องค์กรภาคประชาชนยื่นหนังสือจี้ทุกพรรค ‘ปิดสวิตช์’ อำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ

เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนร่วมยื่นหนังสือ จี้ทุกพรรคการเมืองโหวตในการประชุมรัฐสภาร่วม ยกเลิกมาตรา 272 ในรัฐธรรมนูญ’60 ปิดสวิตช์อำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ พร้อมชวนจับตา ส.ส.พรรคไหน หนุนอำนาจ ส.ว.ต่อ บอยคอตไม่ต้องเลือกในการเลือกตั้งครั้งหน้า

 

6 ก.ย. 2565 สุรเมธ น้อยอุบล ผู้สื่อข่าวพิเศษ และแอดมินสื่อ "เฟรนด์ส ทอล์ก" (Friends Talk) ถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์ม 'ยูทูบ' วันนี้ (6 ก.ย.) ที่หน้ารัฐสภา แยกเกียกกาย ฝั่งถนนทหาร เมื่อเวลา 10.00 น. เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมหลายองค์กร นำโดยคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) จะเข้ามายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงทุกพรรคการเมืองในประเด็น ยกเลิกมาตรา 272 หรือตัดอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีของ ส.ว. หรือสมาชิกวุฒิสภา 

เวลา 10.15 น. ‘บอย’ ชาติชาย แกดำ นักกิจกรรมการเมือง ระบุว่า วันนี้ภาคประชาชนมีความต้องการมายื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภา และให้ประธานฯ แจ้งไปยังวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ทั้ง ส.ว. และ ส.ส. เห็นด้วยกับประชาชนในการตัดอำนาจ ส.ว. 250 คน 

“แต่ถ้าเกิดว่า เราส่งหนังสือไปแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคใดก็ตามไม่เห็นด้วยกับเรา ยังจะไปเห็นด้วยกับ ส.ว. 250 คน ให้มีอำนาจในการเลือกนายกฯ คนนอก ซึ่งใครก็ไม่รู้ และก็สร้างปัญหากลับวนลูปเหมือนเดิม เราจะนำรายชื่อ ส.ส. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนนั้น มาเสียบประจาน เลือกตั้งต่อไปที่จะถึง ห้ามเลือก ส.ส.คนนี้” 'บอย' ชาติชาย แกดำ กล่าว

บอย ระบุถึง ส.ว.หวังให้ทบทวนตัวเอง และกลับตัวกลับใจ หันมาสนับสนุนการปิดสวิตช์ ส.ว. 250 คน ในการเลือกนายกฯ 

‘แชมป์’ จากคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) ระบุว่า ประชาชนมาวันนี้มีเป้าหมายหลัก เพื่อปิดสวิตช์อำนาจ ส.ว. ที่ลากตั้งกันมาโดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งในรัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี และในระหว่าง 5 ปี มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีได้  

แชมป์ จาก ครช.

“ดังนั้นแล้ว การเลือกตั้งในปีหน้า ถ้า ส.ว.ชุดนี้ยังอยู่ ยังไม่ปิดสวิตช์มันลงตอนนี้ ส.ว.จะมีอำนาจเลือกนายกฯ เข้ามา ต่อให้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่ตั้งใจจะเลือกอาจจะชนะก็ได้ แต่ ส.ว. ก็ยังสามารถเลือกคนอย่างประยุทธ์ คนอย่างประวิตร ที่ทำรัฐประหารมาเป็นนายกฯ ได้อยู่ดี ดังนั้น เสียงที่เราเลือกตั้งมาอาจจะไม่มีความหมายเลยด้วยซ้ำ” แชมป์ ระบุ

แชมป์ ระบุว่า กฎหมายที่เข้าชื่อโดยประชาชนหลายร่าง ซึ่งจะนำไปสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ดีได้ ส่วนมาก ล้วนถูกโหวตตกโดย ส.ว.ทั้งสิ้น นอกจากประยุทธ์แล้ว นอกจาก ส.ส.ที่เข้าข้างรัฐบาลแล้ว “ส.ว.เลยที่ขวางทางการพัฒนาประเทศไทย ให้จมปรักอยู่ทุกวันนี้”

“ตอนนี้เป็นไปได้ที่สุดที่เราจะปิดสวิตช์ มาตรา 272 ที่เรามากันวันนี้ อยากฝากไว้ อยากให้จับตาดูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไหนวันนี้ พรรคไหนที่ยังโหวตรับให้ ส.ว.ยังมีงาระคงอยู่ต่อไป พรรคไหนที่ไม่ปิดสวิตช์ ส.ว.ตั้งแต่วันนี้ การเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ต้องไปเลือกพรรคเหล่านั้น” แชมป์ ทิ้งท้าย

‘ไหม’ ธนพร วิจันทร์ สมาชิกเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน อ่านหนังสือที่จะไปยื่นต่อประธานรัฐสภา เนื่องจากวันนี้จะมีวาระมาตรา 272 ที่จะเข้าประชุมสภา เสนอแก้ไขในการตัดอำนาจ ส.ว. 

