เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพ จ.ระยอง ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC ปี 65

เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง "รวมพลคนระยองร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC" ปี 2565

21 ก.ย.2565 กลุ่มงานสื่อสารสังคม สช. รายงานว่า เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา สมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง "รวมพลคนระยองร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC" ปี 2565 ที่ห้องประชุมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ/สุขภาวะของจังหวัดระยอง อันซับซ้อนหลากหลาย รวมถึงปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อม การบริโภคอาหารปลอดภัย และปัญหาจากการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข  ประธานในพิธี กล่าวว่า แนวคิดการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เกิดจากการร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  นำไปสู่การเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน โดยมติสมัชชาสุขภาพมีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วม เพราะเกิดจากฉันทามติเสียงข้างล่างสู่ข้างบน เป็นเวทีของการสร้างสรรค์แผนพัฒนาประเทศ  โดยเป้าหมายของสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง"รวมพลคนระยองร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC" มีแผนงานหลักในการพัฒนา 5 ด้าน  คือ  1.อาหารปลอดภัย 2.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.การท่องเที่ยวชุมชน 4.การสื่อสารชุมชน  และ 5.การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเมือง

สาธิต ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกด้วยว่าได้ วันนี้ได้เข้าร่วมงานสร้างสุขที่ปลายทางครั้งที่ 4 เล่าความเคลื่อนไหวงานสุขภาวะของพื้นที่กับสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยองในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)ในระยะสุดท้ายเพื่อวางแผนการดูแลตัวเองตามความต้องการของเรา ชีวิตปลายทาง ต้องสร้างภูมิคุ้มกันในทุกเรื่อง “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกาย”เพราะทุกเรื่องมีคุณค่าและประโยชน์สูงสุดในพื้นที่

นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ต้องกำหนดการบริหารจัดการพื้นที่กำหนด Zoning เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการผลผลิตทั้งปริมาณ และคุณภาพให้เพียงพอท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้นโครงสร้างกลไกที่มีส่วนร่วมต้องมีความมั่นคงทั้งแนวราบและแนวดิ่งต้องผสานกันอย่างเท่าเทียมรวมถึงต้องมีการเพิ่มความชัดเจนของการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมและปลายทางของคนระยองเพื่อสร้างสังคมที่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้พลเมืองระยอง

ภายในงานมีการจัดเวทีเสวนา "รวมพลังสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC จังหวัดระยอง" โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเวทีเสวนา อาทิ นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง  นพ.ปรีดา แต้อารักษ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนายสุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง ในการนำเสนอนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อคนระยอง

นอกจากนี้ในงานยังมีการแบ่งกลุ่มงาน 5 กลุ่ม นำเสนอ แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan ) ในประเด็น 1. อาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง  สาธารณสุขจังหวัดระยองสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง และหอการค้าจังหวัดระยอง 2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า อากาศ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)  3.  การท่องเที่ยวชุมชน บนเส้นทางสุขภาพอาหารปลอดภัย ประเพณี วิถี อัตลักษณ์วัฒนธรรม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 4.การจัดการการสื่อสารอย่างเป็นระบบ การสื่อสารสังคมต่อสาธารณะเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง และ 5.การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเมืองเพื่อให้ประเทศไทยมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่โปร่งใสอย่างแท้จริง  

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์