'นิด้าโพล' เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่อยากเห็น 'ประยุทธ์' ประกาศพ้นตำแหน่ง 24 ส.ค.นี้

'นิด้าโพล' เผยผลสำรวจประชาชน 1,312 คน ส่วนใหญ่ 64.25% อยากเห็น 'ประยุทธ์' ประกาศพ้นตำแหน่ง 24 ส.ค.นี้ 80.03% ไม่ต้องการให้ทั้ง 3 ป. มีบทบาททางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า

7 ส.ค. 2565 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “8 ปี นายกรัฐมนตรีกับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี กับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป. การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญ เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 64.25 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศว่า 8 ปี คือ อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 24 สิงหาคม 2565 รองลงมา ร้อยละ 32.93 ระบุว่า นายกฯ ควรรอให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่เกิน 8 ปี และร้อยละ 2.82 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนบุคคลในกลุ่ม 3 ป. ที่ประชาชนเชื่อว่าจะยังคงมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 55.18 ระบุว่า เชื่อว่าทั้ง 3 ป. จะไม่มีบทบาททางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาล รองลงมา ร้อยละ 27.36 ระบุว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 24.77 ระบุว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 19.44 ระบุว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และร้อยละ 5.18 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลในกลุ่ม 3 ป. ที่ประชาชนต้องการให้มีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 80.03 ระบุว่า ไม่ต้องการให้ทั้ง 3 ป. มีบทบาททางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า รองลงมา ร้อยละ 14.25 ระบุว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 7.39 ระบุว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 7.16 ระบุว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และร้อยละ 1.45 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

“แรมโบ้” ซัด “นิด้าโพล” นั่งเทียนหรือมีใบสั่ง ผลสำรวจสวนทางซูเปอร์โพลอยากให้นายกฯ อยู่ต่อ

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่านายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลสำรวจนิด้าโพล เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “8 ปี นายกรัฐมนตรีกับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.25 เห็นว่านายกฯ ควรประกาศว่า 8 ปี คือ อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 24 สิงหาคม 2565 โดยนายเสกสกลระบุว่า การที่นายกฯ จะอยู่กี่ปีนั้น หากมีคนไปยื่นก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายรอผลวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนจะดีกว่าไหม นิด้าโพล ไม่ควรนำมาเป็นหัวข้อในการสำรวจของประชาชนเช่นนี้ เสมือนมีธงชี้นำ ไม่ควรทำตัวเหนือองค์กรอิสระ และไม่สมควรที่จะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน ข้อมูลที่สำรวจความเห็นนั่งเทียนทำหรือไม่ ชักน่าสงสัย มีผลออกมาขัดแย้งตรงกันข้ามกับผลสำรวจของ ดร.นพดล กรรณิการ์ จากสำนักซูเปอร์โพลตลอดมาที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้นายกฯประยุทธ์ อยู่บริหารประเทศต่อเพราะมีผลงานชัดเจน

นายเสกสกลยังมองว่าการที่นิด้าโพล สำรวจความเห็นเช่นนี้ อยากที่จะโจมตีนายกฯ และใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองใช่ไหม อยากถามว่า นิด้าโพลทำแบบนี้เพื่ออะไรและทำเพื่อใครหรือไม่ หรือมีธงชักนำใครสั่งมา มีเป้าหมายทางการเมืองทำลายนายกฯอย่างนั้นใช่ไหม?

"ผมว่า ที่ผ่านมานายกฯ ได้พยายามแก้ไขปัญหาบ้านเมือง พัฒนาประเทศหลายอย่าง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในทุกๆด้าน ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจ เพราะเห็นจากผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักชูเปอร์โพลของ ดร.นพดล กรรณิการ์ ประชาชนส่วนใหญ่ยังสนับสนุนให้นายกฯประยุทธ์ เป็นนายกฯ ต่อมาเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่บริหารประเทศชาติต่อไป

"ผมมองว่าหากทำโพลเช่นนี้ ขอให้นิด้าโพล หยุดทำผลสำรวจโดยอ้างความเห็นประชาชนจะดีกว่า เพราะยิ่งจะทำประชาชนส่วนใหญ่เกิดความสับสนได้ และหากเป็นการทำโพลเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของใครหรือไม่นั้น ก็ยิ่งต้องหยุดทำ ไม่มีประโยชน์มีแต่จะทำให้เห็นว่า เป็นโพลที่มีอคติต่อนายกฯ หรือไม่ ยิ่งทำให้นิด้าโพลไม่มีความน่าเชื่อถือ เพราะจากผลสำรวจข้อมูล อาจมาจากการไปสำรวจจากกลุ่มที่เป็นฝ่ายตรงข้ามและมีอคติต่อนายกฯ และรัฐบาลมากกว่าแทนที่จะสอบถามความเห็นจากประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยของประชาชนทั้งประเทศเหมือนของสำนักซูเปอร์โพล

"ผมจึงร้องขอพี่น้องประขาชนอย่าไปเชื่อถือสำนักโพลใดก็ตามที่ นั่งเทียนสำรวจ นั่งทำโพลในห้องแอร์และมีอคติต่อนายกฯ และรัฐบาล สำนักโพลประเภทนี้ รับจ้างมาสำรวจมาทำลายมากกว่า มีแต่ทำให้ประชาชนสับสนบ้านเมืองวุ่นวาย สำนักโพลไหนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ว่าเป็นสำนักไหนก็ตาม ที่ชอบทำโพลรับจ้างมาทำลายก็ควรหยุดเป็นมือปืนรับจ้าง เพราะเป็นบ่อนทำลายขวัญกำลังใจคนทำงานเพื่อประเทศชาติประชาชน ประชาชนจะไม่มีวันเชื่อถือถือสำนักโพลมือปืนรับจ้างอีกต่อไป" นายเสกสกล กล่าว

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์