รายละเอียดในหนังสือโดยคร่าว ระบุว่าเนื่องด้วยวันนี้ (6 ก.ย. 2565) มีระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ก็คือการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่… พุทธศักราช… ที่โดยเสนอโดยการเข้าชื่อของประชาชน ซึ่งมีการเสนอให้มีการยกเลิกมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 หรือการตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการคัดเลือกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในการลงมติเลือกบุคคลเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรี 

เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนที่มีรายชื่อข้างท้ายนี้เห็นว่าอำนาจมีมากเป็นพิเศษของสมาชิกวุฒิสภา ที่มีมาแบบพิเศษนั้นเป็นปัจจัยสำคัญให้รัฐสภาแห่งนี้ ไม่ได้รับการเชื่อถือและการยอมรับ และทำให้เสียงที่มาจากสมาชิกวุฒิสภาขาดความชอบธรรม ขาดการยึดโยงกับประชาชน อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนคัดค้านมาตรา 272 ตามที่มีรายชื่อ 132 องค์กร และอาจจะมีมากกว่านี้ 

เรามีความเห็นว่าตั้งแต่คณะความสงบแห่งชาติ ทำรัฐประหารเมื่อ 2557 ก็ได้ยึดอำนาจการปกครองประเทศไว้ในมือของคนกลุ่มเดียว และยังไม่คืนอำนาจให้อยู่ในมือของประชาชนอย่างแท้จริง แต่ยังคงยึดกุมอำนาจไว้ด้วยกลไกหลากหลายในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รวมถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกาศ และคำสั่งของ คสช. และองค์กรอีกมากมายที่ถูกแต่งตั้งขึ้น ทั้งนี้ เครื่องมือที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดจากผลพวงเหล่านี้คืออำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี อันเป็นปัจจัยที่กำลังนำไปสู่การสืบทอดอำนาจของคนกลุ่มเดิมต่อไป

อย่างไรก็ตาม กลไกจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้ คือการจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์โปร่งใส เป็นธรรม และโดยเร็ว ซึ่งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้ จะไม่มีความเป็นธรรมได้ และไม่เป็นที่ยอมรับจากประชาชนได้ หากสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังคงมีอำนาจเหนือประชาชน ที่ยังสามารถลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไป 

พวกเราจึงมีความเห็นว่า นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลในอนาคตนั้น จะต้องมีที่มาจากระบอบประชาธิปไตย ที่ยึดโยงกับประชาชน เราจึงเสนอให้ที่ประชุมรัฐสภา เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นต่อแนวทางโดยจะต้องแก้ไข รัฐธรรมนูญ เพื่อยกเลิกอำนาจพิเศษของสมาชิกวุฒิสภา ตามที่ได้บัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ซึ่งถือว่าภารกิจดังกล่าวสำคัญ และเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้ลดหายไปในที่สุด 

ในช่วงที่อายุของรัฐสภานี้กำลังจะหมดลง และมีข้อเสนอจากประชาชนให้ยกเลิกมาตรา 272 บรรจุในระเบียบวาระแล้ว องค์กรภาคประชาชนจึงขอให้ที่ประชุมร่วมของรัฐสภานำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาโดยเร็ว และเนื่องจากให้แก้ไขเพียง ตัดข้อความออก 5 บรรทัดเท่านั้น ไม่มีการเพิ่มเติมข้อความใดๆ เข้ามาใหม่ และไม่ได้มีถ้อยความพิจารณาลงรายละเอียด ไม่กระทบกับมาตราอื่นๆ ในรัฐธรรมนูญ และไม่เคยมีเหตุผลที่ชอบธรรมจะเห็นคัดค้านเป็นอย่างอื่นได้ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ลงมติ 3 วาระรวดภายในวันที่ 7 กันยายน 2565 เพื่อไม่ให้เป็นการยืดเยื้อออกไปโดยไม่จำเป็น และอาจทำให้เรื่องสำคัญนี้พิจารณาไม่เสร็จก่อนอายุของรัฐสภาชุดนี้ที่จะหมดลง และจัดการเลือกตั้งใหม่ นั่นหมายความว่า สังคมไทยยังจะต้องตีบตัน และไม่สามารถสร้างทางออกได้อย่างแท้จริง 

บรรยากาศการชุมนุมวันนี้ เว็บไซต์ ‘มติชน ออนไลน์’ รายงานว่า ประชาชนกลุ่มหนึ่งเดินทางมาถึง โดยมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการจูงแพะ บางรายสวมใส่เสื้อยืดสีดำสกรีนภาพใบหน้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ยืนเรียงแถวชูป้ายข้อความระบุว่า “#ตัดอํานาจ ส.ว.” “ปิดสวิตช์ ส.ว.” โดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจคอยสังเกตการณ์บริเวณใกล้เคียง

ต่อมา เมื่อเวลา 10.30 น. ตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายแรงงานอ่านแถลงการณ์ และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการนํากรรไกรตัดหญ้ามาตัดป้ายผ้าที่มีข้อความว่า "อํานาจ ส.ว." เพื่อแสดงออกถึงการเรียกร้องให้มีการตัดอํานาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ท่ามกลางเสียงโห่ร้องของประชาชน

'ปูน' ทะลุฟ้า นำกรรไกรตัดหญ้ามาตัดป้ายผ้าที่มีข้อความว่า 'อำนาจ ส.ว.'

เวลา 10.40 น. เครือข่ายองค์กระภาคประชาชนเข้าไปยื่นหนังสือ ‘ตัดอำนาจ ส.ว. 3 วาระรวด’ ที่จุดยืนหนังสือของรัฐสภา โดยมีตัวแทนจากรัฐสภาเป็นผู้รับหนังสือ หลังจากยื่นหนังสือ เครือข่ายภาคประชาชนได้นำกระดาษที่เขียนว่า ส.ว. มาฉีกออก และโปรยตรงจุดยื่นหนังสือ เพื่อแสดงออกถึงการตัดอำนาจของ ส.ว.

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์