โปรดเกล้าแต่งตั้งตำรวจ 255 นาย ‘ดำรงศักดิ์’ ขึ้น ผบ.ตร.-‘โผทหาร’ ถึงมือ 'ประวิตร' แล้ว จ่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 255 นาย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ขึ้นเป็น ผบ.ตร.คนที่ 13 สุรเชษฐ์ หักพาล และต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็น รอง ผบ.ตร.-สื่อสายทหารรายงาน ‘โผทหาร’ ถึงมือรักษาการนายกฯ แล้ว เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ

 

8 ก.ย. 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่วานนี้ (7 ก.ย.) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 255 ราย โดยพลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ขึ้นเป็น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 13

พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ (ที่มา: police tv)

ขณะที่ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับการแต่งตั้งจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 

 1. พลตํารวจโท กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
 2. พลตํารวจโท ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
 3. พลตํารวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
 4. พลตํารวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5 ตำแหน่ง

 1. พลตํารวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ. 4) 
 2. พลตํารวจโท กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
 3. พลตํารวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
 4. พลตํารวจโท นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้บัญชาการศึกษา
 5. พลตํารวจโท สําราญ นวลมา ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล 

รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ 4) จำนวน 2 ตำแหน่ง 

 1. พลตํารวจโท วีระ จิรวีระ ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ 
 2. พลตํารวจโท สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี

ตำแหน่งอื่นๆ

พลตํารวจโท กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง

พลตํารวจโท ทรงเกียรติ วาทะกุล จเรตํารวจ (สบ 8) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)

พลตํารวจโท ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 2 ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล

พลตํารวจโท สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 4

พลตํารวจโท อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่นายตํารวจประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล

หมายเหตุ - สามารถอ่านรายชื่อทั้งหมด 255 รายชื่อ โดยการคลิกลิงก์ตรงนี้เว็บไซต์ราชกิจจาฯ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

‘โผทหาร’ ถึงมือประวิตรแล้ว เตรียมขึ้นนำทูลเกล้าฯ 

วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร รายงานวานนี้ (7 ก.ย.) ผ่านเว็บไซต์ LLPCH.News ระบุมีรายงานว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามท้ายบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผูับัญชาการกองทัพบก ผู้บัญชาการกองทัพเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ หลังประชุมบอร์ด 5 เสือกลาโหม เมื่อ 30 ส.ค. 2565 

อย่างไรก็ตาม วานนี้ (7 ก.ย.) โผทหารได้ส่งถึงมือ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมขึ้นนำทูลเกล้าถวายต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวสายทหารคาดการณ์ว่า ในปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอกธนิธชนก สังขจันทร์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม (เตรียมทหาร รุ่นที่ 24) ขึ้นเป็น ปลัดกลาโหม คนใหม่ 

พลเอก สิทธิพร มุสิกะสิณ พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ จากรองผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นรองปลัดกลาโหม

สำหรับกองบัญชาการกองทัพไทย คาดการณ์ว่า พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 

ขณะที่พลเอกทรงวิทย์ หนุนภักดี หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสธ. ประจำผู้บัญชาการกองทัพ และพลเอกสุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอกธิติชัย เทียนทอง (เตรียมทหาร รุ่นที่ 24) รองเสนาธิการ (เสธ.) ทหาร เป็น เสธ.ทหาร พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ รองเสธ.ทหาร เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ผู้บัญชาการ คปอ. (เตรียมทหาร รุ่นที่ 22) เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ในส่วนกองทัพบกนั้น พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ (เตรียมทหาร รุ่นที่ 22) นั่งผู้บัญชาการกองทัพบกต่อเป็นปีที่ 3 โดยจัด 5 เสือทัพบกใหม่ โดยคาดว่า พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ (เตรียมทหาร รุ่นที่ 23) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ยังต้องรอไปก่อน จนกว่า ณรงค์พันธ์ จะเกษียณอายุราชการใน ต.ค. 2566 โดยขยับขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบก ครองอาวุโส รอจ่อคิวไปก่อน

พลเอกภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง (เตรียมทหาร รุ่นที่ 24) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานที่ปรึกษาทหารบก พลโทสุขสวรรค์ หนองบังล่าง (เตรียมทหาร รุ่นที่ 23) แม่ทัพภาคที่ 1 บูรพาพยัคฆ์คอแดง ขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ขึ้น 5 เสือทหารบก ลุ้นชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการทหารบกปีหน้า กับพลเอกเจริญชัย หินเธาว์ เพื่อน เตรียมทหาร รุ่นที่ 23 สายทหารเสือฯ คอแดง  

พลโท ภูวนารถ ชมพูบุตร รองเสธ. ทหารบก สายบูรพาพยัคฆ์ เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 ของณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ที่คาดว่าจะให้มาดูสายงานส่งกำลังบำรุง (กบ.)

พลโทอุกฤษฎ์ บุญตานนท์ (เตรียมทหาร รุ่นที่ 24) เจ้ากรมยุทธการทหารบก ฟาสต์แทร็กขึ้น เสธ.ทหารบกคนใหม่ เพราะเป็นที่ทราบดีในทหารบกว่า พลโทอุกฤษฎ์ เป็นนายทหารคนเก่งของกรมยุทธการทหารบก และอายุน้อย เกษียณ 2570 จึงเป็นที่จับตามอง

ด้านกองทัพเรือ คาดว่า พลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ (เตรียมทหาร รุ่นที่ 22) เป็นว่าที่ผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ ที่จะเกษียณใน ต.ค. 2566

พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสธ.ทหารเรือ (เตรียมทหาร รุ่นที่ 23) ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ ปีสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (เตรียมทหารรุ่นที่ 25) ขยับเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เพราะอาวุโสกว่า

พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ (เตรียมทหาร รุ่นที่ 23) ขึ้นมาเป็นเสนาธิการทหารเรือ ประดับยศพลเรือเอก

พลเรือโท อะดุง พันธุ์เอี่ยม เจ้ากรมสื่อสารทหารเรือ (เตรียมทหารรุ่น 23) ขึ้นเป็นพลเรือเอก ไปเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ 

ที่จะทำให้พลเรือเอก สุวิน และพลเรือโท ชลธิศ ที่จะเกษียณอายุราชการ 2568 พร้อมกัน ชิงผู้บัญชาการทหารเรือ ในปีหน้า (2566)

สุดท้าย เหล่าทัพอากาศ คาดดว่า พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ (เตรียมทหาร รุ่นที่ 22) พลิกมาเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอกชานนท์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (เตรียมทหารรุ่นที่ 23) ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก พงสวัสดิ์ จันทสาร ที่ปรึกษาพิเศษทหารอากาศ (เตรียมทหาร รุ่นที่ 23) แบะพลอากาศเอก พันธุ์ภักดี พัฒนกุล เสธ.ทหารอากาศ (เตรียมทหาร รุ่นที่ 24) เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ที่ปรึกษาพิเศษทหารอากาศ (เตรียมทหาร รุ่นที่ 23) เป็น เสธ.ทหารอากาศ

ขณะที่ พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่มีชื่อเป็น 1 ใน 3 แคนดิเดตที่ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เสนอให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พิจารณา แต่ที่สุดแล้วถูกขยับออกไปเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม ส่วน พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา (เตรียมทหาร รุ่นที่ 22) ผู้บัญชาการ คปอ. เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท