'นิด้าโพล' ชี้คน กทม.เลือก 'พิธา' เป็นนายก - 'ซูเปอร์โพล' ชู 'อนุทิน' ผู้นำเหนือความขัดแย้ง

'นิด้าโพล' สำรวจความเห็นคน กทม. 2,000 คน ส่วนใหญ่ 20.40% เลือก 'พิธา' นั่งนายก 'ประยุทธ์' รั้งที่สอง ขณะเลือก ส.ส.เขตเลือก 'เพื่อไทย' - 'ซูเปอร์โพล' สำรวจ 2,016 คน ส่วนใหญ่ 35.8% ชู 'อนุทิน' ผู้นำเหนือความขัดแย้ง

30 ต.ค. 2565 “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครจำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่างเรื่อง “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนกทม.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21-27 ต.ค. 2565 เมื่อถามถึงบุคคลที่คนกรุงเทพมหานครจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 20.40 ระบุว่าเป็นนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนมีความมุ่งมั่น มีความรู้ความสามารถ เป็นคนรุ่นใหม่ และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล

อันดับ 2 ร้อยละ 15.20 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนมีความซื่อสัตย์ ชื่นชอบผลงาน ทำให้บ้านเมืองสงบ และต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง อันดับ 3 ร้อยละ 14.10 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะเป็นคนมีความรู้ความสามารถ และต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ อันดับ 4 ร้อยละ 12.20 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ 5 ร้อยละ 7.70 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ เป็นคนมีความน่าเชื่อถือมีประสบการณ์ทำงานทางการเมืองและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

สำหรับพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 28.50 ระบุว่าเป็นพรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 26.45 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 9.50 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และยังไม่ตัดสินใจในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 4 ร้อยละ 9.45 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 5 ร้อยละ 3.05 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 6 ร้อยละ 2.90ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.75 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.10 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ2.05

ระบุว่าเป็น พรรคกล้า อันดับ 10 ร้อยละ 1.15 ระบุว่าเป็น พรรคสร้างอนาคตไทย และร้อยละ 2.60 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคไทยภักดี พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรครวมพลัง (พรรครวมพลังประชาชาติไทย) พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเศรษฐกิจไทยพรรคประชาชาติ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ซูเปอร์โพล' สำรวจ 2,016 คน ส่วนใหญ่ 35.8% ชู 'อนุทิน'  ผู้นำเหนือความขัดแย้ง

ด้านซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,016 ตัวอย่าง เรื่อง ผู้นำการเมือง เหนือความขัดแย้งของสังคมเรื่อง ผู้นำการเมือง เหนือความขัดแย้งของสังคม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.1 ระบุขบวนการ ลบหลู่ ดูหมิ่น สถาบันหลักของชาติเป็นต้นตอของความขัดแย้งของสังคมไทย รองลงมาคือ ร้อยละ 53.4 ระบุ กลุ่มการเมือง รับเงินต่างชาติ มาป่วนเมืองไทย ร้อยละ 41.9 ระบุขบวนการ สามนิ้วเป็นต้นตอของความขัดแย้งของสังคมไทย ร้อยละ 32.0 ระบุขบวนการ ปฏิรูปสถาบันหลักของชาติคือต้นตอของความขัดแย้งของสังคมไทย ร้อยละ 26.2 ระบุเป็นการปฏิวัติ ยึดอำนาจร้อยละ 23.7 ระบุ เป็นการควบรวม ผูกขาด ทางธุรกิจ พลังงาน อาหารและสื่อสาร

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง ผู้นำการเมือง เหนือความขัดแย้งของสังคม พบว่า อันดับหนึ่งหรือร้อยละ 35.8คือนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เพราะชอบคนนี้ที่ไม่มีประวัติขัดแย้งกับใคร พูดน้อย ใครด่ามาถือเป็นข้อเตือนใจ เป็นคนจิตใจดีมีผลงานช่วยเหลือต่อชีวิตผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจและอื่น ๆแก้ปัญหาวิกฤตโควิด ระบบสาธารณสุข เป็นคนดีช่วยเหลือชาวบ้านคนตัวเล็กตัวน้อย มีฝีมือมีเงินร่ำรวยและชอบคนรวย เป็นต้น อันดับสองหรือร้อยละ 29.7 ระบุ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพราะเป็นผู้นำการยึดอำนาจ คุมอยู่ไม่ลุกลาม บ้านเมืองเรียบร้อย ไม่วุ่นวาย ซื่อสัตย์โปร่งใสและชอบทหารเป็นต้น อันดับสามหรือร้อยละ 13.1 ระบุ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยเพราะชอบคนนี้ เป็นผู้หญิง อยากเห็นผู้หญิงเป็นผู้นำ เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่มีประวัติขัดแย้งกับใครและเป็นบุตรสาวอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เป็นต้น

เมื่อจำแนก ผู้นำการเมือง เหนือความขัดแย้งของสังคม ออกตาม เพศ พบประเด็นที่น่าสนใจคือชายร้อยละ 40.2 และหญิงร้อยละ 31.4 ระบุนายอนุทิน ชาญวีรกูลเป็นผู้นำการเมืองเหนือความขัดแย้งของสังคมในขณะที่ ชายร้อยละ 27.0 และหญิงร้อยละ 32.4 ระบุพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นอกจากนี้ ชายร้อยละ 9.2และหญิงร้อยละ 16.9 ระบุนางสาวแพทองธาร ชินวัตร

และเมื่อจำแนกตามช่วงอายุ พบว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูลได้รับฐานสนับสนุนเป็นผู้นำการเมืองเหนือความขัดแย้งของสังคม ในกลุ่ม 25 – 39 ปีมากที่สุดคือร้อยละ 39.5รองลงมาคือกลุ่มอายุไม่เกิน 24 ปีร้อยละ 33.1 และกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไปร้อยละ 31.9 ตามลำดับ ในขณะที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาพบฐานสนับสนุนเป็นผู้นำการเมืองเหนือความขัดแย้งของสังคมสูงขึ้นตามช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มอายุไม่เกิน 24 ปีร้อยละ 18.8 กลุ่มอายุ 25 – 39 ปีร้อยละ 25.2 และกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 36.5ตามลำดับ สำหรับนางสาวแพทองธาร ชินวัตรและนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ได้รับฐานสนับสนุนเป็นผู้นำการเมืองเหนือความขัดแย้งของสังคมเด่นในกลุ่มอายุไม่เกิน 24 ปี คือร้อยละ 15ถึงร้อยละ 20 ในขณะที่กลุ่มอายุที่ยิ่งสูงขึ้นมีสัดส่วนฐานสนับสนุนลดลง ตามลำดับ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์