'ธำรงศักดิ์' เปิดโพลคน Gen Z กว่า 90% ให้รัฐบาลประยุทธ์ ‘สอบตก’ ด้านความเจริญและชีวิตที่ดีขึ้น

'ธำรงศักดิ์' เปิดผลสำรวจคน Gen Z ให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ‘สอบตก’ ด้านความเจริญของชาติและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยให้ระดับน้อยที่สุดในด้านนี้ถึง ร้อยละ 83.2 ส่วนระดับน้อยอยู่ที่ร้อยละ 10.3

12 พ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก 'ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์' ของ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รายงานว่า งานวิจัยส่วนบุคคลของตน เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากคน Gen Z (ช่วงอายุ 18-25 ปี ทั้งประเทศมี 6.86 ล้านคน) ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯและทุกภาคของประเทศ จำนวน 419 คน เกี่ยวกับทัศนคติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

ข้อคำถามว่า “ในช่วง 8 ปีกว่าภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านคิดว่ารัฐบาลนี้ได้ทำให้ท่านมีความหวังต่อความเจริญของชาติและชีวิตที่ดีขึ้นของท่านและครอบครัว ในระดับใด” ผลการวิจัยพบว่า

 

ข้อมูลพื้นฐาน

งานวิจัยทัศนคติของคน Gen Z ต่อ 5 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 4-11 พฤศจิกายน 2565 โดยเก็บจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ภาคกลางที่ปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี อยุธยา ภาคเหนือที่พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย ลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ เลย อุดรธานี ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎณ์ธานี ภูเก็ต ยะลา นราธิวาส ปัตตานี รวม 24 จังหวัด รวม 31 สถาบันอุดมศึกษา รวม 412 คน

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม : หญิง 249 คน (60.4%) ชาย 122 คน (29.6%) เพศหลากหลาย 41 คน (10.0%)

โรงเรียนที่ท่านจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากเขตภูมิภาคใด : กรุงเทพฯ 91 คน (22.1%) ภาคกลาง 128 คน (31.1%) ภาคเหนือ 35 คน (8.5%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 คน (26.9%) ภาคใต้ 47 คน (11.4%)

อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 18 ปี 102 คน (24.8%) อายุ 19 ปี 129 คน (31.3%) อายุ 20 ปี 67 คน (16.3%) อายุ 21 ปี 50 คน (12.1%) อายุ 22 ปี 28 คน (6.8%) อายุ 23 ปี 15 คน (3.6%) อายุ 24 ปี 11 คน (2.7%) อายุ 25 ปี 10 คน (2.4%)

มีผู้ไม่ตอบคำถามในข้อนี้รวม 2 คน ผู้ตอบคำถามข้อนี้ 410 คน

อ้างอิง : 

  • เสาวลักษณ์ ณ นคร. (2565). ทัศนคติของประชาชนต่อการรัฐประหาร พ.ศ.2557 : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง มหาวิทยาลัยรังสิต.
  • เบญจภรณ์ ตรีกุล. (2565). ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง มหาวิทยาลัยรังสิต.
  • ทัดดาว ฝุ่นตะคุ. (2565). การบริหารงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ศึกษาตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท