งบอาจเหลื่อมล้ำ แต่เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำรินั้นไม่ : เปิดงบ 66 จุฬาฯ เทียบกับราชภัฏ

เปิดงบประมาณ 66 เทียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมเปิดงบโครงการพระราชดำริหรือเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ที่ไม่แตกต่าง แถมราชภัฏยังมีโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานอีกด้วย

จากกรณีโซเชียลเน็ตเวิร์คมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ความเหลื่อมล้ำของมหาวิทยาลัยจากกรณีที่มีการพูดถึงข้อเสนออยากให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น

ในโอกาสนี้จึงของชวนดูงบประมาณตาม ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 66 ที่ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารเล่มที่ 3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสะท้อนการจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้

นอกจากนี้สถาบันการศึกษาแทบทุกสถาบันในระดับอุดมการศึกษาจะมีงบก้อนหนึ่งที่เป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริหรือเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประมาณตั้งแต่หลักแสนจนถึงสิบล้าน

ตัวอย่างของการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริหรือเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ที่ระบุวัตถุประสงค์เพื่อใให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น

และเมื่อพูดถึงการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลยราชภัฏเกือบทุกมหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณใน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ นําองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสากล โดยนอมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาทที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ อีกด้วย โดยงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 21 ล้านบาท ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จนถึง 42 ล้านบาท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ดูตัวอย่าง

ตัวอย่าง โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่มาข้อมูล : 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์