'ประชาธิปัตย์' เปิดตัว 'สุชัชวีร์' เข้าสู่การเมืองระดับชาติ

'ประชาธิปัตย์' เปิดตัว 'สุชัชวีร์'เข้าสู่การเมืองระดับชาติ ประเดิมเข้าบัญชีรายชื่อ พร้อมเปิดตัวทีมการศึกษาทันสมัย - 'จุรินทร์' เผยยังไม่มีสัญญาณปรับ ครม. ระบุให้กำลังใจ 'ประยุทธ์' ตั้งแต่วันแรก แต่ไม่จำเป็นต้องบอกใคร ไม่ห่วงคดี 'นิพนธ์' เพราะไม่ได้ทุจริต ปัดตอบจุดยืนหากต้องพ้นตำแหน่ง เพราะเรื่องยังไม่เกิด


ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

3 ก.ย. 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ร่วมกันเปิดตัว ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ดร.เอ้) อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเข้าสู่การเมืองระดับชาติ และเปิดตัวเป็นหัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย

นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของพรรคที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ดร.เอ้) เข้าสู่การเมืองระดับชาติ โดย ดร.เอ้ ได้แสดงความจำนงลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ประชาธิปัตย์ ซึ่งพรรคยินดีสนับสนุน และจะพิจารณาตามกระบวนการของพรรค และกฎหมายพรรคการเมือง รวมถึงกฎหมายเลือกตั้งต่อไป

นอกจากนี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยังกล่าวอีกว่า พรรคจะได้มอบหมายภารกิจให้ ดร.เอ้ อย่างน้อย 2 ประการ

มอบหมายให้เป็นตัวจักรสำคัญคนหนึ่งในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงในครั้งหน้า โดยเฉพาะรับผิดชอบร่วมกับทีมกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นด้านหลัก มอบหมายให้ ดร.เอ้ ทำหน้าที่เป็น หัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย ของพรรคที่จะทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ของพรรค เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ขับเคลื่อนการทำกิจกรรมในเรื่องการศึกษาทันสมัยต่อไป และเพื่อที่จะได้เข้ามาร่วมกับพรรคในการสร้างคนเก่ง คนดี และคนรุ่นใหม่ที่สนองต่อความต้องการของโลกยุคใหม่ ให้กับประเทศต่อไป

สำหรับทีมการศึกษาทันสมัย ประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ อย่างน้อยในเบื้องต้น 6 คน ประกอบด้วย

  • ดร.ธัญนนท์ รัตนเอื้อกังวาล นักวิชาการอิสระด้านการศึกษา อดีตผู้บริหารศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมการผลิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • ซีนัท มะหะหมัด เป็นเจ้าของเพจสอนภาษาอังกฤษ The Londoners และวิทยากรด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนของคนรุ่นใหม่
  • ธิวาภรณ์ พัฒนะรวีโรจน์ ผู้บริหารโครงการ Gump’s Ari community Space และเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจการทำธุรกิจ
  • ชยพงศ์ สายฟ้า ผู้บริหารโรงเรียนเกษมพิทยา ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ณฐภาส์ รัชตะกุลธำรง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว
  • พลีธรรม ตริยะเกษม บุตรของนายพีรพล ตริยะเกษม Activist สมัย 14 ตุลา 16 กก.ผจก. บริษัทดินสอ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Learning และ Civic Education (การสอนด้านความเป็นพลเมือง)

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า ทั้ง 6 คน ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพและเป็นคนรุ่นใหม่ ที่จะมาทำงานร่วมกับ ดร.เอ้ ในการขับเคลื่อนการศึกษาทันสมัยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อร่วมกันสร้างคนเก่ง คนดี และคนรุ่นใหม่ที่สนองตอบความต้องการของโลกยุคใหม่ให้กับประเทศต่อไป

นายจุรินทร์ ยังได้ให้คำจำกัดความในเรื่องการศึกษาทันสมัย ของพรรคฯ ว่า เป็นการศึกษาที่พร้อมสนองตอบต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน ในระบบ นอกระบบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างคนเก่ง คนดี ที่มีศักยภาพให้กับประเทศต่อไป ในนามพรรคประชาธิปัตย์

สำหรับรูปธรรมในการขับเคลื่อนการศึกษาทันสมัยนั้น พรรคประชาธิปัตย์ ยังมีบุคลากรที่มีประสบการณ์อีกจำนวนมาก เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาในภาพรวมของประเทศด้วย ตั้งแต่ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายประกอบ รัตนพันธ์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และยังมีปลัดกระทรวงอีกหลายท่าน ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับการสร้างคนเก่ง และคนดีให้กับประเทศต่อไป

สำหรับเรื่องนี้ ศ.ดร.สุชัชวีร์ ได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ที่ให้โอกาสตนได้ทำงานที่ตนมี passion มาก ทั้งเรื่องกรุงเทพมหานครและเรื่องการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าใครจะมาทำการศึกษาได้ เพราะการศึกษานั้นมีความซับซ้อนตั้งแต่รากของปัญหาตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปจนถึงอนาคต ซึ่งหัวหน้าพรรคและพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาทันสมัย และผู้ที่จะทำต้องมี passion มีความสนใจ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องการศึกษาจริงๆ พร้อมกับแนะนำทีมงานที่เป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความรู้ทั้งเรื่องการศึกษา เรื่องการเรียนการสอนในห้องเรียน นอกห้องเรียน และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ดังนั้นการจะออกเป็นนโยบายด้านการศึกษาได้ จุดเริ่มต้นต้องมาจากคนที่เข้าใจจริง ตกผลึกและมี passion ซึ่งเรื่องการศึกษาทันสมัยนั้น ต้องเริ่มต้นด้วยวิธีคิดที่ทันสมัยด้วย

โดยวิธีคิดที่ทันสมัยนั้น ประกอบด้วย 1. การจะออกนโยบายใดๆ สิ่งสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วม ทั้งเด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีด้วย 2. การกระทำที่ทันสมัย ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้ความสนใจมากในเรื่องการกระจายอำนาจทางการศึกษา ไม่กระจุกความเจริญ กระจายโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในเรื่องการศึกษาแก่คนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เกิดอยู่ในวงการศึกษา หลังจากที่จบการศึกษา ทำงานแล้ว ไปจนถึงตลอดชีพ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการประกาศจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเพราะผู้ที่มาร่วมเปิดตัวในวันนี้ก็เป็นคนที่มีความเข้าใจทางด้านการศึกษาอย่างลึกซึ้ง

'จุรินทร์' เผยยังไม่มีสัญญาณปรับ ครม. ระบุให้กำลังใจ 'ประยุทธ์' ตั้งแต่วันแรก แต่ไม่จำเป็นต้องบอกใคร

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องให้ยึดโควตากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า ยังไม่มีสัญญาณการปรับ ครม. และตนคิดว่าไม่เกิดขึ้นแน่ๆ

ส่วนได้สอบถามเรื่องนี้กับ พล.อ.ประวิตร หรือไม่นั้น นายจุรินทร์ ระบุว่า ไม่ถาม และไม่มีความจำเป็นต้องถาม ในฐานะหัวหน้าพรรค ตนทราบดีว่ามีใครบ้างเกี่ยวข้อง ซึ่งคนที่ออกมาพูดไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในการปรับ ครม. จะต้องคุยกับพรรคร่วมรัฐบาล ตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ ก็มีหลักในการพิจารณา การดำเนินการใดๆ ต้องทำในฐานะรัฐบาลผสม ซึ่งมีรูปแบบอยู่ พรรคประชาธิปัตย์ก็มีหลักในการทำการเมืองตามระบบรัฐสภา

ส่วนกรณีพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคไปให้กำลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ เช่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ได้ให้กำลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ อย่างไรบ้าง นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนให้กำลังใจตั้งแต่วันแรก ไม่จำเป็นต้องบอกให้ใครทราบ เป็นการสื่อสารให้ พล.อ.ประยุทธ์ รับทราบ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ก็ขอบคุณ เพราะกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่มีวุฒิภาวะในการทำงานร่วมกัน

เมื่อถามว่า มีความกังวลคดีจัดซื้อรถอเนกประสงค์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี ในสมัยเป็นนายก อบจ.สงขลา หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ไม่มีความกังวล หากเป็นเรื่องเนื้อหาคดี ซึ่งทั้งนายนิพนธ์ และนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ทนายความ ก็ไม่หนักใจ เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ต้องไปสู้ในศาล ทุกคนยืนยันว่าไม่มีอะไรน่าห่วง พรรคประชาธิปัตย์ก็ให้กำลังใจนายนิพนธ์ เพราะไม่ได้ทุจริต เพียงแต่ไม่จ่ายเงินเมื่อเห็นว่าเป็นการฮั้วประมูล เป็นการรักษาผลประโยชน์ของราชการ ดังนั้นต้องเห็นใจนายนิพนธ์ ต่อไปคนที่ใช้ดุลพินิจถูกต้อง รักษาผลประโยชน์ราชการ ก็จะท้อถอย เสียกำลังใจ คดีนี้จะเป็นคดีที่พิสูจน์ต่อไป

ส่วนกรณีที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล เรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์พิจารณานายนิพนธ์ แสดงสปิริตต่อเรื่องนี้ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ท่านเป็น ส.ส.พรรคก้าวไกล คำตอบก็มีอยู่แล้ว

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่ามีกระบวนการทางการเมืองทำให้นายนิพนธ์หลุดจากตำแหน่ง และเสียโควตากระทรวงมหาดไทยไป นายจุรินทร์ กล่าวว่า เรื่องโควตาเป็นข้อตกลงตั้งแต่ตั้งรัฐบาล มองว่าคงไม่เกิดขึ้นง่ายๆ เมื่อถามย้ำว่า มั่นใจใช่หรือไม่ นายจุรินทร์ ย้ำว่า ไม่เกิดได้ง่าย

ส่วนหากนายนิพนธ์ ต้องพ้นจากตำแหน่ง จะมีแนวทางแก้ไขหรือจุดยืนต่อเรื่องนี้อย่างไร นายจุรินทร์ กล่าวว่า ยังไม่เกิดขึ้น

ที่มาเรียบเรียงจากสำนักข่าวไทย [1] [2]
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท