สปสช. รับรางวัล “ชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า ปี 2565” จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สปสช. รับรางวัล “ชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า ปี 2565” จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็น 1 ใน 49 หน่วยงานที่ได้รางวัล หลังรุกพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ “Big Data ด้านสาธารณสุข” พร้อมจัดทำ “แดชบอร์ด” คืนข้อมูลสู่สาธารณะ ย้ำเป็นชุดข้อมูลทรงคุณค่า สปสช.ยินดีเปิดให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปใช้เพื่อพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  

22 พ.ย. 2565 ทีมสื่อ สปสช. แจ้งข่าวว่า นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหนึ่งใน 49 หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล “ชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า” ในงานมอบรางวัล “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” ประจำปี 2565 หรือ DIGI Data Awards 2022 จัดโดย สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Innovation & Governance Institute หรือ DIGI สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ สปสช. เป็นหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ที่เป็นระบบหลักประกันสุขภาพหลักของประเทศ ดูแลคนไทยกว่า 48 ล้านคน ให้เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุข ที่ผ่านมา สปสช. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบบริการต่างๆ รวมถึงแอปพลิเคชันพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบบริการที่เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งบนเว็บไซต์ สปสช. แอปพลิเคชัน สปสช. ไลน์ สปสช. @nsho และ Facebook: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ตอบสนองผลแบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะการตรวจสอบสิทธิ การลงทะเบียน การเปลี่ยนหน่วยบริการ และการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการรับบริการ (Authentication)  

นอกจากนี้ สปสช. มีระบบ New e-Claim สำหรับหน่วยบริการเพื่อส่งข้อมูลเบิกจ่ายที่เชื่อมต่อผ่านระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตรวจสอบการเบิกจ่ายที่แม่นยำและรวดเร็ว จากศักยภาพของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีนี้ ทำให้ สปสช. มีการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเพื่อดำเนินการ พร้อมจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ ส่งผลให้ สปสช. เป็นหน่วยงานคลังข้อมูลด้านสาธารณสุขขนาดใหญ่ขของประเทศ หรือ Big Data ที่มีข้อมูลผู้ใช้สิทธิบัตรทอง รวมถึงผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่น ในฐานะที่ สปสช. ทำหน้าที่ National Clearing House (NCH) จากหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ  

นพ.สินชัย กล่าวว่า ข้อมูลด้านสาธารณสุขขนาดใหญ่นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ สปสช.จึงดำเนินการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดการคืนข้อมูลสู่สาธารณะผ่านระบบ “แดชบอร์ด” (Dashboard) ที่สรุปข้อมูลรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Infographic) เข้าใจได้ง่าย ทั้งข้อมูลสำหรับหน่วยบริการและประชาชนทั่วไป เพื่อดูผลการดำเนินงานและการเข้าถึงบริการ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขประเทศ ซึ่งรายการข้อมูลที่รายงานบนแดชบอร์ด อาทิ บริการโควิด-19 บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการไตวายเรื้อรัง บริการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ บริการTele-medicine บริการมะเร็งรักษาทุกที่ และบริการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น โดย สปสช. จะมีการจัดทำแดชบอร์ดข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อนำเสนอสู่สาธารณะต่อไป  

“สปสช. ภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติในการรับมอบใบประกาศนียบัตรชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่าครั้งนี้ โดยชุดข้อมูลที่ สปสช. มีอยู่นี้ถือเป็นข้อมูลทรงคุณค่าอย่างยิ่ง มีประโยชน์ต่อสาธารณสุขและพัฒนาประเทศ ซึ่ง สปสช. ยินดีเปิดชุดข้อมูลที่มีในระบบเพื่อให้เกิดการเข้าถึงของทุกฝ่ายและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว   

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท