'ธำรงศักดิ์' เปิดโพล Gen Z ทั่วประเทศ ต้องการให้ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร 84.7%

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ เปิดผลสำรวจ คน Gen Z ที่ศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 707 คน พบส่วนใหญ่เห็นว่าต้องการให้ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร 84.7%

19 ต.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก 'ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์' ของ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รายงานว่า งานวิจัยส่วนบุคคลของตน เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากคน Gen Z (ช่วงอายุถึง 25 ปี) ที่ศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯและทุกภาคของประเทศ จำนวน 707 คน

ข้อคำถามว่า “ท่านคิดว่า ต้องมี หรือ ต้องยกเลิก การเกณฑ์ทหาร” ผลการวิจัยพบว่า

1. คน Gen Z ต้องการให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารสูงถึงร้อยละ 84.7 (598 คน) ยังต้องการให้มีการเกณฑ์ทหารเพียงร้อยละ 5.7 (40 คน) ไม่แสดงความเห็นร้อยละ 9.6 (68 คน)  ผู้หญิงและเพศหลากหลายเกือบทั้งหมดสนับสนุนยกเลิกการเกณฑ์ทหาร

2. จากการเก็บข้อมูลเชิงลึก คน Gen Z ที่เห็นว่า ต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ให้เหตุผล เช่น บังคับเกณฑ์ทหารดับอนาคตดับฝันทำลายชีวิตทางธุรกิจของคนหนุ่ม บังคับเกณฑ์ทหารทำให้เสียโอกาสในหน้าที่การงาน บังคับเกณฑ์ทหารตัดโอกาสของครอบครัว สองปีที่เสียเวลาเปล่าในชีวิต เป็นสิ่งที่แย่มาก ไม่เห็นว่าน่าภาคภูมิใจหรือมีอะไรดี หลายคนต้องเจ็บปวดจากการบังคับเกณฑ์ทหาร เปลืองงบประมาณของชาติ ละเมิดสิทธิมนุษยชน คนจำนวนมากไม่ได้ต้องการเป็นทหาร ต้องไม่บังคับ แต่ควรเป็นความสมัครใจแล้วเพิ่มเงินเดือนเพิ่มสวัสดิการ  การสมัครใจเป็นทหารจะได้ทหารที่มีคุณภาพและศักยภาพ บังคับเกณฑ์ทหารเป็นที่มาของการคอรัปชั่นเรียกรับเงิน สร้างกองทัพสมัยใหม่โดยเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี ปรับปรุงพลทหารให้ไม่เป็นเบ๊รับใช้ปรนนิบัติคนอื่นบ้านนาย พลทหารไม่ใช่กรรมกร

กล่าวโดยสรุป คน Gen Z ยังเห็นความจำเป็นต้องมีพลทหาร มีกองทัพ แต่ต้องเป็นอาชีพของคนสมัครใจ สิ่งสำคัญคือต้องยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร แล้วเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการพลทหารอาชีพ ให้พลทหารรับใช้ชาติ ไม่ใช่เป็นคนรับใช้ใคร พลทหารไม่ใช่กรรมกร เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี จะทำให้จำนวนทหารของกองทัพไทยมีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. สอดคล้องทัศนคติคน Gen Z ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาจาก 14 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ที่สำรวจเมื่อ 29 กันยายน 2565 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 63 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมปลาย อายุ 15-17 ปี ต้องการให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารสูงถึงร้อยละ 84.1 (53 คน) ยังต้องการให้มีการเกณฑ์ทหารเพียงร้อยละ 6.3 (4 คน) ไม่แสดงความเห็นร้อยละ 9.5 (6 คน)

ข้อมูลพื้นฐาน

งานวิจัยทัศนคติของคน Gen Z ต่อ 5 ประเด็นคำถามนี้ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7-16 กันยายน 2565  โดยเก็บจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ภาคกลางที่ปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี อยุธยา ภาคเหนือที่พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี รวม 16 จังหวัด

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม : หญิง 422 คน (59.7%) ชาย 200 คน (28.3%) เพศหลากหลาย 85 คน (12.0%)

โรงเรียนที่ท่านจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากเขตภูมิภาคใด : กรุงเทพฯ 173 คน (24.5%) ภาคกลาง 272 คน (38.5%) ภาคเหนือ 62 คน (8.7%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 คน (10.6%) ภาคใต้ 125 คน (17.7%)

มีผู้ไม่ตอบคำถามในข้อนี้รวม 1 คน ผู้ตอบคำถามข้อนี้ 706 คน

ทั้งนี้ ธำรงศักดิ์ ยังโพสต์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม สิงห์รังสิต Walking Tour จัดกิจกรรมเดินเที่ยวเล่น รอบสนามหลวง เวลา 13.00-16.00 น. วันที่ 5 พ.ย.นี้ด้วย ดังนี้

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์