ศาล รธน.มติวินิจฉัย ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ตราขึ้นถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ตราขึ้นถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

30 พ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รายงานศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดี ที่ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รวม 105 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ. …. มาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 94 หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ตราขึ้นถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 25 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อมาตรา 93 และมาตรา 94 และ มีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 วินิจฉัยว่า ร่างฉบับดังกล่าว มาตรา 26 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 94

สำหรับสาระสำคัญ ของ มาตรา 25 และ มาตรา 26 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ยกเลิกการคำนวณ ส.ส. พึงมี และ ส.ส. บัญชีรายชื่อพึงได้รับ ตาม มาตรา 93 กรณีเลือกตั้งทั่วไปในเขตเลือกตั้งที่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังประกาศผลไม่ครบทุกเขตเลือกตั้ง ตาม มาตรา 94 กรณีภายใน 1 ปี หลังวันเลือกตั้งทั่วไป แล้วมีการเลือกตั้งใหม่ด้วยเหตุไม่สุจริตและเที่ยงธรรม

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์