สถานีอนามัย-รพ.สต. ถ่ายโอนไป อบจ. ปีงบ 66 สปสช.จ่ายค่าบริการเหมือนเดิม

ที่ประชุม บอร์ด สปสช. รับทราบความคืบหน้ากรณีจัดสรรค่าบริการให้สถานีอนามัย-รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไป อบจ. ในปีงบประมาณ 66 โดยการดำเนินการยังคงเหมือนเดิม ขณะนี้รอข้อตกลงแต่ละจังหวัด โดย สปสช. พร้อมให้ความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยบริการ-ประชาชน  

 

11 ต.ค. 2565 ทีมสื่อ สปสช. รายงานวันนี้ (11 ต.ค.) ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยมี อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นั่งเก้าประธาน มีมติรับทราบความคืบหน้าการจัดสรรค่าบริการสาธารณสุขแก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่จะถ่ายโอนไปยังองค์การบริการส่วนจังหวัด (อบจ.) ในปีงบประมาณ 2566 ทั้งหมด 49 จังหวัด จำนวน 3,264 แห่ง 

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ.

สำหรับการดำเนินที่ผ่านมาเป็นไปตามมติบอร์ด สปสช. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อ 7 ก.พ. 2565 ซึ่งได้เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามนโยบายการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข โดยมีหลักการว่า รพ.สต. ยังคงสถานะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่ายหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แม้มีการถ่ายโอนไปยัง อบจ.

นอกจากนี้ ทางเลือกรูปแบบการจัดสรรงบกองทุนฯ ให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่ 1. จัดสรรงบผ่านหน่วยบริการประจำ (CUP) ซึ่งมีการดำเนินอยู่แล้วในขณะนี้ 2. โอนงบประมาณโดยตรงให้กับ รพ.สต. ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกับหน่วยบริการประจำ 3. ทางเลือกอื่นๆ โดยแต่ละแห่งสามารถเลือกเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการเหมือนกันทุกแห่ง   

ทั้งนี้ โดยยึดหลักจากประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564 ซึ่งได้กำหนดแนวทางไว้ว่า รายได้ของสถานีอนามัยและ รพ.สต. ที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่ อบจ. จะมีรายได้จากหน่วยบริการประจำแม่ข่ายที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้หน่วยบริการประจำแม่ข่ายจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละเครือข่ายได้ทำข้อตกลงที่กำหนดไว้ โดยต้องมีความเสมอภาค และเท่าเทียมกับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาทางคณะทำงานของ สปสช. ได้ขอให้ทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ทำการศึกษาและมานำเสนอ ซึ่งเมื่อได้รับทราบผลการศึกษาแล้ว ได้ขอให้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มติม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำในอนาคต อย่างไรก็ดีทาง สปสช.จะยังคงดำเนินการตามที่ บอร์ด สปสช.มีมติเห็นชอบไว้แล้ว  

นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาฯ สปสช.

รวมถึง สปสช.ปรึกษากับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ และได้ความเห็นว่า แนวทางขณะนี้อาจไม่ต้องแก้ไขประกาศเพิ่มเติม เนื่องจากสามารถจ่ายได้ตามประกาศการบริหารงบกองทุนฯ ที่มีอยู่ ส่วนกรณีถ้าสามารถตกลงกับทางหน่วยบริการเพื่อจ่ายให้กับทาง รพ.สต.โดยตรง ก็สามารถทำได้ตามมติบอร์ด สปสช.ที่ผ่านมา รวมถึงหากในอนาคตมีแนวทางเพิ่มเติมสามารถดำเนินการเพื่อออกประกาศเพิ่มเติมได้  

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 ยังมีมติจากคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 9/2565 โดยได้เห็นชอบให้มีการจัดสรรงบประมาณในปี 2566 ผ่านหน่วยบริการประจำ (CUP) โดยสามารถจ่ายต่อให้กับหน่วยบริการที่ถ่ายโอนตามความตกลงกับคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ในแต่ละแห่ง รวมถึงให้ทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับ สปสช. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และ อบจ. ติดตามและประเมินผลเพื่อลดความความเสี่ยงของผลกระทบต่อบริการประชาชนและหน่วยบริการ

นพ.อภิชาติ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ความคืบหน้าล่าสุดคือเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2565 ทาง สธ. ได้มีหนังสือถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ ขอให้ดำเนินการภารกิจถ่ายโอนโดยให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด และดูแลสนับสนุนการแก้ไขปัญหา รวมถึงยังคงสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ตามความเหมาะสมเหมือนเดิม อีกทั้งจะมีการตั้งศูนย์เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น  

“เพราะฉะนั้นการดำเนินการในตอนนี้ยังเหมือนอยู่ เพียงแต่ว่ากำลังให้มีการตกลงมาจากแต่ละจังหวัด ถ้ามีการตกลงเพิ่มเติมอย่างไร ทาง สปสช. จะนำมาพิจารณาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่ง และรายงานต่อที่ประชุมต่อไป” รองเลขาธิการ สปสช. ระบุ 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์