โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายทหาร 765 นาย มีผล 1 ต.ค. 2565

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายทหาร 765 นาย มีผล 1 ต.ค. 2565 'พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์' เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม 'พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์' เป็น ผบ.ทร. 'พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ' เป็น ผบ.ทอ.

10 ก.ย. 2565 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล จำนวน 765 นาย มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพ ได้แก่ พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ (ตท.24) รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม   พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ (ตท.22) รอง ผบ.ทอ. เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.ธีระกุล กาญจนะ รอง ผบ.ทร. เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.นุชิต ศรีบุญส่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองปลัดกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย 

พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี (ตท .24) หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการ เป็น รอง ผบ.ทสส. พล.อ.ศิราวุธ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผบ.ทสส. พลเรือเอก สุทธินันท์สมานรักษ์ รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผบ.ทสส. พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา (ตท.22) ผบ.คปอ. เป็น รอง ผบ.ทสส. พล.อ.ธิติชัย เทียนทอง (ตท.24) รองเสธนาธิการทหาร เป็นเสนาธิการทหาร

พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ (ตท.21) แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น รองเสนาธิการทหาร พล.ท.อนุสรรค์ คุ้มอักษร (ตท.23)รอง ผบ.นทพ. เป็น ผบ.นทพ.

กองทัพบก 

พล.อ.เจริญชัย สินเธาว์ (ตท.23) ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็น รอง ผบ.ทบ พล.ท. เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.4  เป็น ผช.ผบ.ทบ พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง (ตท.23) มทภ.1 เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.ท.อุกฤษฏ์ บุญตานนท์ (ตท.24) เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น เสธ.ทบ.

พล.ท.ธราพงษ์ มาละคำ (ตท.24)  แม่ทัพน้อยที่ 1 น้องรัก พล.อ.ประวิตร   เป็นที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพบก 

พล.ต.พนา แคล้วปลอดทุกข์ (ตท.26) รอง มทภ.1 เป็น แม่ทัพภาคที่1 พล.ต.สุริยะ เอี่ยมสุโร (ตท 22) รอง มทภ.3 เป็น มทภ.3

กองทัพอากาศ

พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ (ตท.22) ผู้ช่วย ผบ.ทอ. เป็น ผบ.ทอ. พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา (ตท.23) ผู้ช่วย ผบ.ทอ.เป็น รอง ผบ.ทอ. 
พล.อ.อ.พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี  พัฒนกุล (ตท.24) เสธ ทอ. เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.อ.อ.ณรงค์ อินทรชาติ (ตท.23) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น เสธ.ทอ.

กองทัพเรือ 

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ (ตท 22) ผู้ช่วย ผบ.ทร.เป็น ผบ.ทร. พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ (ตท.23) เสธ.ทร.เป็น รอง ผบ.ทร. พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข (ตท. 25) ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทร. พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ตท.23  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น เสธ.ทร. พล.ร.ท.อดุง พันธ์เอี่ยม (ตท.23) เจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท