องค์กรพัฒนาเอกชน จี้ 'ประยุทธ์' แสดงสปิริต ลาออกจากนายกฯ เคารพกฏหมายบนพื้นฐานของหลักนิติรัฐ

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกจากตำแหน่งนายกฯ โดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อแสดงสปิริตต่อการเคารพกฏหมายบนพื้นฐานของหลักนิติรัฐ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ยกเลิกอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ รวมทั้งปล่อยตัวและยกเลิกการดำเนินคดีกับคนที่เคลื่อนไหวทางการเมือง

22 ส.ค.2565 ที่ห้องประชุมอาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ห้วยขวาง กทม. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ กป.อพช. แถลงเรียกร้องให้ 1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ลาออกจากตำแหน่งนายกฯ โดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อแสดงสปิริตต่อการเคารพกฏหมายบนพื้นฐานของหลักนิติรัฐ 2.แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการยกเลิกอำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกนายกฯ 3. ปล่อยตัวและยกเลิกการดำเนินคดีกับคนที่เคลื่อนไหวทางการเมือง

โดยมีรายละเอียดแถลงการณ์ดังนี้

แถลงการณ์คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อ “สร้างสังคมประชาธิปไตย ประชาชนต้องกำหนดอนาคตของตนเอง บนหลักสิทธิมนุษยชน เท่าเทียมและเป็นธรรม”

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ กป.อพช. (ระดับชาติ) ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528 มาจึงถึงปัจจุบัน โดยมีองค์กรภาคีเครือข่ายที่เป็นคณะกรรมการฯในระดับภูมิภาคทั้ง 5 ภาค และมีองค์กรสมาชิกที่มีการทบทวนล่าสุดในการจัดสมัชชาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนา เมื่อต้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาจำนวนกว่า 300 องค์กร ทั่วประเทศ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวทางสังคม ภายใต้วาทกรรมที่ต้องการ “สร้างสังคมประชาธิปไตยใหม่ ประชาชนต้องกำหนดอนาคตของตนเอง บนหลักสิทธิมนุษยชน เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยมียุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำดำเนินการ ดังนี้ คือ

1. สนับสนุนการขับเคลื่อนของขบวน กป.อพช. และขบวนประชาชนในระดับภูมิภาค เพื่อให้มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทั้งเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น รวมถึงการแก้ไขกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน และการปกป้องฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ผ่านการรณรงค์และขับเคลื่อนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพื่อให้มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

3. สนับสนุนให้มีการเสริมสร้างชบวนคนรุ่นใหม่ เพื่อเปิดพื้นที่การเชื่อมโยงกับขบวนประชาชนจากทุกภูมิภาค

4. เชื่อมโยงกับกลไกระหว่างประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือในการปกป้องประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนระดับสากล

ทั้งนี้ ในการบริหารประเทศภายใต้รัฐบาล ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ได้นำพาประเทศนี้ไปสู่ความเป็นรัฐราชการรวมศูนย์ ที่เต็มไปด้วยนักการเมืองฉ้อฉลสมคบคิดกับกลุ่มทุน และได้ร่วมกันปล้นแผ่นดินโดยการเข้ายึดกุมฐานทรัพยากรส่วนรวม ทั้ง ดิน น้ำ ป่า ทะเล โดยการผลิตนโยบายและโครงการต่างๆ เช่น ทวงคืนผืนป่า คุกคามสิทธิชุมชน รวมถึงสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์การสร้างโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่น นิคมอุตสาหกรรม,ท่าเรือน้ำลึก,สร้างเขื่อน,ขุดแร่ การหาผลประโยชน์จากฐานพลังงาน ทั้งไฟฟ้าแลน้ำทันเชื้อเพลิง ไม่สนใจความทุกข์ร้อนของประชาชน การผลักดัน cptpp ที่เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนเกษตรเคมี และไม่สนใจที่จะสร้างระบบรัฐสวัสดิการประชาชน ทั้งยังลดทอนและทำลายความคิดเห็นและเสรีภาพทางสังคมการเมืองของประชาชนทุกกลุ่ม เพียงเพื่อรักษาไว้ซึ่งฐานอำนาจของตนเองและพวกพ้อง จนทำให้สูญเสียความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) จะสร้างปฏิบัติการเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงแปลงทางสังคมการเมืองแบบใหม่ โดยจะยึดแนวทางตามยุทธศาสตร์ที่นำเสนอไปแล้วเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อให้รูปธรรมดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง จึงมีข้อเรียกร้อง ดังนี้

1. นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องลาออกจากตำแหน่งโดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อแสดงสปิริตต่อการเคารพกฏหมายบนพื้นฐานของหลักนิติรัฐ

2. ต้องดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการยกเลิกอำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี ที่จะเป็นการสืบทอดอำนาจให้กลุ่มอำนาจเดิม

3. ต้องปล่อยตัวและยกเลิกการดำเนินคดีกับคนที่เคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งถูกจับกุมในคดีต่างๆทุกคนทุกกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้บรรยากาศทางการเมืองดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นาน

แถลง ณ อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

วันที่ 22 สิงหาคม 2565

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์