พรรคก้าวไกล เสนอสวัสดิการเพื่อคนพิการได้ ‘ใช้ชีวิต’ เหมือนคนทุกคน

3 ธ.ค. 2565 เพจพรรคก้าวไกล รายงานว่าเนื่องในวันผู้พิการสากล (International Day of Disabled Persons) ที่สหประชาชาติกำหนดให้ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี พรรคก้าวไกลและ Think Forward Center - ศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต ตระหนักถึงความยากลำบากที่คนพิการทั่วประเทศต้องประสบ และตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการทุกคน เราจึงมุ่งมั่นออกแบบนโยบายเพื่อยกระดับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน

1. เพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการ 3,000 บาท/เดือน

เพิ่มเงินคนพิการให้เป็นอัตราเดียวถ้วนหน้า เดือนละ 3,000 บาท จากเดิมที่มีการจัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการในอัตราสูงสุดเพียง 1,000 บาทต่อเดือน ซึ่งต่ำกว่าเส้นความยากจน และเป็นรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ นโยบายนี้คาดว่าจะช่วยลดความยากจนของครัวเรือนคนพิการลงจากร้อยละ 9.4 เหลือร้อยละ 2.56 และช่วยให้คนพิการเข้าถึงอุปกรณ์การดูแล ยา รวมทั้งเข้าถึงการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายต่างๆมากขึ้น

ทั้งนี้ รัฐควรแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันการตกหล่น เนื่องจากที่ผ่านมา พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ได้ตั้งเงื่อนไขของความพิการในลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับลักษณะของความพิการที่มีหลายรูปแบบ ทำให้คนพิการหลายคนสูญเสียโอกาสในการได้รับเบี้ยยังชีพจากรัฐ

2. รัฐต้องจ้างงานคนพิการ 20,000 คน

ที่ผ่านมา รัฐออกนโยบายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในภาคเอกชน แต่รัฐเองกลับไม่สามารถทำให้เห็นเป็นแบบอย่างได้ เพราะในขณะที่ภาคเอกชนสามารถจ้างงานคนพิการได้ 56% ของเป้าหมายที่รัฐวางไว้ แต่หากนำเกณฑ์เดียวกันมาใช้กำหนดเป้าหมายการจ้างงานคนพิการโดยหน่วยงานรัฐ รัฐกลับทำได้เพียง 13% ของเป้าหมาย

นโยบายจ้างงานคนพิการ 20,000 คน จะทำให้รัฐทำได้เทียบเท่ากับการนำเกณฑ์ที่รัฐกำหนดให้เอกชน และจะเป็นส่วนหนึ่งในการปลดล็อกให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับทุกคน รวมถึงช่วยให้รัฐเข้าใจคนพิการได้ดีมากขึ้นในทุกครั้งที่จะดำเนินนโยบายหรือกำหนดวิธีปฏิบัติต่างๆ นอกจากนั้น รัฐควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อให้คนพิการนำไปใช้ในการทำงาน เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอาสาสมัครชุมชน ด้านดิจิทัล ด้านการทำอาหารหรือเครื่องดื่ม

3. สร้างสังคมที่ ‘อำนวยความสะดวก’ ในการใช้ชีวิตของคนพิการ

ถ้าระบบขนส่งที่ไม่สะดวก อาคารที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือโครงสร้างพื้นฐานที่ทรุดโทรมในประเทศไทย ยังสร้างปัญหาให้คนที่ไม่พิการ ลองนึกดูว่าปัญหานี้จะยิ่งสร้างความลำบากแก่คนพิการมากขนาดไหน – นี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พ่อแม่หรือญาติต้องจ้างผู้ดูแล ทั้ง ๆ ที่มีคนพิการจำนวนมากที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้น การปรับปรุงบ้านเรือน ชุมชน เมือง และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงของคนพิการ จึงเป็นเรื่องสำคัญ

เช่น กำหนด TOR ให้การก่อสร้างอาคารทุกชนิดต้องเพิ่มหมวดรองรับผู้พิการ ให้มีเจ้าหน้าที่ผู้พิการตรวจสอบทุกโครงการรัฐ รวมถึงจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการระยะยาว” เพื่อใช้ในการจ้างผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกอบรม การสนับสนุนผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัว รวมถึงนำเงินในกองทุนมาใช้ปรับอาคารที่มีในปัจจุบันให้เป็นอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อเอื้อให้คนทุกกลุ่มในสังคมใช้งานได้สะดวก นโยบายเหล่านี้นอกจากจะช่วยให้คนพิการดูแลตัวเองได้มากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์หรือจ้างคนดูแล ยังสามารถเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการดูแลคนพิการหรือผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงรองรับผู้สูงอายุที่เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยได้อีกด้วย

พรรคก้าวไกลเราเข้าใจ ว่าสิ่งที่คนพิการต้องการ ไม่ใช่ความเห็นใจหรือความสงสาร แต่ต้องการการสนับสนุนของรัฐให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตเช่นคนทั่วไป – ชุดนโยบาย “สวัสดิการไทยก้าวหน้า” ของพรรคก้าวไกล จะช่วยให้คนพิการในประเทศไทย ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้มากขึ้น สามารถทำตามความฝัน ทำงานหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว มีความสุข มีความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของประเทศ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์