'ธำรงศักดิ์' เปิดโพล Gen Z 85.8% เห็นว่า รัฐธรรมนูญ 2560 เป็นเผด็จการ

'ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์' ระบุผลสำรวจ Gen Z จำนวน 707 คน ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี 85.8% เห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เป็นเผด็จการ

3 ต.ค.2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก 'ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์' ของ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รายงานว่า งานวิจัยส่วนบุคคลของตน เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากคน Gen Z (ช่วงอายุ 18-25 ปี ทั้งประเทศมี 6.86 ล้านคน) ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯและทุกภาคของประเทศ จำนวน 707 คน ข้อคำถามว่า “ท่านคิดว่า รัฐธรรมนูญ คสช. 2560 มีความเป็นประชาธิปไตย หรือ เผด็จการ”

ผลการวิจัยพบว่า

1. คน Gen Z ส่วนใหญ่เห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เป็นเผด็จการ จำนวน 606 คน คิดเป็น 85.8% รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เป็นประชาธิปไตย จำนวน 18 คน คิดเป็น 2.5% ไม่แสดงความเห็น 82 คน คิดเป็น 11.6%

2. ทัศนคติคน Gen Z เห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เป็นเผด็จการ สอดคล้องกับทัศนคติคน Gen Z ที่ให้ยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง ที่มีมากถึง 85.5% และเกือบทั้งหมดของคน Gen Z ไม่ปรารถนาให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และพลเอกประวัติ วงษ์สุวรรณ เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

3. ทัศนคติคน Gen Z เห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เป็นเผด็จการ สอดคล้องกับทัศนคติประชาชนกรุงเทพฯ ในคราวเลือกตั้งผู้ว่า กทม. พฤษภาคม 2565 ที่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร คสช. 2557 และสอดคล้องกับงานวิจัยทัศนคติประชาชนในอีกหลายจังหวัดที่เห็นว่ารัฐประหาร คสช. 2557 ไม่ได้ช่วยสร้างรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยที่สูงขึ้น โดยนัยกลับกันคือ รัฐประหาร คสช. สร้างรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นเผด็จการ

4. สอดคล้องทัศนคติคน Gen Z ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาจาก 14 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ที่สำรวจเมื่อ 29 กันยายน 2565 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 63 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมปลาย อายุ 15-17 ปี

ส่วนใหญ่เห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เป็นเผด็จการ จำนวน 44 คน คิดเป็น 69.9% รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เป็นประชาธิปไตย จำนวน 6 คน คิดเป็น 9.5% ไม่แสดงความเห็น 13 คน คิดเป็น 20.6%

ทั้งให้ยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง มากถึง 50.8% ส่วนใหญ่ปรารถนาให้ นายชัชชาติ (37.3%) นายธนาธร (35.6%) นายทักษิณ (15.3%) นายพิธา (6.8%) นางสาวแพรทองธาร (3.4%)  เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตามลำดับ

5. สอดคล้องทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ที่เป็นพระและฆราวาส ที่สำรวจเมื่อ 1 ต.ค. 2565 ในเวทีการอภิปรายทางวิชาการ ที่ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (วังน้อย) จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 45 คน ส่วนใหญ่เป็นพระกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

ส่วนใหญ่เห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เป็นเผด็จการ จำนวน 32 คน คิดเป็น 71.1% รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เป็นประชาธิปไตย จำนวน 1 คน คิดเป็น 2.2% ไม่แสดงความเห็น 12 คน คิดเป็น 26.7%

ทั้งให้ยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง มากถึง 75.6% ทั้งหมดไม่ปรารถนาให้พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป แต่ปรารถนาให้ ชัชชาติ (46.7%) ทักษิณ (15.6%) แพรทองธาร (13.3%) ธนาธร (11.1%) พิธา (6.7%) เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตามลำดับ

ข้อมูลพื้นฐาน

งานวิจัยทัศนคติของคน Gen Z ต่อ 5 ประเด็นคำถามนี้ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7-16 ก.ย. 2565  โดยเก็บจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ภาคกลางที่ปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี อยุธยา ภาคเหนือที่พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี รวม 16 จังหวัด

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม : หญิง 422 คน (59.7%) ชาย 200 คน (28.3%) เพศหลากหลาย 85 คน (12.0%)

โรงเรียนที่ท่านจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากเขตภูมิภาคใด : กรุงเทพฯ 173 คน (24.5%) ภาคกลาง 272 คน (38.5%) ภาคเหนือ 62 คน (8.7%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 คน (10.6%) ภาคใต้ 125 คน (17.7%)

มีผู้ไม่ตอบคำถามในข้อนี้รวม 1 คน ผู้ตอบคำถามข้อนี้ 706 คน

อ้างอิง

  • “เปิดผลวิจัย ม.รังสิต คนกรุงเทพฯ 93% ยี้ ‘รัฐประหาร’ ทุกเพศ วัย อาชีพ ไม่เว้น ขรก.” ใน มติชนออนไลน์ (15 พฤษภาคม 2565) <https://www.matichon.co.th/politics/news_3345039
  • “งานศึกษา นศ.ป.โท ม.รังสิต เผยคนกรุงฯ 93% ไม่เอารัฐประหาร ขอเลือกตั้ง ผอ.เขต - เอา ส.ข.คืนมา.” ใน ประชาไท (16 พฤษภาคม 2022) <https://prachatai.com/journal/2022/05/98631
  • “พล.อ.ประยุทธ์ มีอิทธิพลโน้มน้าว ปชช.ให้เลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ได้ ? อ่านงานวิจัย รศ.ดร.ธำรงศักดิ์ มีคำตอบ!” ใน มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ (7 เมษายน 2565) <https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_540960
  • “เปิด 3 งานวิจัย ม.รังสิต คนพังงา อยุธยา ปราจีนฯ ไม่เอาแล้วรัฐประหาร ทำชาติไม่พัฒนา.” ใน มติชนออนไลน์ (17 พฤษภาคม 2565) <https://www.matichon.co.th/politics/news_3348149
  • “งานศึกษา นศ.ป.โท ม.รังสิต 4 ชิ้น ชี้คนกรุง-คนต่างจังหวัด ไม่เอารัฐประหาร 57.” ใน ประชาไท (18 พฤษภาคม 2022) <https://prachatai.com/journal/2022/05/98665
  • ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. “ความนิยมต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ กับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ 2565.” ใน มติชน (7 พฤษภาคม 2565), หน้า 12.

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท