เมื่อรับการดูแลครบ 48 ชั่วโมงแล้ว เจ้าหน้าที่จะพูดคุยกับผู้ป่วยอีกครั้งเพื่อสอบถามอาการ และแนะนำให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองให้ครบ 10 วันตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข เมื่อผู้ป่วยดีขึ้นแล้วก็จะออกจากระบบการดูแลได้  

อย่างไรก็ตามหากในระหว่างนี้ผู้ติดเชื้อมีอาการเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งข้อมูลต่อให้กับ สปสช.เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์